Arvo-osakkeet

Analyysi: Viking Line rökitti pörssin alkuvuonna 2022

Varustamoyhtiö Viking Linen osakekehitys on rökittänyt muun pörssin vuoden 2022 alkupuoliskolla. Uuden M/S Viking Gloryn kysyntä on ylittänyt odotukset.

Viking Linen uusi ”ilmastoviisas” Viking Glory –alus seilasi Suezin kanavan läpi tammikuussa ja aloitti liikennöinnin Turku – Maarianhamina – Tukholma -reitillä maaliskuussa. Suosio on ylittänyt yhtiön odotukset. Kuva: Viking Line.

Perinteisten arvoyhtiöiden arvonsäilytyskyky vaativissa olosuhteissa on yksi osoitus fundamenttianalyysin merkityksestä ja toimivuudesta. Tasearvoilla, bisneksellä ja mielellään myös tuloksella ja osingolla sekä kaikkien näiden suhteella pörssiarvoon on todellakin väliä.

Toki Stockmannia edellä voidaan luonnehtia myös käänneyhtiöksi, Viking Lineakin tavallaan koronan vuoksi.

Katsotaan mitä ”Viikkari” on pörssimielessä syönyt.

Yhtiö järjesti joulukuussa osakeannin, joka tervehdytti tasetta. Siihen osallistuneet ovat tehneet huippusijoituksia.

Suomen pörssi kaikkiaan on kehittynyt vuoden vaihteesta heikosti; painorajoitettu OMX Helsinki Cap on pudonnut 18 prosenttia ja osinkojen jälkeenkin 15 prosenttia.

Ennen Venäjän hyökkäyssodan alkamista 24.2. laskua oli kertynyt 11 prosenttia, eli 7 prosenttiyksikköä on tullut sen jälkeen. Sota vaikeuttaa taloustilannetta energian hinnan noustessa.

M/S Viking Glory tuli liikenteeseen kreivin aikaan

Viking Linen uusin helmi M/S Viking Glory valmistui Xiamen Shipbuilding Industry -telakalla Kiinan Xiamenissa vuonna 2021 ja otettiin liikenteeseen maaliskuussa 2022. Alus seilaa reitillä Turku – Maarianhamina – Tukholma.

Viking Linen kokoon nähden jättimäinen 225 miljoonan euron investointi on todella herkkä koronatilanteelle, joka onneksi on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Glory kuluttaa polttoainetta 10 prosenttia vähemmän kuin edistyksellinen edellinen uutuus Viking Grace, joka aloitti liikennöinnin 2013.

Molemmissa laivoissa on käytössä Wärtsilän toimittamat monipolttoainemoottorit, jotka hyödyntävät pääosin nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä. Gloryssä on myös ABB:n potkuriteknologiaa sekä ruotsalaisen cleantech-yritys Climeonin kaasuturbiiniteknologiaa. Lisää tekniikasta

Osakeanti paikkasi tasetta

Yhtiö järjesti joulukuussa perinteisen merkintäoikeusannin. Kymmenellä vanhalla osakkeella sai merkitä 6 uutta osaketta hintaan 8 euroa per kappale. Anti merkittiin täyteen ja yhtiö keräsi uutta pääomaa 51,8 miljoonaa euroa ennen kuluja.

Osakemäärä nousi 10,8 miljoonasta 17,28 miljoonaan kappaleeseen.

”Osakeannin nettovaroilla tullaan vahvistamaan yhtiön käyttöpääomaa ja siten tukemaan covid-19-pandemian jälkeistä elpymistä ja toiminnan kehittämistä”, yhtiö totesi tuolloin osakeannistaan.

Tiedoteotsikoiden sävy nyt keväällä kertoo yhtiön suunnasta:

  • 27.4.2022 Vähitellen kohti normaalia huolimatta haastavasta toimintaympäristöstä”
  • 14.6.2022 Viking Line lisää lähtöjä Tallinnaan kesäksi – ”Odotamme erittäin vilkasta lomakautta”
  • 29.6.2022 Laivamatkailun elpyminen on jälleen avannut portit meriuralle – eläkeläisiäkin innostunut palaamaan töihin

Ykköskvartaali oli heikko

Tammi-maaliskuun toimintakatsauksessaan yhtiö toteaa myös haasteistaan, otteita:

Vuoden alku on ollut tapahtumarikas. Uusi omikron-virusmuunnos vaikutti hyvin negatiivisesti kysyntään ensimmäisellä kvartaalilla.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut polttoainehintojen rajuun nousuun.

Gabriella törmäsi laituriin Helsingissä ja oli sen vuoksi poissa liikenteestä jonkin aikaa…

Konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti 59 miljoonaan euroon mutta tulos heikkeni -18 miljoonaan. Matkustajaliikenteen kysyntä oli kvartaalin alussa heikkoa mutta elpyi hiihtolomien alettua. Tavaraliikenteen kysyntä pysyi vakaana. Helmikuun lopussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti rajusti energian hintoja.

Eli muuttujia on moneen suuntaan.

Mitä sanoo velkaisuus?

Korolliset velat ennen vuokrasopimusvelkoja olivat maaliskuussa 273 miljoonaa ja rahavarat 81 miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 253 miljoonaa.

Nettovelkaantumisaste 79 prosenttia ja omavaraisuusaste 41 prosenttia ovat osakeannin jälkeen kohtuullisia.

Nykyinen pörssikurssi on 12,15 euroa eli markkina-arvoksi uudella osakemäärällä muotoutuu 210 miljoonaa euroa. Velaton arvo on vastaavasti 410 miljoonaa. Arvot eivät ole järin isoja siihen nähden, että Glory-investointi otti 215 miljoonaa ja Grace 240 miljoonaa euroa.

Sekä Viking Line että Tallink Silja ovat hävinneet Helsingin pörssin yleisindeksille (indeksissä ei osinkoja) kolmen vuoden jaksolla. Pettymykset alkoivat koronan iskettyä ja rajoitettua liiketoimintaa keväästä 2020 lukien.

Jos kuvaajaa katsotaan tarkasti, Viking Line on ollut todellinen turvasatama viime joulukuusta lukien, kun muu pörssi alkoi pakittaa tammikuussa 2022.

Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka arvo-osakkeiden systemaattinen hylkiminen on turmiollista.

Osinko on kysymysmerkki

Osingon kannalta ei voi vielä nuolaista. Yhtiöllä on kolme kuivaa osinkovuotta takana koronan vuoksi. Sitä ennen, keväällä 2019, yhtiö jakoi 2,2 miljoonan osingon.

Keväälle 2020 suunniteltiin 4,9 miljoonan osinkoa, mutta se peruttiin koronan vuoksi. Sen tasoinen osinko (4,9 milj. e) tarkoittaisi nykyisellä osakemäärällä 0,28 euron osakekohtaista osinkoa ja vastaavasti vaatimatonta 2,3 prosentin osinkotuottoa.

Yhtiö kertoi huhtikuun 2022 toimintakatsauksessaan:

Viking Line Abp on sitoutunut i) syksyllä 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen vakuudeksi saatujen valtiontakausten ehtojen, ii) Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämien kovenanttiehtoja ja lainanlyhennyksen lykkäämistä koskevien poikkeusten vaatimusten sekä iii) Viking Gloryn loppuerän maksamista varten nostetun rahoituksen vaatimusten mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Konsernin velat yhteensä, mukaan lukien korottomat velat, olivat maaliskuun 2022 lopussa 386 miljoonaa euroa. Käyttökate koronaa edeltävällä tilikaudella 2019 oli 42 miljoonaa. Jos käyttökate olisi samaa tasoa tänä vuonna, kaikkien velkojen suhde käyttökatteeseen olisi 9 ja korollisten velkojen vajaa 7.

Voi olla, että Viking Linelle tulee neljäs kuiva osinkovuosi, ellei yhtiö edisty erinomaisesti edellä mainittujen velkojen ja vastuiden hoidossa vahvan kassavirtansa turvin jo tänä vuonna.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kesäkuun osavuosikatsauksessa huomio kannattaa kiinnittää siihen, mitä ahvenanmaalaisyhtiö lausuu polttoainekustannuksistaan. Yhtiö otti 10.3.2022 alkaen käyttöön polttoainelisämaksun kaikilla reittimatkoilla ja risteilyillä, jotka varataan ajalle 10.3.-31.8.2022. Maksu vaihtelee 1,90-5,80 euron välillä per matkustaja per menomatka tai risteily.

MTV Uutiset uutisoi 23.6.2022, että Viking Line ja Tallink Silja käyttävät tai saattavat käyttää yhä venäläistä öljyä laivoissaan tai osassa laivoistaan. Viking Linen suurimpien alusten Gloryn ja Gracen nesteytetty maakaasu LNG tulee Norjasta.

Joka tapauksessa laivayhtiöiden liiketoiminta käy tällä hetkellä vilkkaana. Tämä on sijoittajankin syytä noteerata. Aamun tilastotiedot kertoivat palvelualojen elpyneen Suomessa toukokuussa 17,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>