Arvo-osakkeet

Analyysi: Atria paransi kakkoskvartaalilla kehitystään

Elintarvikeyhtiö Atria kohensi kehitystään toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö tekee määrätietoisia toimia haastavassa markkinassa.

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn (vas.), Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, talousjohtaja Tomas Back ja viestintäjohtaja Hanne Kortesoja kävivät yhtiön tilannetta läpi webcast-tilaisuudessa 19.7.2022.

Konsernin liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia toisella neljänneksellä 2022 verrattuna vuoden takaiseen. Vastaavasti oikaistu liikevoitto koheni 12,6 miljoonasta 13,8 miljoonaan. Tammi-maaliskuun 2022 liiketulos oli ainoastaan 2,3 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn kertoi verkon tiedotustilaisuudessa, että paljon huonommassa tilanteessa voitaisiin olla ilman yhtiön aktiivisia toimenpiteitä muuttuvassa markkinassa, jolle oman leimansa lyö Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Yhtiön keskeiset riskit liittyvät juuri sodan arvaamattomuuteen. Gröhnin mukaan tilanne vaikuttaa niin kulutuskäyttäytymiseen, materiaalien saatavuuteen kuin toimitusketjuihin. Toistaiseksi yhtiö on pystynyt hallitsemaan muuttuneen tilanteen kaikkien sidosryhmiensä kannalta.

Myös maakaasun kohonnut hinta heijastuu Atriaan mutta vain rajallisesti Tanskan liiketoiminnassa.

Lihan tuottajahinnat nousivat Suomessa ja olivat kesäkuun lopussa 30 prosenttia vuoden takaista korkeammat. Gröhnin mukaan kohonneet hinnat eivät kata vielä maatilojen kustannusnousua. Laaja-alainen kustannusnousu tehdastuotannossa ei liity pelkästään tiettyihin, esimerkiksi lihatuotteisiin.

Atrian teollisten prosessien kustannukset ovat olleet nousussa, eikä nousu ole pysähtynyt. Vaikuttaa siltä, että nousevien kustannusten jakso tulee olemaan ennakoitua pidempi. Tähän viittaa esimerkiksi poikkeuksellisen korkea energian hinta kesän aikana. – Juha Gröhn, osavuosikatsaus 19.7.2022

Atria Suomi veturina

Atria Suomen johtaja Mika Ala-Fossi totesi, että pellosta kaikki lähtee ja siellä vaikuttaa lannoitteiden hinnat ja polttoaineiden hinnat, joten kaikenlaiset Atrian tuotteet kohtaavat samantyyppisen uudelleenhinnoittelutarpeen.

Atria Suomi teki huhti-kesäkuussa kaksi kolmannesta konsernin kuluttajatuotteiden 352 miljoonan euron liikevaihdosta. Lisäksi alkutuotannosta tuli 79 miljoonan euron liikevaihto käsittäen rehutoimintaa.

Atria Suomen liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa, kun Ruotsissa luku oli 0,7 ja Tanska & Viro -liiketoiminta-alueella samoin 0,7 miljoonaa euroa. Gröhnin mukaan Ruotsin marginaalit ovat liian alhaisia ja hintoja pitää vielä nostaa.

Ala-Fossi summaa Suomen hyvän liikevaihdon kasvun juontuneen vähittäiskaupasta ja koronorajoitusten poistumisen myötä foodservicestä eli myynnistä ravintoloille. Lisäksi korkeammat rehuhinnat ovat tuoneet osan liikevaihdon kasvusta.

Myyntihinnoilla on ollut iso vaikutus liikevoiton kehitykseen toisella kvartaalilla. – Mika Ala-Fossi

Talousjohtaja Tomas Back kommentoi, että tuotantopanosten saatavuus loppuvuoden osalle on turvattu, mutta tilanne voi muuttua syksyllä. Viljasadosta on vielä liian aikaista sanoa mitään.

