Talouden trendit

Tutkimus: Teollisuus investoi kaikkialla maailmassa yhä enemmän energiatehokkuuteen

ABB:n teettämä maailmanlaajuinen tutkimus tuo esiin yritysten nykyisiä ja tulevaisuuden suunnitelmia siitä, miten ne aikovat edetä kohti hiilineutraaliutta investoimalla energiatehokkuuteen.

ABB:n tutkimuksen mukaan teollisuus vauhdittaa panostuksia energiatehokkuuteen seuraavien viiden vuoden aikana kaikkialla maailmassa, kun tärkeät pyrkimykset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kiihtyvät. Energiatehokkuuteen investoimista selvittänyt The Energy Efficiency Investment Survey 2022 -tutkimus tehtiin pian sen jälkeen, kun YK kehotti raportissaan maailman maita ryhtymään yhteisiin toimiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi nopeammin.

Sapio Research -tutkimuslaitoksen tekemässä maailmanlaajuisessa tutkimuksessa oli mukana 2 294 yritystä 13 maasta. Ne olivat kooltaan 500 – 5 000 työntekijän yrityksiä tai sitä suurempia. Raportti antaa tuoreimman tilannekuvan siitä, miten yritykset ympäri maailman suunnittelevat saavuttavansa hiilineutraaliuden investoimalla energiatehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin.

Yrityksistä 90 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan seuraavien viiden vuoden aikana ja 52 prosenttia suunnittelee saavuttavansa hiilineutraaliuden samassa ajassa.

Koska energiakustannusten kasvu vaikuttaa yhä enemmän kannattavuuteen, se nostaa energiatehokkuuden merkitystä, mutta kustannukset ja seisokit ovat merkittäviä esteitä investoinneille.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että yli puolet (54 %) yrityksistä jo investoi energiatehokkuuteen ja 40 prosenttia yrityksistä suunnittelee parantavansa energiatehokkuutta tänä vuonna.

 ”Huomattava väestön ja talouden kasvu kiihdyttää ilmastonmuutosta kriittiseen pisteeseen, elleivät maiden hallitukset ja teollisuus tehosta toimiaan. Energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa entisestään myös lisääntyvän kaupungistumisen ja geopoliittisten jännitteiden kiristymisen myötä”, sanoo ABB Motion -liiketoiminta-alueen johtaja Tarak Mehta.

Mehtan mukaan energiatehokkuuden parantaminen on olennainen strategia, jolla näihin uhkaaviin kriiseihin voidaan tarttua. Siksi tämän tutkimuksen osoittama investointien nopeutuminen on hyvä uutinen, hän toteaa.

Erityisesti teollisuuden moottorikäyttöisissä järjestelmissä on valtava mahdollisuus energiatehokkuustoimille. Lähes kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista yrityksistä uusii laitteistoaan parhaaseen tehokkuusluokkaan. Tämä onnistuu esimerkiksi korvaamalla vanhoja laitteistoja tehokkailla sähkömoottoreilla, joita ohjataan taajuusmuuttajilla.  

Raportti tuo esiin myös huolestuttavia seikkoja.

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kustannukset ovat suurin este energiatehokkuuden parantamiselle, ja 37 prosentin mielestä seisokit olivat este. Huolestuttavaa on myös se, että vain 41 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heillä oli käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot energiatehokkuustoimista.

”On ratkaisevan tärkeää auttaa sidosryhmiä kaikilla teollisuudenaloilla ymmärtämään, ettei hiilineutraalius välttämättä tarkoita nettokustannuksia. Sekä toimitusketjujen osapuolten että maiden hallitusten on tärkeää levittää viestiä, että energiatehokkuutta parantavan teknologian käyttöönotolla saadaan nopeasti tuottoa sijoitetulle pääomalle ja samalla vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Loppujen lopuksi energiatehokkuus on taloudellisesti kannattavaa ja hyväksi ympäristölle”, Mehta sanoo.

Vastaajat kertoivat, että keskimäärin 23 prosenttia yrityksen vuotuisista liiketoimintakuluista liittyy energiankäyttöön. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta mainitsi, että nousevat energiakustannukset uhkaavat ainakin vähän kannattavuutta, ja yli puolet (53 %) katsoi uhkan olevan kohtalainen tai merkittävä

Vaikka kustannukset ovat merkittävä este panostaa energiatehokkuuden parantamiseen, kustannussäästöt olivat tärkein syy investoinneille (59 %).

Pörssiyhtiöistä ABB:n lisäksi teollisuuden energiasäästöjä tarjoavia ratkaisuja tarjoaa myös esimerkiksi suomalainen Wärtsilä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös