Sijoitusstrategiat

Tämä yksinkertainen sijoitusstrategia tarjoaa vakuuttavia tuloksia

Amerikkalaisen sijoitusjohtajan kehittämän seitsemän omaisuuslajin sijoitusstrategia tarjoaa hyvää tuottoa kohtuullisella riskillä.

Yksi sijoittajan tärkeimmistä päätöksistä on allokaatio, mikä tarkoittaa sijoitusvarallisuuden kohdentamista eri omaisuuslajeihin, eri sektoreihin tai eri osakkeisiin. Yleensä allokaatiossa keskeistä on ennen kaikkea jako eri omaisuuslajien välillä eli siis esimerkiksi jako osakkeiden ja korkosijoitusten välillä.

Kenties suosituin allokointistrategia on niin sanottu balansoitu portfolio nimeltään 60/40. Siinä sijoitussalkussa pyritään pitämään 60 prosentin osuus osakkeissa ja 40 prosentin osuus velkakirjoissa. Salkku ”balansoidaan” aika-ajoin tuohon suhdelukuun, mikäli se on siitä poikennut salkun tuottojen johdosta.

Tätä strategiaa hyödyntävät lukemattomat eläkerahastot ympäri maailmaa. Strategian hyöty nähdään siinä, että osakkeet tarjoavat kovan riskin vastikkeeksi tuottoa ja korkosijoitukset tarjoavat pienempää riskiä.

60/40-strategia on aika-ajoin toiminut hyvin. Kun osakkeet ovat nousseet ja korkotaso on ollut laskeva, ovat osakkeiden lisäksi myös korkosijoitukset tarjonneet tuottoa.

Tarjolla on kuitenkin myös jotain parempaa.

Seitsemän omaisuuslajin sijoitusstrategia

Amerikkalaisen Leuthold Group -yhtiön sioitusjohtaja Doug Ramsey on tutkinut 60/40-strategialle vaihtoehtoista allokaatiostrategiaa, jota hän kutsuu sitä ”All Asset, No Authority” -salkuksi. Aiheesta kertoo Market Watch -sivusto.

Ramseyn strategia koostuu yhtä suurista sijoituksista seitsemään omaisuusluokkaan. Näitä ovat seuraavat:

  1. Amerikkalaiset suurten yritysten osakkeet S&P 500 -indeksin kautta
  2. Amerikkalaiset pienyritysten osakkeet Russell 2000 -indeksin kautta
  3. Kehittyneiden kansainvälisten markkinoiden osakkeet Euroopassa ja Aasiassa niin sanotun EAFE-indeksin kautta
  4. USA:n 10 vuoden valtion velkakirjat
  5. Kulta
  6. Hyödykkeet
  7. Amerikkalaiset kiinteistösijoitusrahastot

Tällainen salkku on rakennettavissa esimerkiksi suosittujen ja kuluiltaan edullisten ETF:n eli pörssinoteerattujen indeksirahastojen avulla.

Ramsey on tutkinut, miten tämä salkku on tuottanut 1970-luvun alusta lähtien ja verrannut sitä perinteiseen 60/40-salkkuun. Ajanjakso on siten 50 vuotta. Molemmat salkut tasapainotetaan kunkin vuoden lopussa. Vertailussa tuotot on laskettu reaalituottoina eli nimellistuotoista on vähennetty inflaation vaikutus.

Vertailu paljastaa mielenkiintoisia seikkoja.

All Asset, No Authority on tuottanut korkeamman kokonaistuoton viimeisen puolen vuosisadan aikana kuin 60/40. Jo 70-luvulla Ramseyn seitsemän omaisuuslajin strategia on tuottanut 60/40-strategiaa paremmin, koska tuolloin kulta, hyödykkeet ja kiinteistöt tuottivat hyvin.

All Asset, No Authority on menestynyt melko hyvin myös osakkeiden ja joukkovelkakirjojen nousun aikana. Vuodesta 1982 lähtien se on tarjonnut keskimäärin 5,7 prosentin keskimääräisen reaalituoton vuosittain. Tosin 60/40-salkku on tarjonnut tuona aikana hieman alle seitsemän prosentin vuosituoton ja S&P 500 -indeksi on tarjonnut yli kahdeksan prosentin tuoton.

Vähemmän riskiä, tuotto lähes osakesalkun tasolla

Mielenkiintoisin havainto Ramseyn strategiasta löytyy kuitenkin sen riskisyydestä.

All Asset, No Authoritys -salkussa on ollut pienempi riski kuin 60/40-salkussa tai pelkässä osakesalkussa. Lähes puolen vuosisadan aikana seitsemän omaisuuslajin strategia ei ole koskaan tuottanut negatiivista reaalituottoa 10 vuoden ajanjaksoissa.

Huonoin tulos oli 2,6 prosentin tuotto yli inflaation vuosina 2007 – 2016. Samaan aikaan 60/40-salkulla ja 100 prosentin allokaatiolla S&P 500 -indeksiin on muutama 10 vuoden ajanjaksoa, joissa reaalituotto on painunut pakkaselle, eli sijoittajan salkun ostovoima on laskenut.

Ramsey huomauttaa, että koko kyseisenä 50 vuoden ajanjaksona tämä All Asset No Authority -salkun keskimääräinen vuotuinen tuotto on vain alle puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin S&P 500 -osakeindeksin tuotto. Samalla salkun tuottojen heilunta eli volatiliteetti on tuskin puolet S&P 500 -indeksin volatiliteetista.

Seitsemän omaisuuslajin strategian keskimääräinen tuotto on lyönyt 60/40-salkun yli puolella prosenttiyksiköllä vuosittain.

All Asset, No Authority on tarjonnut siis hyvää tuottoa alhaisella riskillä. Muistettakoon kuitenkin se perusasia: mennyt kehitys ei ole tae tulevasta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös