Asunnot ja kiinteistöt

Asuntojen hintakaula pääkaupunkiseudun ja muiden suurien kaupunkien välillä kasvaa

Asuntojen hintojen nousu jatkui toukokuussa pääkaupunkiseudulla, muualla hintakehitys on jo taittunut.

Toukokuussa 2022 vanhojen asuntojen myynti jatkoi helmikuusta alkanutta trendiä, jossa asuntokaupan volyymi on palautunut lähelle pitkäaikaista keskiarvoa pandemiasta alkaneen erityisen vilkkaan jakson jälkeen. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vanhojen asuntojen kauppa supistui 15,2 prosenttia kokonaiskauppamäärän ollessa 5 452 kappaletta, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto.

Vanhojen asuntojen kaupassa kerrostaloasuntojen kauppa kävi rivitaloasuntoja ja omakotitaloja paremmin.

Vanhoja kerrostaloasuntoja myytiin toukokuussa 2 903 kappaletta, joka on 6,2 prosenttia yli viiden vuoden keskiarvon. Rivitaloasuntojen kauppa jäi 5,1 prosenttia ja omakotitalojen 9,5 prosenttia viiden vuoden keskiarvosta. Vuoden 2021 kauppamääriin verrattuna laskua oli kerrostaloissa -9,0 prosenttia, rivitaloissa -19 prosenttia ja omakotitaloissa -23 prosenttia.

Koko alkuvuonna 2022 (tammi-toukokuu) myytiin yhteensä 27 326 vanhaa asuntoa, joka on -10,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta silti 7,4 prosenttia yli pitkäaikaisen viiden vuoden keskiarvon.

Uusia asuntoja myytiin toukokuussa 504 kappaletta, joka on noin puolet vuoden takaisesta ja 38 prosenttia alle viiden vuoden keskiarvon.

Uudiskohteiden kauppa lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2017, ja lukujen valossa nyt ollaan palaamassa kohti tätä edeltävän kauden tasoa. Uusissa asunnoissa eniten laskua oli toukokuussa rivitaloasuntojen myyntimäärissä, niin viime vuoteen verrattuna kuin viiden vuoden aikajänteellä.

Kaupungeittain tarkasteltuna Oulussa vanhojen asuntojen kauppa jatkoi kasvua, kun muut suuret kaupungit seurailivat koko maan laskevaa trendiä. Kuitenkin kaikissa suurissa kaupungeissa myyntimäärät olivat edelleen korkeammalla kahden vuoden takaiseen tasoon verrattuna.

Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntihinnat nousivat huhtikuusta toukokuuhun 1,1 prosenttia pääkaupunkiseudulla, mikä on jatkoa viime vuoden marraskuussa alkaneelle nousevalle trendille. Koko alkuvuonna hinnat ovat nousseet pk-seudulla 4,2 prosenttia.

Muissa Suomen 10 suurimmassa kaupungissa nouseva hintakehitys taittui helmi–maaliskuussa, ja hinnat pysyivät toukokuussa keskimäärin samoina kuin huhtikuussa. Vuoden alusta hinnat ovat nousseet keskimäärin 1,6 prosenttia.

Hintakehityksessä on kuitenkin paikkakuntakohtaisia eroja: esimerkiksi Tampereella hinnat nousivat toukokuussa 1,1 prosenttia, ja Turussa hinnat ovat nousseet koko alkuvuonna saman verran kuin pk-seudulla.

Vanhojen kerrostaloasuntojen ja omakotitalojen myyntiajat kääntyivät pääkaupunkiseudulla nousuun toukokuussa, mutta ne ovat edelleen selvästi lyhyempiä kuin alkuvuodesta. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika pk-seudulla oli toukokuussa 65 päivää, ja omakotitalojen 79 päivää.

Muualla Suomessa asuntokauppa on nopeutunut koko kuluneen vuoden, ja sama trendi jatkui toukokuussa. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika oli 58 päivää ja omakotitalon 97 päivää.

Kommentoi
Ylös
>