Yritysuutiset

Rakennusalan yhtiö Nordec Group suunnittelee listautumista

Listautumisen yhteydessä Nordecin nykyinen omistaja aikoo myydä omistuksiaan.

Nordec Group on suomalainen rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittaja. Yhtiö kertoo nyt suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on edistää Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä mahdollistaa Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuteen liittyvien investointien toimeenpanon.

Listautumisanti mahdollistaisi Nordecin pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen, osakkeiden likviditeetin lisääntymisen ja mahdollistaisi osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa.

Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Nordecin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Nordecin kilpailukykyä.

Omistaja myy osakkeita

Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä, jossa yhtiön osakkeenomistaja, saksalaisen julkisesti noteeratun pääomasijoitusyhtiön Mutares SE & Co. KGaA:n täysin omistama tytäryhtiö, Donges SteelTec GmbH myy osakkeitaan.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin seitsemän miljoonan euron bruttovarat. Nordec odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamisen edistämiseen sekä Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuden vahvistamiseen.

Tietyt ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan mahdolliseen Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä vähintään 19,5 miljoonalla eurolla lopulliseen merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdoin.

Nordec Groupin toimitusjohtaja Kalle Luoto kertoo, että Nordecin listautuminen on uusi loistava vaihe yhtiölle, joka tukee yhtiön kasvustrategian toimenpanoa sekä varmistaa yhtiön kilpailukyvykkyyttä tulevina vuosina. 

”Näen listautumisen mahdollisuutena kasvattaa yhtiön tunnettuutta sekä edelleen vahvistaa Nordecin jalansijaa vaativien teräshankkeiden moniosaajana sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suunniteltu listautuminen tarjoaisi osakkeenomistajille mahdollisuuden päästä osaksi yhtiömme kasvua sekä tulevien vuosien kehitystä”, Luoto toteaa.

Ruotsi on päämarkkina

Nordecin johdon arvion mukaan se on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa.

Nordecilla on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta. Pääraaka-aine, jota Nordec käyttää rakennusrakenteissaan, on teräs, mutta Nordec pystyy tarvittaessa täydentämään tarjontaansa muilla elementeillä ja materiaaleilla, kuten betonilla ja puulla, ulkopuolisten kumppaneidensa kautta.

Nordec toimii kasvumahdollisuuksia tarjoavalla suurella markkinalla, jossa kasvua ohjaavat Nordecin mukaan suuret investoinnit esimerkiksi akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämiin laitoksiin.

Yhtiön palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskasteollisuusrakennukset, sillat ja julkisivurakenteet.

Nordecilla on valmiudet toimia eri tehtävissä rakennushankkeiden koko arvoketjussa, mukaan lukien olemalla vastuussa projektin yleisestä suunnittelusta ja käytettävien rakenteiden yksityiskohdista sekä rakenteiden valmistamisesta ja asentamisesta. Yhtiö uskoo, että tämä tukee kustannustehokkuutta ja luotettavuutta sekä lyhyempiä toimitusaikoja mahdollistaen projektin tehokkaan kokonaistoteutuksen.

Nordecin asiakaskunta koostuu pääasiassa rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöistä. Maantieteellisesti Nordecin merkittävin markkina on tällä hetkellä Ruotsi, jonka osuus Nordecin liikevaihdosta oli noin 70 prosenttia vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiön liikevaihdon maantieteellinen jakauma kuitenkin vaihtelee vuodesta toiseen riippuen projektien kokonaismäärästä maissa, joissa Nordec toimii.

Nordecin pääkonttori on Helsingissä. Sen on tuotantolaitokset toimistotiloineen Alavudella, Peräseinäjoella ja Ylivieskassa, Gargždaissa Liettuassa ja Obornikissa Puolassa sekä toimistot Helsingissä, Pietarsaaressa, Turussa ja Vaasassa, Tukholmassa ja Öjebynissä Ruotsissa sekä Brnossa ja Prahassa Tšekin tasavallassa.

Tavoitteena 300 miljoonan liikevaihto

Vahvuuksinaan yhtiö pitää johtavaa asemaa pohjoismaiden teräsrakennemarkkinoilla, toimintaa vakailla kasvumarkkinoilla, kokenutta henkilöstöä, joustavaa omaa tuotantoa, vahvoja asiakassuhteita sekä vahvaa kassavirtaa.

Nordec tavoittelee kasvua markkinoiden kasvutekijöistä, joihin kuuluvat investoinnit akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja -laitoksiin sekä teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämään teolliseen rakentamiseen.

Yhtiö suunnittelee investoivansa tuotantolaitteidensa modernisointiin rakennesuunnittelun standardisointiohjelman tukemiseksi sekä tuotantoautomaation ja -kapasiteetin lisäämiseksi tuotantolaitoksissaan. Priorisoitu investointisuunnitelma on tarkentunut käsittämään investointeja Peräseinäjoen ja Ylivieskan tuotantolaitoksille sekä Obornikin tuotantolaitokselle Puolassa.

Orgaanisen kasvun lisäksi Nordec pyrkii toteuttamaan huolellisesti valittuja yritysostoja, joilla tavoiteltaisiin kasvua ja synergioita laajentumalla täydentäviin tuotevalikoimiin Euroopan runko- ja julkisivumarkkinoilla sekä tuotantovalmiuksilla ja palveluilla.

Yhtiön hallitus on vahvistanut Nordecille keskipitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi 300 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuonna 2021 liikevaihto oli 225 miljoonaa euroa.

EBITDA-marginaalin tavoite on vähintään 6,0 prosentin tasolle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Nordec pyrkii jakamaan osinkoa, joka on vähintään 50 prosenttia sen tilikauden tuloksesta, ottaen myös huomioon yhtiön taloudellisen aseman, rahavirran ja kasvumahdollisuudet.

Nordec arvioi sen liikevaihdon ja oikaistun EBITDA:n kasvavan vuonna 2022 selkeästi 2021 tasoihin verrattuna. Nordec arvioi liikevaihdon olevan 250–280 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITDA:n 12–15 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös