Rahastotietoa

Pelko iski rahastosijoittajiin – pääomia lunastettiin toukokuussa 1,3 miljardia euroa

Maailmantalouden synkkä tsunami on iskenyt kotimaisten sijoitusrahastojen tuottoihin.

Finanssiala kertoo tiedotteessaan, että Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 143 miljardia euroa.

Lähes kaikista Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastojen rahastoluokista tehtiin lunastuksia toukokuussa.

Uusia pääomia sijoitettiin vain yhdistelmärahastoihin, yhteensä kuitenkin vain kaksi miljoonaa euroa, mikä on vähän koko 31 miljardin euron pääomaan nähden. Lunastuksia tehtiin kaikista muista rahastoluokista.

Lyhyen koron rahastoista lunastettiin varoja 716 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 338 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 204 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 19 miljoonaa euroa.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin yhteensä 13 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Suomeen, Pohjoismaihin, Eurooppaan ja globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 210 miljoonaa euroa. 

Viimeisen 12 kuukauden tuotot painuivat pakkaselle kaikille eri markkinoille sijoittavissa osakerahastoissa. Kovimmin tappiollisia olivat Suomeen, pohjoismaihin ja kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot, joiden tappio oli 9,0 prosenttia viimeisen vuoden ajalta.

Kuva: Finanssiala ry.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti euroalueen valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 42 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa kehittyviltä markkinoilta sekä euroalueen ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 369 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 0,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

Toukokuussa keskeiset globaalit osakeindeksit hakivat suuntaa. Kuukauden alussa osakeindeksit jatkoivat laskuaan, mutta loppukuusta ne hieman nousivat.

Osakesijoittajalle alkuvuosi on ollut haastava. Markkinakorot ovat nousseet voimakkaasti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi.

Korkojen nousun myötä yhtiöiden arvostuskertoimet ovat laskeneet. Globaalisti katsottuna yhtiöiden tuloskasvuennusteet ovat kuitenkin edelleen monelta osin hyviä. Maailmantalouden odotetaan edelleen kasvavan, vaikka ennusteita on päivitetty alaspäin.

Myös korkosijoittajalle kuukausi oli haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Esimerkiksi euroalueella 12 kuukauden euriborkorko nousi vuoden 2015 tasolle.

”Koronakriisin kevään 2020 romahduksen jälkeen osakemarkkinoilla nautittiin pitkään nousevista kursseista. Keskuspankit ja hallitukset elvyttivät merkittävästi taloutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mikä valui osaksi osakemarkkinoille. Korkojen nousun ja talousnäkymien synkentymisen myötä osakekurssit ovat kuluvana vuonna laskeneet”, kertoo johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Kommentoi
Ylös
>