Yritysuutiset

Outokumpu päätti merkittävästä korotuksesta osinkoon

Teräsyhtiö Outokumpu päivitti osinkopolitiikkansa ja aikoo vahvistaa ydintoimintojaan.

Heikki Malinen Outokumpu toimitusjohtaja
Outokumpu toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Outokumpu on saanut päätökseen strategiansa ensimmäisen vaiheen, jossa keskeistä oli yhtiön riskisyyden pienentäminen ja taseen vahvistaminen. Kolmivaiheisen strategian ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin ylivertaiseen myyntiosaamiseen, kustannusten ja pääoman hallintaan sekä organisaation tehostamiseen.

Yhtiö on edistynyt merkittävästi aikaan näillä kaikilla kolmella osa-alueella, ja strategian toteutus on aikataulusta edellä. Outokumpu on jo saavuttanut molemmat taloudelliset tavoitteensa, jotka olivat käyttökatetason parantaminen 250 miljoonalla eurolla ja korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen laskeminen alle kolmen.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo, että toisessa vaiheessa yhtiön tavoitteena on ydintoimintojen vahvistaminen.

”Annamme paljon painoarvoa vastuullisuudelle vahvistaaksemme entisestään Outokummun asemaa ruostumattoman teräksen teollisuuden vastuullisimpana toimijana. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, ja painopistealueita ovat lisäksi vastuullinen hankinta sekä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus.”

Toisessa vaiheessa yhtiö tekee myös kohdennettuja investointeja tuottavuuteen ja vastuullisuuteen ja keskittyy asiakaslähtöiseen toimintamalliin, Malinen kertoo.

Vastuullisuus nousee keskiöön

Outokummun toisessa vaiheessa on kolme painopistealuetta: vastuullisuus, tuottavuuden tuoma kasvu ja asiakaslähtöinen toimintamalli.

Yhtiön tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 14 prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2021 tasosta Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi pääoman hallinta ja vahvat tuotot osakkeenomistajille ovat yhtiön pitkän aikavälin strategian keskiössä myös tulevaisuudessa.

Strategian toisessa vaiheessa Outokumpu ottaa käyttöön kaksi erilaista asiakasstrategiaa Europe-liiketoiminta-alueella. Outokummun tavoitteena on vahvistaa kustannus­johtajuuttaan suurien tuotantomäärien tuotteissa ja erikoistuotteiden markkinajohtajuuttaan koko maailmassa.

Europe-liiketoiminta-alue vahvistaa asemaansa asiakkaiden ensimmäisenä valintana vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä, kun taas Americas-liiketoiminta-alueen tavoitteena on vahvan kannattavuustason ylläpitäminen. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen strategian ydin on hiilineutraalius.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet strategian toiseen vaiheeseen

Malinen jatkaa Europe-liiketoiminta-alueen johdossa. Europe-liiketoiminta-alueen kahden asiakasstrategian toteuttamisen varmistamiseksi Outokumpu nimittää Niklas Wassin Stainless Europe -liiketoimintalinjan johtajaksi, jonka vastuulla ovat suurien tuotantomäärien tuotteet, sekä Thomas Antotsin Advanced Materials -liiketoimintalinjan johtajaksi, jonka vastuulla ovat erikoistuotteet. Muuten johtoryhmän vastuualueet säilyvät ennallaan.

Outokumpu on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa strategian toiseen vaiheeseen vastaamaan pääoman kohdentamisen tavoitteita. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa tuottoja osakkeenomistajille.

  • Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhde alle yhden tavanomaisessa markkinatilanteessa
  • Käyttökatetason parantaminen 200 miljoonalla eurolla
  • 600 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit seuraavien kolme vuoden aikana
  • Tasainen ja kasvava osinko

”Olemme panostaneet paljon strategiatyöhön koko organisaatiossa. Kova työ on tuonut tulosta, ja meillä on nyt selkeä ja vastuullinen suunnitelma tämän yhtiön viemiseksi eteenpäin strategian ensimmäisen, riskisyyden vähentämiseen keskittyneen onnistuneen vaiheen jälkeen”, Malinen toteaa.

Outokumpu ilmoitti myös hallituksen päätöksesta muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa.

Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Outokumpu pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa vuosittain.

“Outokumpu haluaa olla houkutteleva sijoituskohde pitkän aikavälin sijoittajille. Päivitetyn osinkopolitiikan tavoitteena on tuoda vakautta ja ennustettavuutta ruostumattoman teräksen liiketoiminnan vaihtelevasta luonteesta huolimatta”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

Aiemman osinkopolitiikan mukaisesti Outokummun tavoitteena oli maksaa osinkoja 30–50 prosenttia nettotuloksesta koko suhdannekierron aikana.

Hallitus toteaa, että uusi osinkopolitiikka ja nykyinen tuloskehitys mahdollistavat sen, että hallitus voi ehdottaa merkittävää korotusta osinkoon seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kommentoi
Ylös
>