Sijoitusideat

Onko Niken osake ostolappu?

Vaatealan jätti raportoi odotuksia vahvemman osavuosikatsauksen.

Nike raportoi maanantaina vahvat vuosineljänneksen lukemat. Yhtiön liikevaihto oli 31.5. päättyneellä vuosineljänneksellä 12,23 miljardia dollaria. Analyytikot odottivat keksimäärin 12,06 miljardin dollarin liikevaihtoa. Viime vuoden vertailukauden liikevaihto oli 12,34 miljardia dollaria. 

Niken osakekohtainen tulos 90 senttiä ylitti niin ikään analyytikoiden konsensusennusteen, joka oli 81 senttiä. Nettotulos oli 1,44 miljardia dollaria. 

Nike kommentoi osavuosikatsauksessa, että kenkien ja urheiluasusteiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla huolimatta Kiinan koronasuluista ja amerikkalaisten kuluttajien haasteellisemmasta talousympäristöstä.

Niken liiketoiminnassa suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä kallistuviin kustannuksiin. Esimerkiksi rahtikustannukset ovat merkittävästi nousseet tänä vuonna. Myös pidemmät toimitusajat ovat haaste, joskin yhtiön varastot kasvoivat 23 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Nike ohjeistaa, että sen elokuussa päättyvä vuosineljännes tulee olemaan hiukan parempi kuin viime vuonna. Yhtiö arvioi koko vuodelle vähintään 10 prosentin liikevaihdon kasvua, jos valuuttamuunnosten vaikutuksia ei huomioida.

Niken talousjohtaja Matthew Friend kertoi osavuosikatsauksen yhteydessä, että yhtiö huomioi ohjeistuksessa kallistuneet rahtikulut, toimitusketjujen investoinnit sekä alaskirjaukset. 

Friend lisäsi, että yhtiöllä riittää optimistisuutta tulevaan, koska tuotantomäärät ovat jo ohittaneet pandemiaa edeltävän tason ja varastot ovat kasvaneet yhtiön keskeisimmillä markkina-alueilla. 

Hän kertoi myös, että Nike on seurannut tarkasti kuluttajakäyttäytymistä. Sen perusteella kysynnässä ei ole vielä merkkejä hiipumisesta. Viimeisen kolmen vuosineljänneksen aikana kysyntä on aina ylittänyt sen hetkisen tarjonnan. Friendin mukaan nyt on vihdoin merkkejä tarjonnan normalisoitumisesta.

Niken myynti Kiinassa laski koronasulkujen vuoksi

Niken suurin markkina-alue on Pohjois-Amerikka. Siellä liikevaihto laski noin viisi prosenttia viime vuoden vertailukaudesta ja oli 5,11 miljardia dollaria.

Suurempi pudotus myynnissä nähtiin Kiinassa, jossa liikevaihto laski peräti 19 prosenttia ja oli 1,56 miljardia dollaria. Heikon kehityksen syynä olivat koronasulut.  

Niken liiketoiminnan riskit liittyvät jatkossa yleiseen talouskehitykseen. Osa kotitalouksista vähentää kulutusta korkean inflaation vuoksi. Riskinä on myös kustannustason kallistuminen. Friend kertoi, että laivarahti maksaa Aasiasta Yhdysvaltoihin nyt viisi kertaa enemmän kuin ennen pandemian alkua. Lisäksi laivarahti kestää kaksi viikkoa kauemmin kuin ennen pandemiaa. 

Niken osakkeen yliarvostus purkautui kurssilaskun myötä

Niken osakekurssi on laskenut koko markkinan mukana tänä vuonna. Osake on halventunut 32,90 prosenttia vuoden alusta. Samalla osakkeen pahin yliarvostus on purkautunut ja osake hinnoitellaan nyt neutraalisti suhteessa viime vuosiin.

Niken osake on tyypillisesti monia muita yhtiöitä haastavammin hinnoiteltu. Siihen vaikuttaa Niken korkea kannattavuus. Yhtiön oman pääoman tuotto on viimeisen vuoden aikana ollut peräti noin 43 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden keskiarvo on 33,5 prosenttia. Se on merkittävästi verrokkiyhtiöitä korkeampi lukema. Haastavaa arvostustasoa selittää myös se, että Nike on vahvan brändin omaava laatuyhtiö, jolla on hinnoitteluvoimaa korkean inflaation aikana. 

Niken osakkeen P/E-luku tulosennusteilla on 27,0. Vastaavasti yritysarvo suhteessa ennustettuun käyttökatteeseen, EV/EBITDA, on tasolla 21,0. Niken osake treidaa pörssissä nyt 32,5 kertaa yhtiön osakohtaisen vapaan kassavirran verran. Yhtiön osinkotuotto on 1,1 prosenttia. 

Arvostustasojen perusteella Niken osake on jo varteenotettava vaihtoehto pitkään salkkuun. Nopeampia tuottoja kalastavien kannattaa kenties odottaa, jos osaketta saa lähemmäksi P/E-lukua 20. Vastaava kerroin tarkoittaisi erittäin houkuttelevaa tuotto-odotusta pitkään salkkuun. Kertoimen supistuminen tulisi joko kurssilaskun tai tulosennustenostojen kautta.

Nike kertoi aloittavansa neljä vuotta kestävän yhteensä 18 miljardin dollarin omien osakkeiden osto-ohjelman. Osto-ohjelma tukee kurssikehitystä.

Kommentoi
Ylös
>