Markkinakommentit

Aktia: Korkosijoitusten tuotto-riski-suhde houkuttelee osakkeita enemmän

Aktia alipainottaa tällä hetkellä osakkeita suhteessa korkosijoituksiin.

Osakemarkkinoilla lukuisat indeksit ovat tulleet kuluvan vuoden aikana reippaasti alaspäin. USA:n S&P 500 -indeksi on laskenut vuoden alusta 13,6 prosenttia, Saksan DAX-indeksi 9,6 prosenttia ja Helsingin pörssi 14,3 prosenttia.

Alkuvuoden kurssilaskun myötä myös osakemarkkinoiden arvostustasot ovat laskeneet jo houkutteleville tasoille, ja ainoastaan USA:n markkina näyttää yhä kalliinpuoleiselta. Näin arvioi Aktian allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen pankin tuoreessa markkinakatsauksessa.

”Globaaleiden osakemarkkinoiden arvostustaso P/E-luvulla mitattuna on 15,8, kun se vuoden alussa oli 18. Viimeisen 10 vuoden mediaanitaso on 15,1”, Tähtinen kertoo.

Tuloskasvuennusteisiin liittyy nyt kuitenkin kosolti epävarmuutta.

”Ensimmäisen kvartaalin tuloskausi oli hyvä, ja valtaosa yrityksistä ylitti odotukset. Yritysten antamassa eteenpäin katsovassa tulosohjauksessa on kuitenkin ollut nähtävissä varovaisuutta samaan aikaan, kun analyytikoiden tuloskasvuennusteet ovat pysyneet ennallaan. Hidastuva talouskasvu ja kustannuspaineet voivat tarkoittaa sitä, että tuloskasvuodotuksiin on entistä vaikeampi päästä”, allokaatiojohtaja arvioi.

Samaan aikaan osakkeiden riskipreemio korkoihin nähden on korkojen nousun myötä kaventunut, eli osakkeiden houkuttelevuus verrattuna korkosijoituksiin on laskenut.

Näistä riskeistä johtuen Aktia näkee osakkeiden tuottopotentiaalin varsin maltillisena, Tähtinen kertoo.

”Mikäli tuloskasvuennusteet eivät isosti petä, osakkeet saattavat kuroa osan alkuvuoden tappioista vielä kiinni, mutta vahvaan sijoitusvuoteen osakkeissa emme usko.”

Talous- ja tuloskehitykseen kohdistuu huomattavaa epävarmuutta ja tämä yhdistettynä kiristyvään rahapolitiikkaan ja nousseisiin korkoihin pitävät Aktian osakkeiden suhteen varovaisina.

”Tällä hetkellä olemme alipainossa osakkeissa suhteessa korkosijoituksiin”, Tähtinen kertoo.

Osakkeiden maantieteellisessä allokaatiossa Aktia ylipainottaa arvostustasoltaan edullisempaa Eurooppaa ja alipainottaa pohjoismaisia osakkeita. USA, Japani ja kehittyvät markkinat ovat neutraalipainossa.

Vastaavasti korkosijoitusten tuotto-riskisuhde houkuttelee nyt osakkeita enemmän, Tähtinen kertoo.

”Heikon talous- ja tuloskasvukuvan johdosta osakemarkkinoiden tuotto-odotus loppuvuonna on vaatimaton. Yrityslainojen ja kehittyvien maiden lainojen tuottopotentiaali sen sijaan on varsin hyvä.”

Korkoallokaatiossa Aktia ylipainottaa korkeamman tuottotason high yield -yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden valtionlainoja, joissa pankki suosii erityisesti paikallisen valuutan määräisiä lainoja.

Paikallisen valuutan kehittyvillä markkinoilla valtiolainojen juokseva korkotuotto on jo yli 7,0 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>