Atrian liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 11,5 prosenttia. Suomen kannattavuus parani alkuvuoden notkahduksen jälkeen. Kuva: Atrian osavuosikatsaus 4-6/2022

Hyvät markkinaosuudet useissa maissa

Atria on vahva elintarvikealan toimija useissa maissa. Hinnankorotuksista huolimatta yhtiö on kyennyt ylläpitämään hyvät markkinaosuudet toimintamaissaan. Suomen vähittäiskaupassa Atrian toimittajaosuus (omat merkit ja kaupan merkit) on yhtiön arvion mukaan kohonnut alkuvuoden aikana lievästi 0,4 prosenttiyksikköä 24,5 prosenttiin.

Ruotsissa Atria toimittaa AC Nielesenin mukaan noin viidenneksen kaupan ruokamakkaroista, 13 prosenttia leivänpäällisistä ja 19 prosenttia tuoreista kanatuotteista.

Viennissä kehitys on ollut edellisvuotta heikompaa. Atria Suomen tärkeimpiä vientimaita ovat Etelä-Korea, Kiina, Tanska, Ruotsi ja Baltian maat. Yhtiöllä on noin 30 vuoden kokemus sianlihan viennistä Etelä-Koreaan ja tänä vuonna on käynnistynyt myös siipikarjan lihan vienti, lupien tultua voimaan.

Myös Tanskassa markkinaosuudet säilyivät vakaina. Virossa myynti vähittäiskaupalle vahvistui. Sekä Tanskassa että Virossa Atria sai läpi myyntihintojen korotuksia katsauskauden lopulla.

Atria vetäytyi kakkoskvartaalilla Venäjältä kokonaan ja myi pikaruokaliiketoimintansa toukokuussa noin 8 miljoonalla eurolla paikalliselle toimijalle.

Yhteenveto

Atrialla on käynnissä isot investoinnit sekä Suomessa että Ruotsissa. Nurmon uuden siipikarjatehtaan investointi 2021-2024 etenee aikataulussa ja on suuruudeltaan 155 miljoonaa euroa. Ruotsin Sköllerstan lihavalmistetehtaan investointi 2021-2023 etenee myös aikataulussa, mutta investointikustannukset ovat suuremmat kuin aiemmin arvioitu 30 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat yksi syy, miksi Atrian on oltava tuloksellisesti terve. Toinen syy on yleinen liikkumavara ja elinkelpoisuus. Nettovelkaantumisaste 43 prosenttia on vähintään tyydyttävällä tasolla. Taseen terveyttä ovat tukeneet tehdaskiinteistön myynti Ruotsissa sekä Venäjän pikaruokaliiketoiminnan myynti. Näiden bruttokassavaikutus taseeseen oli alkuvuonna yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Toistaiseksi inflaatio ja sen paine kuluttajien ostovoimaan ei näy laajasti eri tuotteiden kysynnän vaihteluina. Ala-Fossin mukaan ihmiset haluavat nauttia kesästä vaikeimman korona-ajan jälkeen.

Kohentunut ravintola- ja rehumyynti tukevat yhtiön kehitystä. Sijoittajalle Atria on varteenotettava vaihtoehto riskin jakautuessa laajasti sekä maittain, asiakasryhmittäin että tuotteittain ja yhtiön huolehtiessa liiketoiminnan terveydestä muuttuneissa olosuhteissa.

Vastuullisuustyö on jatkunut. Atria tiedotti kesäkuun alussa liittyneensä UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Samalla yhtiö on hyväksytty mukaan Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan. Osavuosikatsauksessa on kerrottu myös muista vastuullisuustoimista.

Tulosohjeistus säilyi ennallaan. Yhtiö arvioi koko vuoden oikaistun liikevoiton olevan pienempi kuin vuonna 2021, jolloin se oli 49 miljoonaa euroa.

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa. – Atria – ovk 19.7.

Kirjoittaja omistaa Atrian osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>