Markkinakommentit

Perinteinen sijoittajien turvasatama on menettänyt tehonsa

Korkosijoitukset eivät ole tarjonneet sijoittajalle turvaa inflaatiolta.

Klassinen sijoitusten hajautuskeino ja riskien pienentämisen väline on sijoitusten hajauttaminen eri omaisuuslajeihin. Kenties tyypillisin omaisuuslaji, jolla sijoittaja hakee hajautushyötyjä, on korkosijoitukset erityisesti valtiolainoihin. Salkun hajauttaminen sekä osake- että korkosijoituksiin on ollut sijoittajan keino nostaa salkun riskikorjattua tuottoa.

Nyt korkosijoitusten hyöty on ollut kyseenalainen.

Kuluva vuosi on ollut sijoittajille vaikeaa aikaa. Samalla kun osakemarkkinat ovat tulleet reippaasti alas, eivät korkosijoituksetkaan ole tuoneet turvaa.

Korkeana pysyvä inflaatio ja erityisesti USA:n kiristyvä rahapolitiikka on laskenut valtiolainojen markkina-arvoja.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo artikkelissaan, että esimerkiksi euroalueen valtionlainatuottojen kehitystä mittaava iBoxx-kokonaistuottoindeksi onkin vajonnut vuoden 2015 alkupuolen tasoille.

”Tämän indeksin mukaan sijoittava on siis menettänyt vuosien tuoton”, Gerich toteaa.

Pääanalyytikon mukaan kertaakaan aiemmin euroaikana indeksin edeltävän 12 kuukauden tappio ei ole painunut yli viiteen prosenttiin. Vielä surkeammalta korko sijoitusten tuotto näyttää, kun katsotaan reaalituottoa eli nimellistuoton ja inflaation erotusta. Sijoittajalle nimenomaan positiivinen reaalituotto on tärkeää, koska negatiivinen reaalituotto syö sijoituspääoman ostovoimaa.

Reaalinen tappio on iBoxx-indeksissä viimeisen vuoden aikana ollut 15 prosentin luokkaa, ja indeksi on painunut jo vuoden 2014 alun tasoille, Gerich toteaa.

Korkosijoittajalla on siis ollut tuskalliset ajat.

Gerichin mukaan korkosijoitusten keskeisin hyöty sijoittajalle on vuoden aikana menettänyt merkityksensä.

”Perinteisesti korkosijoitukset ovat tuoneet tasapainoa sijoittajan salkkuun, kun korkosijoitusten tuotot ovat yleensä kasvaneet osakemarkkinoiden vaikeina aikoina. Nyt tämä yhteys on vähintäänkin heikentynyt, kun keskuspankit taistelevat korkeaa inflaatiota vastaan, mikä rasittaa sekä korko- että osakesijoituksia.”

Miltä sitten näyttää jatkossa?

Korkosijoituksille korkea inflaatio on myrkkyä, koska varsinkin pitkän maturiteetin korkosijoituksissa inflaation kiihtyminen tai inflaatio-odotusten kiihtyminen nostaa sijoittajien tuottovaatimusta. Se puolestaan laskee pitkän maturiteetin lainojen markkinahintoja.

Kuluttajahintojen nousu on tällä hetkellä Yhdysvalloissa nopeinta noin 40 vuoteen. Maaliskuussa inflaatio oli peräti 8,5 prosenttia vuodessa.

USA:n keskuspankki Fed joutuu nyt taistelemaan aiempaa voimallisemmin inflaatiota vastaan. Se nosti edellisessä maaliskuussa ensimmäistä kertaa ohjauskorkoa vuoden 2018 jälkeen. Ohjauskorkoa nostettiin silloin 25 korkopistettä eli 0,25 prosenttiyksikköä.

Toukokuussa Fed lisäsi odotetusti panoksia ja nosti ohjauskorkoa 50 korkopistettä. Se on eniten vuoden 2000 jälkeen. Keskuspankin tavoite on nostaa ohjauskorko 2,5 prosenttiin tai jopa korkeammalle vuoden loppuun mennessä.

Fed kertoi myös aloittavansa kesäkuun alussa lähes yhdeksän biljoonan dollarin taseen supistamisen. Se tehdään passiivisesti, mikä tarkoittaa sitä, että Fed jättää sijoittamatta erääntyvien lainojen varat.

Korkea inflaatio ei ole ihan heti laantumassa, Gerich arvioi.

”Inflaationäkymät ovat menneet täysin uusiksi, ja sijoittajille kovin tutuksi tullut hyvin matalien korkojen aika tuli päätökseen paljon nopeammin, kuin vielä vuosi sitten näytti todennäköiseltä. Keskuspankeilla onkin haastava tehtävä mitoittaa rahapolitiikan kiristämistoimet siten, että inflaatio on keskipitkällä aikavälillä tavoitteessa mutta talous jatkaa kasvu-uralla.”

Gerichin mukaan haaste on huomattava etenkin Yhdysvalloissa, jossa inflaatiopaineet ovat laaja-alaisia ja myös palkkojen nousu on kiihtynyt selvästi. Hänen mukaansa ei ole suinkaan selvää, että keskuspankit onnistuvat tässä haasteessa.

Pääanalyytikko kuitenkin muistuttaa, että korot eivät nouse ikuisesti, ja nousun jälkeen korkosijoitukset näyttävät taas houkuttelevammilta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös