Asunnot ja kiinteistöt

Historiallisen synkät kuluttajien luottamusluvut heijastumat asuntomarkkinoille

Asunnonostoaikomukset ovat nyt laskeneet koronakriisiä edeltäneelle tasolle, kertoo Hypon ekonomisti.

kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamus hiipui kesäkuussa heikoimmaksi koskaan luottamusindikaattorin mittaushistorian aikana vuosina 1995–2022. Tilastokeskuksen laatiman kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli -14,3 kesäkuussa 2022, kun se toukokuussa oli -11,6 ja huhtikuussa -11,7.

Kuluttajien näkemykset taloudesta heikkenivät kesäkuussa edelliskuuhun ja varsinkin vuoden takaiseen verrattuna. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 4,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8.

Odotukset kuluttajien omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat erittäin pessimistiset, omasta taloudesta synkimmät koskaan vuoden 1995 jälkeen. Arvio myös oman talouden nykytilasta hyvin heikko.

Kesäkuussa oli hyvin vähän aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan. Ostamista pidettiin epäedullisimpana koskaan.

Arvio ja odotus inflaatiosta nousivat entisestään. Odotus inflaatiosta vuoden kuluttua oli kesäkuussa korkeampi kuin koskaan aiemmin mittaushistoriassa.

Kuluttajien oma rahatilanne oli edelleen hyvä kesäkuussa ja arvio työttömyyden tai lomautuksen uhasta pysyi melko valoisana. Asunnon osto- ja korjausaikeita riitti yhä.

Kesäkuussa luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -4,3). Heikointa luottamus oli Itä-Suomessa (-19,1). Väestöryhmistä opiskelijat olivat optimistisimpia (-2,3). Kesäkuussa selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-25,6).

”Kuluttajien näkemys Suomen taloudesta pysyi äärimmäisen heikkona ja odotus tulevasta inflaatiosta oli kesäkuussa korkeampi kuin koskaan aiemmin. Historiallisen korkeiden inflaatiolukujen vuoksi kodeissa pohditaan nyt potentiaalisia säästökohteita, mutta omaan talouteen uskotaan silti yhä Suomen taloutta enemmän”, Hypon ekonomisti Juho Keskinen tulkitsee luottamuslukuja.

Keskisen mukaan kohoavat korot heijastuvat nyt asunnonostoaikeisiin ja kuluttajien varovaisuus on selvästi kasvanut.

”Talouden kasvu ja kertyneet säästöt näyttäisivät kyllä tuovan tukensa asuntomarkkinoille loppuvuonnakin, mutta asunnonostoaikomukset ovat nyt laskeneet koronakriisiä edeltäneelle tasolle. Pääkaupunkiseudulla noin joka kuudes kertoi aikovansa ostaa asunnon seuraavan vuoden aikana, kun Itä-Suomessa joka kymmenes harkitsee asunnon ostoa lähitulevaisuudessa.”

Myös elinkeinoelämän luottamus jatkoi laskuaan kesäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) teettämä teollisuusyritysten luottamusindikaattori laski kesäkuussa hieman. Saldolukema oli +10, kun edelliskuun lukema oli +13. Luottamusindikaattori on kuitenkin yhä pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Keskisen mukaan sodan synnyttämä materiaalien kustannusten nousu ja kiipeävät rahoituskustannukset ovat sysänneet etenkin rakennusalan luottamuksen jo lähes koronakriisin alkuvaiheen pohjalukemiin.

Rakennusyritysten luottamus luottamusindikaattorin saldoluku oli -18 pistettä, mikä on kolme pistettä vähemmän kuin toukokuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Vaikka vallitsevat työllisyysluvut mairittelevat ja talous kasvaa tänä vuonna, rakennusyritykset uskovat henkilöstömäärän laskevan jo lähikuukausina.

”Teollisuuden tilauskanta on sen sijaan yhä selvästi keskiarvoaan korkeammalla tasolla, mikä siivittää talouskasvua ainakin vielä kuluvana vuonna”, Keskinen arvioi. 

Kommentoi
Ylös
>