Sijoitusstrategiat

Kuusi syytä, jotka saavat meidät myymään osakkeet pohjahintaan

Älä sorru tähän virheeseen. Milloin osaketta voi ostaa lisää laskeviin kursseihin?

Yksityissijoittajan kardinaalivirhe on myydä osakkeet pohjahintaan. Välttyäksemme tältä virheeltä, on osakemarkkinoiden ymmärtämisen sijasta tärkeämpää ymmärtää psykologiaa. Margin of safety investing uutiskirjettä kirjoittava Simon Handrahan julkaisi kuuden kohdan listan syistä, jotka saavat sijoittajan myymään osakkeet pohjahintaan. 

  1. Haluamme välttää tappioita. Annamme mielessämme enemmän painolastia tappioille kuin voitoille. Kun välttelemme tappioita, odotamme osakekurssin palaavan takaisin ostohinnan tasolle välttääksemme tappion. Kun kurssit jatkavatkin laskuaan, myymme pohjilla koska emme enää yksinkertaisesti kestä tappion aiheuttamaa mielipahaa.
  2. Pessimismi patoutuu. Kun osakekurssit laskevat epätoivo kasvaa. Ensin emme hyväksy kurssilaskua ja uskomme käänteen koittavan aivan tuota pikaa. Ensin epätoivo muuttuu peloksi ja lopulta antautumiseksi. Tunteiden spiraali saa meidät myymään epäedullisimmalla hetkellä.
  3. Osakekurssien laskiessa sijoittajien aikahorisontti lyhenee. Saatamme unohtaa, että lyhyellä aikavälillä psykologian rooli on suurimmillaan. Aika markkinoilla on ratkaisevaa ja laadukkaat yhtiöt selviävät vaikeista ajoista ulos muita vahvempina.
  4. Jäämme odottamaan savun hälvenemistä, emmekä uskalla tehdä uusia sijoituksia. Saatamme myydä, koska uskomme, että osakkeita voi pian ostaa edullisemmin. Ajoittaminen on tunnetusti vaikeaa, ja tällä tavalla parhaat ostopaikat menevät ohitse. 
  5. Kuten tämäkin artikkeli, laskumarkkinassa media tarttuu talouden alakuloon. Uutiset lietsovat sijoittajien pessimismiä. Media ei tule kuitenkaan huomaamaan, milloin pohja on käsillä.
  6. Nousevat osakekurssit ruokkivat optimismia. Nousumarkkinassa sijoittajat uskovat, että asiat vain paranevat. Laskumarkkinassa uskomme, että asiat menevät vain huonompaan suuntaan. 

Laskumarkkina haastaa sijoittajaa monella tapaa. Saatamme keskittyä uutisiin talouden tilasta tai pohtia, mikä osake olisi syytä myydä seuraavaksi tappioiden välttämiseksi tai jäljellä olevien voittojen kotiuttamiseksi. Sen sijaan sijoittajan on syytä huolehtia, että etsii myös uusia sijoituskohteita. Paras sijoituskohde voi olla jo entuudestaan tuttu salkussa oleva osake.

Milloin laskenutta osaketta sopii ostaa lisää?

Varainhoitaja Bronte Capitalin perustaja John Hempton neuvoo sijoittajia käytännönläheisesti. Kun osaketta ostaa ensimmäisen kerran, on sijoitukselle tärkeä laatia sijoitusteesi eli ajatus siitä, miksi sijoitus on tehty. Etukäteen on myös syytä pohtia, onko valmis kasvattamaan positiota suuremmaksi, jos osakekurssi laskee. On hyvä myös määrittää, kuinka suureksi yksittäisen osakkeen paino salkussa voi kasvaa.

Jos osakekurssi laskee voimakkaasti, vain harvoin osaketta kannattaa rynnätä ostamaan lisää heti. Osakemarkkinoiden on tapana tehdä ylilyöntejä. Aika auttaa hahmottamaan kurssilaskun taustalla olevia syitä. Ajan myötä saattaa paljastua uusia tietoja yhtiöistä. Jos uutta kurssilaskua selittävää tietoa ei kuulu ja alkuperäinen sijoitusteesi yhä pätee, voi sijoittaja lisätä positioon asteittain.

Markkinat voivat antaa signaalin. Miksi osake laskee? Kun osakekurssi on laskenut, sijoittajan on tärkeä haastaa oma alkuperäinen sijoitusteesinsä. Syyllistymme ajattelussamme monenlaisiin vinoumiin. Olemme esimerkiksi taipuvaisia etsimään omaa alkuperäistä ajatusta tukevaa tietoa. Sitä vastoin on hyvä kääntää tapaus päälaelleen ja miettiä, mitä osaketta myyvät sijoittajat ajattelevat.

Yhtiön taloudellisen tilan arviointi on tärkeää. Jos yhtiö on velkainen, on lisäystä harkittava erityisen tarkkaan. Suuri velkalasti kasvattaa nousevien korkojen ympäristössä rahoituskuluja sekä pienentää yhtiön liikkumavaraa. Vaikeina aikoina velkaiset yhtiöt joutuvat rahoittamaan toimintaansa hyvin epäedullisin ehdoin.

Sijoittajan on syytä varmistua, ettei laskevan osakekurssin taustalla ole esimerkiksi teknologinen murros tai kilpailijan erinomaisuus. Onko myynnin laskun syynä markkinakoon pienentyminen vai menetetyt markkinaosuudet? Suursijoittaja Bill Ackman sijoitti Netflixiin alkuvuonna 1,1 miljardia dollaria ja menetti muutamassa kuukaudessa lähes 400 miljoonaa dollaria. Huomattuaan tehneensä virheen alkuperäisessä arviossaan yhtiöstä, Ackman myi osakkeet.

Jos sijoittaja on oikeassa yrityksen suhteen, on keskihinnan alentaminen lopulta menestys. Jos sijoittaja on väärässä, on lopputuloksena katastrofi. Salkku on syytä rakentaa niin, että se kestää myös virhearvion.

Kommentoi
Ylös
>