ETF-analyysit

Rahastomarkkinoiden ”ihmetuote” on lyönyt osakeindeksin mennen tullen

Lypsylehmä-ETF on ollut yksi koko markkinan kurssivoittajista.

Pörssikonkari Hannu Angervuo kertoo viikkokatsauksessaan sijoitustuotteesta, joka on tuottanut vallitsevassa laskumarkkinassa erinomaisesti. Pörssinoteerattu indeksirahasto Pacer US Cash Cows, jonka tunnus on COWZ, sijoittaa suuriin ja keskisuuriin amerikkalaisyhtiöihin, joilla on korkea kassavirtatuotto ja vahva tase. Tällaisia yhtiötä kutsutaan nimityksellä ”cash cows”.

Angervuo laskee, että Pacer US Cash Cows ETF on tuottanut vuoden alusta jo noin 6,0 prosenttia, kun S&P 500-indeksi on edelleen lähes 16 prosenttia miinuksella. Viimeisen 12 kuukauden tuotto COWZ ETF-sijoituksella on yli 13 prosenttia plusmerkkinen. S&P 500-indeksin 12 kuukauden tuotto on jäänyt noin 5 prosenttia miinukselle.

Alla olevasta kuvaajasta näkyy, että COWZ-rahasto ei ole juurikaan menettänyt arvoaan viime viikkojen kurssilaskussa. Rahaston ja vertailuindeksin tuottokehitys erkaantui selvästi viime helmikuusta lähtien.

Kassavirtatuotto kertoo, kuinka paljon yritys generoi vapaata kassavirtaa osaketta kohdin suhteessa osakkeen hintaan.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat osoittavat, miten yritys on myyntituloillaan selviytynyt juoksevista kuluista ja muista liiketoiminnan välittömistä menoista. Positiiviset rahavirrat kertovat, että rahaa on jäänyt yli voitonjakoon tai investointeihin.

Kun liiketoiminnan rahavirroista vähennetään investointien rahavirrat, saadaan vapaa kassavirta. Investointien rahavirtoja ovat esimerkiksi aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden hankinnat ja myynnit, kuten esimerkiksi yritysostot ja laitehankinnat.

Vapaa kassavirta kertoo siis kuinka paljon yrityksellä jää varoja jäljelle, kun juoksevan liiketoiminnan ja investointeihin sitoutunut rahat on vähennetty. Tämä jäljelle jäävä vapaa kassavirta on sijoittajan kannalta sikäli tärkeä mittari, että se kertoo paljonko yritykselle jää jaettavaa omistajille ja velkojille.

Vapaa kassavirta kertoo sijoittajalle, kuinka paljon yhtiö pystyy jakamaan omistajille osinkoja ja muita pääoman palautuksia tulevaisuudessa. Vaikka osingot ja omien osakkeiden ostot toteutetaan kirjanpidon mukaan omasta pääomasta, tarvitaan näihin maksuihin tosiasiassa tietenkin käteisvaroja. Periaatteessa siis kannattavakaan yhtiö ei voi jakaa osinkoja, jos osingonmaksu vaarantaa sen maksuvalmiuden.

Pacer US Cash Cows ETF hajauttaa korkean kassavirtatuoton osakkeisin laajasti.

”Runsasta kassavirtaa lypsäviä yhtiöitä on tässä ihmetuotteessa kaikkiaan noin sata, mutta 10 suurimman yhtiön paino ETF:ssä on runsas viidennes”, Angervuo kertoo.

Suurin paino rahastossa on tällä hetkellä terveyssektorilla lähes 23 prosentin painolla. Seuraavana tulevat energiasektori 16 prosentin painolla ja kuluttajasektori 15 prosentin painolla.

Suurimpia sijoituksia ovat tällä hetkellä seuraavat:

Angervuon mukaan vuoden vaihteessa sijoittajat alkoivat laittaa pelimerkkejä COWZ ETF:ään ja ehkä myös suoraan salkussa oleviin painavimpiin yhtiöihin.

”Tämä lypsylehmä ETF on ollut yksi koko markkinan kurssivoittajista. Jos sijoittajien parviäly on vielä voimissaan, voi lisää arvonnousua olla tiedossa. Mm. Aalto yliopiston talousprofeetat väittävät sijoittajien parviälyn olevan selvästi nähtävissä osakemarkkinoiden tuotoissa. Jo vuosikymmeniä on ollut tiedossa, että viisi miljoonaa kärpästä ei voi olla väärässä. Aika näyttää, miten tällä kertaa sijoittajien tuottojen käy”, Angervuo tuumaa.

2 kommenttia
  • Jasmin Niininen sanoo:

    Hei,

    haluaisin tiedustella että mistä kyseinen Hannu Angervuon viikkokatsaus on nähtävillä? Nimittäin googlettamalla ei valitettavasti löydy mitään Hannu Angervuosta.

    • Angervuon viikkokatsausia ei löydy netistä, vaan hän lähettää ne oman postituslistansa henkilöille suoraan sähköpostiin.

  • Ylös
    >