Markkinakommentit

Kiristyvä rahapolitiikka iskee USA:n kasvunäkymiin

Yhdysvaltojen talous nojaa hyvin paljon kotitalouksien kulutukseen. Kulutus on maassa laskusuunnassa.

Epävarmuus maailman suurimman talouden kasvua kohtaan kasvaa. Yhdysvaltojen viimeisimmät vähittäiskaupan luvut julkaistiin tiistaina. Vähittäismyynti kasvoi huhtikuussa 0,9 prosenttia verrattuna maaliskuuhun.

Vähittäismyynnin kasvu oli tammikuussa 2,7 prosenttia, helmikuussa 1,7 prosenttia ja maaliskuussa 1,4 prosenttia. Kasvu on siis hiipunut kuukausi kuukaudelta. USA:n vähittäismyynti on yksi tärkeimmistä talouden indikaattoreista. Maan talouskasvu nojaa paljolti yksityiseen kulutukseen. Se muodostaa peräti noin 68 prosenttia Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta.

Teollisuustuotanto kasvaa kuitenkin edelleen vauhdilla. Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 6,4 prosenttia verrattuna vuoden 2021 vertailukauteen. Myös teollisuustuotanto on nyt kasvanut neljä kuukautta peräjälkeen.

Kotitalouksien kulutukseen vaikuttavat negatiivisesti nyt useat tekijät.

Handelsbanken arvioi aamukatsauksessaan, että hiipuva finanssi- ja rahapoliittinen elvytys yhdessä korkeiden energiahintojen kanssa iskevät amerikkalaisten kotitalouksien kulutukseen. Myös Ukrainan sodan myötä pitkittyneet tarjontaongelmat rajoittavat kasvunäkymiä entisestään.

Pankki uskoo kuitenkin, että kasvu ei paljoakaan hyydy tänä vuonna, kun kulutusta osittain vauhdittavat vielä viiveellä vaikuttavat elvytystoimet.

Kotitalouksilla on Yhdysvalloissa myös vahva taloudellinen asema. Kotitalouksien nettovarallisuus suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on erittäin korkea, pankki toteaa. Elvyttävä finanssipolitiikka ja matalat korot pandemian aikana kerryttivät kotitalouksille ylimääräisiä säästöjä.

Yhdysvaltojen suuri riippakivi on ilman muuta inflaatio, joka on nyt korkeammalla kuin kertaakaan 40 vuoteen.

Handelsbankenin mukaan inflaatiota ohjaavat sekä kysyntä- että tarjontapuolen shokit. Näitä ovat pankin mukaan toimitusketjujen häiriöt, poikkeukselliset finanssipoliittiset elvytystoimet, kulutuksen siirtyminen hyödykkeisiin ja työvoimaosuuden lasku.

Inflaatio on jo laajalti levinnyt USA:n taloudessa ja palkkojen nousu on merkki seurannaisvaikutuksista, pankki toteaa.

Työmarkkinat kiristyvät edelleen, kun työttömien suhde avoimiin työpaikkoihin on jo alhaisin vuosikymmeniin. Se luo paineita palkkojen nousuun. Handelsbankenin mukana riski, että palkat seuraavat kohonneita hintoja ja hinnat mukautuvat korkeampiin kustannuksiin, on välitön.

Handelsbanken uskoo, että USA:n tarjontaongelmat jatkuvat loppuvuoden ja että energian hintojen aiheuttamat inflaatiopaineet eivät häviä nopeasti.

Työvoiman tarjonnan kohentuminen voisi lieventää palkkapaineita samalla kun tavarakysynnän nopeuttama inflaatio alkaa hidastua kulutustottumusten palautuessa ennalleen, pankki toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös