Investors Housen IR-sivut

Investors House jatkaa palveluliiketoimintansa kasvattamista ja ostaa asiantuntijayritys Infonian

Investors House laajentaa kiinteistövarallisuuden liiketoimintaansa yrityskaupalla.

Investors House on tänään allekirjoittanut sopimuksen Infonia Oy:n osakekannan ostamisesta. Kauppa on tarkoitus toteuttaa kesäkuun loppuun mennessä edellyttäen sopimuksen mukaisten ehtojen täyttymistä.

Myyjinä ovat Infonian omistavat avainhenkilöt, jotka jatkavat yhtiön palveluksessa entisissä tehtävissään, ja joista tulee kaupan myötä Investors Housen osakkaita.

Infonia jatkaa omana itsenäisenä yhtiönään kuten tähänkin saakka – vain omistus muuttuu.

Infonia on kiinteistövarallisuudenhoidon asiantuntijayritys. Sen asiakkaita ovat koti- ja ulkomaiset sijoittajat, julkisyhteisöt ja kiinteistöjen käyttäjät. Yhtiön ydinosaamista on toimitilakiinteistöjen kehitys, manageeraus, myynti ja vuokraus.

Infonian liikevaihto on vuosina 2018-2021 vaihdellut 0,7 -1,1 miljoonan euron välillä ja tulos 0,2-0,5 miljoonan euron välillä.

Osakekannan velaton kauppahinta määräytyy oikaistun liiketuloksen kautta kertoimella 3,5. Kauppahinta jakautuu kaupantekohetkellä maksettavaan peruskauppahintaan ja vuosien 2022-2024 oikaistun liiketuloksen perusteella maksettavaan lisäkauppahintaan tilanteessa, jossa tuleva liiketulos ylittää menneen tason.

Kauppahinta maksetaan pääosin käteisellä ja osin Investors Housen osakkeilla.

’’Infonia tunnetaan osaavana kiinteistövarallisuuden hoitajana. Yhtiö tuo vahvan lisän kiinteistövarallisuudenhoitoomme ja samalla laajentaa sen maantieteellisen toimialueen Keski-Suomeen, Kuopioon ja Tampereelle. Kaupan myötä Infonian omistus vaihtuu, mutta kaikki muu – avainhenkilöt, yrittäjämäinen toimintatapa ja brändi – jatkuvat’’, Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen kertoo.

Infonian toimitusjohtaja Jukka Akselin kertoo, että liittyminen Investors House -konserniin vahvistaa entisestään Infonian kykyä palvella asiakkaitaan aiempaakin monipuolisemmin ja laajemmalla toiminta-alueella, erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä Kuopion seudulla, jossa toiminta on jo käynnistynyt.

”Meille tärkeää on se, että Infonian kaupan myötä toiminta jatkuu ennallaan, mutta aiempaa laajemmilla resursseilla mahdollistaen liiketoiminnan voimakkaamman kehittymisen”, Akselin toteaa.

Investors House myy kiinteistöjään ja muuttuu vauhdilla kiinteistöyhtiöstä vahvojen osinkojen palvelu- ja hankekehitysyhtiöksi. Yhtiö näkee, että se saa varoilleen paremman tuoton palveluliiketoiminnassa kuin pitkäaikaisissa toimitila-, hotelli- ja asunto-omistuksissa, joita se on merkittävästi myynyt vuoden 2021 aikana.

Yhtiö on jo vuosia panostanut palveluliiketoimintaan muun muassa kiinteistövarallisuudenhoidossa (manageeraus), kiinteistö- ja osakerahastojen hallinnoinnissa sekä vuokravälityksessä.

Tärkeä kehitysaskel palvelutoiminnan laajentamiseksi tapahtui keväällä 2021, kun yhtiö osti Juhola Asset Managementin, joka hoitaa 1,5 miljardin euron arvoista kiinteistövarallisuutta ympäri Suomea.

Kommentoi
Ylös
>