Kemiran IR-sivut

Kemira asettaa uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen

Kemira asettaa uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen ja sitoutuu Science Based Targets ‑aloitteeseen.

Kemira Jari Rosendal
Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal.

Vastuullisia kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava Kemira on asettanut uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen, jonka avulla yhtiön on tarkoitus vähentää kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi vuoteen 2030 mennessä Science Based Target (SBTi) ‑aloitteen mukaisesti.

Science Based Targets ‑aloite eli SBTi on Carbon Disclosure Project (CDP) ‑hankkeen, YK:n Global Compact ‑aloitteen, World Resources Institute (WRI) ‑järjestön ja Maailman Luonnon Säätiön (WWF) välinen yhteistyöhanke. Se edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia auttamalla yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita.

Kemira sitoutuu puolittamaan oman toimintansa päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. Tavoite tukee ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen eli täyttää tällä hetkellä SBTi:n kunnianhimoisimmat tavoiteasetannan kriteerit.

Kemiran uusi scope 1 ja 2 -päästövähennystavoite eli päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on merkittävästi kunnianhimoisempi kuin aiempi 30 prosentin vähennystavoite. Lisäksi Kemira sitoutuu asettamaan kvantitatiivisen lyhyen aikavälin tavoitteen scope 3 -päästöille SBTi:n asettamassa määräajassa. Kemira jättää päivitetyt tavoitteet SBTi:lle vahvistettaviksi.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi aikamme tärkeimmistä haasteista. Vastuullisuus on strategiamme avaintekijä ja selkeä edellytys pitkäaikaiselle menestyksellemme. Sitoudumme nyt yhdessä asiakkaidemme, kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa entistäkin voimakkaampiin toimiin”, kertoo Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal.

Kemira pitää kiinni pitkän aikavälin tavoitteestaan, joka koskee hiilineutraaliuden saavuttamista scope 1 ja 2 osalta vuoteen 2045 mennessä. Kemira jatkaa sen selvittämistä, miten kvantitatiivisia pitkän aikavälin tavoitteita voitaisiin asettaa myös scope 3 päästöille.

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. YK:n ja Maailmanpankin arvion mukaan veden niukkuudesta kärsivillä alueilla elää 2,5 miljardia ihmistä ja vuoteen 2050 mennessä jopa puolet maapallon väestöstä kärsii vesipulasta.

Kommentoi
Ylös
>