Sijoitusuutiset

Uuden sukupolven pääomarahastot tarjonneet hulppeita tuottoja

Tesin rahastotiimin johtaja Matias Kaila (vasemmalla) ja seniorianalytiikko Samuel Wendelin (oikealla).

Uudet suomalaiset venture capital -rahastot ovat pärjänneet tuottovertailussa eurooppalaisiin verrokkeihin erinomaisesti.

Tesin eli Suomen Teollisuussijoituksen tuottotutkimuksen mukaan suomalaiset pääomasijoitusrahastot ovat vuosi vuodelta parantaneet juoksuaan. Varsinkin finanssikriisin jälkeen perustetut venture capital -rahastot loistavat tuottovertailussa suhteessa eurooppalaisiin verrokkeihin ja tuovat merkittävää lisätuottoa verrattuna listattuun markkinaan.

Uudemman sukupolven, vuosien 2009 ja 2015 välillä perustetut venture-rahastot ovat tuottaneet sijoittajille 25 prosentin vuotuista tuottoa.

Pääosa tutkimuksessa raportoidusta venture capital -markkinan tuotoista on vielä realisoitumatonta. Rahastojen lopulliseen tuottoon vaikuttavat kohdeyritysten menestyksen lisäksi markkinatilanne ja irtautumismarkkinan toimivuus eli uusien omistajien löytyminen yrityksen seuraavaan kasvuvaiheeseen.

Tuoton noustessa houkuttelevalle tasolle rahastot ovat myös palauttaneet sijoittajille varoja ennätystahtia.

Tutkimuksen tehnyt Tesin seniorianalyytikko Samuel Wendelin kertoo, että suomalaiset venture-rahastot ovat palauttaneet varoja sijoittajille hieman eurooppalaista keskitasoa nopeammin.

”Yhä useampi suomalainen startup-yritys on hyvällä kasvupolulla, ja huomio kiinnittyy jatkossa rahastojen kykyyn irtautua näistä yrityksistä ja realisoida tuottoja sijoittajille”, Wendelin toteaa.

Kovat tuotot kertovat osaamisen kasvusta

Suomalaisilla venture capital -rahastomarkkinoilla on tapahtunut selvä positiivinen muutos 2000-luvun alkuun verrattuna.

”Vuoden 2009 jälkeen perustetut ns. seuraavan sukupolven rahastot ovat tuottovertailussa eurooppalaista kärkeä, mikä kertoo osaamisen kasvusta ja startup-ekosysteemin kehittymisestä”, sanoo Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta puolestaan kertoo, että suomalaiset startupit keräsivät viime vuonna kaikkien aikojen ennätyspotin rahoitusta yhteensä 1,2 miljardia euroa. Suurin sijoittajaryhmä tässä potissa oli venture capital -sijoittajat.

Pääomasijoitukset jaetaan usein venture capital – ja buyout -sijoituksiin. Venture Capital -sijoitukset kohdistuvat usein varhaisessa vaiheessa olevien yhtiöiden rahoittamiseen. Buyout-sijoitusten tavoitteena on sen sijaan kannattavien ja kassavirtaa tuottavien yhtiöiden jalostaminen, kasvattaminen ja kehittäminen.

”Yhä useampi ammattimainen rahastosijoittaja haluaakin nyt mukaan tähän kasvuun sijoittamalla venture capital -rahastoihin, ja tämä yhdistettynä hyvään tuottotasoon on suomalaiselle rahastomarkkinalle erittäin hyvä uutinen”, Santavirta toteaa.

Myös buyout-rahastojen kehitys on ollut hyvää. Vuosien 2009 ja 2015 välillä perustetut uudemmat buyout-rahastot ovat tuottaneet sijoittajille 17 prosentin vuotuista tuottoa ja jatkaneet tasaista tahtia myös palautusten osalta.

Tesin pääomarahastojen tuottotutkimuksessa on mukana noin 40 kooltaan 10–350 miljoonan euron suuruista suomalaista pääomasijoitusrahastoa. Tarkasteltavat rahastot on jaettu venture capital -rahastoihin ja kasvu- ja buyout-rahastoihin.

Rahastot on lisäksi jaoteltu perustamisvuoden mukaan vanhan sukupolven rahastoihin (vuonna 2002–2008 perustetut) ja uudempiin, seuraavan sukupolven rahastoihin (vuonna 2009–2015 perustetut), jotta markkinasta saataisiin mahdollisimman realistinen ja tasapainoinen kuva sen pienestä koosta huolimatta.

Pääomasijoitusrahastoissa kohdeyritysten kehitykseen perustuvaa tuottokehitystä on tyypillisesti nähtävissä noin viiden vuoden kohdalla. Siksi uusimmat viimeisen viiden vuoden aikana perustetut rahastot eivät vielä ole tutkimuksessa mukana.

Mitä ovat pääomasijoitusrahastot?

Pääomarahastot tai pääomasijoitusrahastot ovat niin sanottuja suljettuja rahastoja, joissa rahastonhoitaja päättää yksin, koska rahasto on avoin merkinnöille ja koska sijoitetut varat sekä mahdollinen tuotto maksetaan rahastosta ulos. Tässä suhteessa pääomarahastot eroavat siis selkeästi normaaleista sijoitusrahastoista.

Toisin kuin sijoitusrahastoissa, pääomarahastoilla on etukäteen määritelty toimikausi, esimerkiksi 10 vuotta.

Pääomarahastojen pitäminen suljettuna johtuu siitä, että pääomien poisvetäminen kesken toimikauden ei ole välttämättä järkevää. Tämä johtuu siitä, että sijoitukset tehdään tehdään tyypillisesti epälikvideihin kohteisiin kuten listaamattomiin yhtiöihin tai asuntoihin.

Toisaalta pääoman sitominen sijoituskohteeseen koko toimikaudeksi mahdollistaa sen, että koko epälikvidin sijoituskohteen tuottopotentiaali hyödynnettyä, muistuttaa Aktian lakimies Marko Backström.

Sijoittajalle pääomarahasto tarjoaa väylän laajentaa esimerkiksi perinteistä listattujen yhtiöiden osakesalkkua muihin omaisuuslajeihin, joiden tuotot eivät välttämättä korreloi noteerattujen osakkeiden tuottojen kanssa.

Pääomarahastot ovat ”aktiivisia” rahastoja siinä mielessä, että ne ovat mukana myös kohdesijoituksen, kuten listaamattoman yhtiön tai asuntosijoituksen, kehittämisessä ja arvonluonnissa. Se voi tarjota sijoittajalle arvonnousun kautta parempaa tuottoa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös