Wärtsilän IR-sivut

Wärtsilän uusi liiketoimintamalli auttaa asiakkaita hiilineutraaliin energiantuotantoon

Wärtsilä vahvistaa energia-alan hiilineutraaliuuteen tähtäävää strategiaansa esittelemällä Decarbonisation Services -liiketoimintamallin.

Palvelu hyödyntää Wärtsilän kehittyneitä sähköjärjestelmien mallinnus- ja optimointityökaluja sekä asiantuntemusta sähköjärjestelmien päästöjen vähentämiseksi.

Malli varmistaa myös sähkön saatavuuden alhaisimmalla elinkaaren ajalta lasketulla tuotantokustannuksella. Perimmäisenä tavoitteena on auttaa asiakkaita saavuttamaan hiilineutraaliuus energiantuotannossaan.

Uusi palvelumalli keskittyy aluksi Wärtsilän nykyisiin asiakkaisiin kaivos- ja teollisuussektorilla sekä pieniin sähkölaitoksiin. Se toteutetaan pitkäaikaisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa ja on tulosperusteinen, jolloin Wärtsilän menestys on sidottu asiakkaan saamiin hyötyihin.

Yhtiö arvioi, että sen nykyisillä kaivos- ja teollisuusasiakkailla on 460 000 tonnin vuotuinen potentiaali vähentää hiilidioksidipäästöjä alustavien optimointiprojektien avulla.

”Decarbonisation Services -liiketoimintamallissa yhdistämme vahvuutemme sähköjärjestelmien mallintamisessa ja optimoinnissa joustaviin sähköntuotantoteknologioihimme. Näin voimme optimoida energian kokonaiskustannukset ja varmistaa energiansaannin ja sen luotettavuuden päästöjä pienennettäessä”, Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo uudesta palvelumallista.

Agnevallin mukaan koska ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua, joka sopisi kaikkiin järjestelmiin, ja siksi Wärtsilä tekee tiivistä yhteistyötä jokaisen yksittäisen asiakkaan kanssa.

”Decarbonisation Services on yksi esimerkki siitä, kuinka kehitämme edelleen palveluvalikoimaamme lisäarvon tuottamiseksi asiakkaillemme”, Agnevall kertoo.

Decarbonisation Services on suunniteltu tukemaan asiakkaita sähköjärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarvittavien ratkaisujen tunnistamisessa ja toteuttamisessa, ottaen huomioon heidän pitkän aikavälin suunnittelunsa ja hiilineutraaliustavoitteensa. Wärtsilä vastaa näihin haasteisiin kokonaisvaltaisesti sekä luomalla että toteuttamalla asiakkaalle suunnitelman päästöjen vähentämiseksi.

Sähköjärjestelmän mallinnusta ja dynaamisia simulaatioita käytetään potentiaalin tunnistamiseen ja tiekartan luomiseen kohti hiilineutraaliutta. Suunnitelmaa toteutetaan GEMS Digital Energy Platform -energianhallintajärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa mikroverkon ja sen kaikkien resurssien jatkuvan optimoinnin.

Esimerkiksi polttoainekonversiot, energiavarastointiratkaisujen integrointi ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen järjestelmään voivat olla osa etenemissuunnitelmaa.

”Arvostamme sitä, että asiakkaamme ympäri maailmaa tekevät lujasti töitä vähentääkseen toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Decarbonisation Services voi auttaa nopeuttamaan tätä prosessia ja tuomaan viime kädessä etuja kustannusten alenemisena, lisääntyneenä luotettavuutena, optimoituna tehokkuutena ja tulevaisuuden vision toteutumisena. Siksi lisäämme tukeamme tällä uudella liiketoimintamallilla”, kertoo Wärtsilä Energyn johtaja Sushil Purohit.

Kommentoi
Ylös
>