Asunnot ja kiinteistöt

Perheasuntojen puute on asuntokaupan tulppa

Asuntokauppojen määrä laskee Suomessa ennen kaikkea tarjonnan vähäisyydestä ja uudiskohteiden määrän selvästä laskusta johtuen.

Asuntokauppoja tehtiin Suomessa huhtikuussa 20,1 prosenttia vähemmän kuin huhtikuussa 2021. Kaikkein rajuimmin kauppamäärät ovat pudonneet uudisasuntokaupassa, Helsingissä jopa 75 prosenttia vuodentakaisesta.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen ennakoi, että asuntokauppojen määrä laskee Suomessa tänä vuonna vähintään 20 prosenttia vuoden 2021 ennätyslukemista.

”Asuntokauppojen määrä laskee Suomessa ennen kaikkea tarjonnan vähäisyydestä ja uudiskohteiden määrän selvästä laskusta johtuen”, Rantanen toteaa.

Vaikka erityisesti vanhojen asuntojen tarjontamäärä onkin lisääntynyt viime vuodenvaihteesta, myytävistä asunnoista on Rantasen mukaan edelleen pulaa monilla alueilla Suomessa. Alkuvuoden aikana myyntiin on tullut erityisesti pieniä asuntoja, mutta tällä hetkellä suurin kysyntä kohdistuu kuitenkin perhekokoisiin asuntoihin.

”Myytävien kohteiden määrä on laskenut Suomessa joka vuosi vuodesta 2019 lähtien. Kohdemäärä on laskenut huhtikuusta 2019 tämän vuoden huhtikuuhun 33,4 prosenttia. Viime kuussa tarjontaa oli 16,4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten”, jatkaa Rantanen.

Etuoveen myyntiin tulleiden uusien asuntokohteiden määrissäkin on tapahtunut selkeä muutos. Rantasen mukaan huhtikuussa portaalissa julkaistiin uusia myytäviä kohteita 10 731, kun vuosi sitten kohteiden määrä oli 12 230.

”Sen sijaan asuntojen keskimääräisissä myyntiajoissa ja hinnoissa tai myyntikohteiden keskipinta-aloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kuluneen vuoden aikana”, Rantanen toteaa.

Myytävien uudiskohteiden määrä on laskenut jo kolmen vuoden ajan. Uudistuotannon vähentyminen huolettaa Rantasta.

”Asuntomarkkinoiden toimivuuden ja asuntojen sujuvan kierron kannalta pidän erittäin huolestuttavana trendinä sitä, että meillä on vuosi vuodelta vähemmän uudisasuntoja myynnissä. Uudiskohteita oli huhtikuussa Etuovessa myynnissä 44,9 prosenttia vähemmän kuin huhtikuussa 2019.”

Asuntojen uudisasuntokaupalla on suoraa vaikutusta vanhojen asuntojen myyntiin ja tarjontamääriin. 

Rantasen mukaan erityisesti perhekokoisen uudisasunnon ostajalla on lähes aina vanha koti, jonka hän laittaa myyntiin varmistettuaan kaupat uudesta.

”Jos uusia perhekokoisia asuntoja ei rakenneta riittävästi vastaamaan kysyntää, ei vanhojakaan perhekokoisia asuntoja saada myyntiin riittävästi. Tällöin asuntojen kierto vaikeutuu.” 

Rantanen toivoo rakennuttajilta tässäkin hetkessä rohkeutta uusiin aloituksiin erityisesti pk-seudulla ja muilla kasvualueilla, joissa sekä uusille että vanhoille asunnoille riittää varmasti kysyntää tulevaisuudessakin.

Rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikentyneet Suomessa selvästi, kertoo Rakennusteollisuus RT.

Tuleviin rakentamisinvestointeihin liittyy lisääntyvää epävarmuutta. RT:n mukaan kustannuskehityksen ennustaminen on lähes mahdotonta, mikä vaikeuttaa merkittävästi niin tilaajien kuin tarjouksia laskevien rakennusalan yritystenkin toimintaa.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenilleen teettämässä kyselyssä suurin osa yrityksistä arvioi, että rakennusinvestointeja lykkääntyy tai jopa peruuntuu.

Asuntoaloitukset laskevat ennätyksellisen korkealta tasolta tänä vuonna arviolta viidenneksellä noin 39 000 asuntoon, mikä on edelleen historiaan nähden korkea määrä.

Ensi vuonna Rakennusteollisuus RT ennakoi aloitusten asettuvan pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeen tasolle, 35 000 asuntoon.

Kommentoi
Ylös
>