Kasvuosakkeet

Analyytikko: Consti on verrokkeiden nähden halpa

Korjausrakentaja odottaa tänä vuonna tuplasti viime vuotta parempaa liiketulosta.

Consti kasvatti liikevaihtoa toisella vuosineljänneksellä 73,1 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 70,9 miljoonasta eurosta. Liikevaihto oli lähellä odotuksia, sillä analyysitalo Inderes odotti 74,7 miljoonan euron liikevaihtoa ja Evli 74,6 miljoonan euron liikevaihtoa.

Oikaistu liikevoitto pysyi vuodentakaisella 2,9 miljoonan euron tasolla. Inderes odotti liikevoiton laskeneen 2,0 miljoonaan euroon ja Evli odotti nousua 3,0 miljoonaan euroon.

Constin toimitusjohtaja Esa Korkeela kertoo, että huhti-kesäkuun aikana yhtiö sai uusia tilauksia 98,7 miljoonalla eurolla, kun vuotta aiemmin uusia tilauksia tuli 98,5 miljoonaa euroa. Uusia tilauksia kertyi toimitusjohtajan mukaan erityisen hyvin Constin taloyhtiöt-toimialalla, jossa kysyntää ylläpitää korjausrakentamisen tarvelähtöisyys.

”Hyvän tilauskertymän ansiosta katsauskauden lopun tilauskantamme oli 240,8 (236,2) miljoonaa euroa, eli 1,9 prosenttia vertailukauden tilauskantaa suurempi. Arvioimme, että katsauskauden lopun tilauskannastamme tuloutuu loppuvuoden liikevaihtoon sekä suhteellisesti että euromääräisesti vertailukautta suurempi osuus”, Korkeela toteaa.

Rakennuskustannusten nousun vaikutus Constin kannattavuuteen oli vertailukautta suurempi niiden käynnissä olevien hankkeiden osalta, joissa kustannusnousun jyrkkyyteen ja kestoon ei ole varauduttu riittävästi.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutus Constin liiketoimintaan

Korkeelan mukaan inflaatio heikensi katsauskauden kannattavuuttamme jonkin verran myös kohonneiden epäsuorien kustannusten kautta. Koronaviruspandemia puolestaan vaikutti liiketoimintaan edelleen pääasiassa kasvaneiden sairauspoissaolojen kautta.

Korkeelan mukaan Venäjän hyökkäyssota seurannaisvaikutuksineen luo epävarmuutta korjausrakentamisen ja talotekniikan lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin. Geopoliittisesta tilanteesta on kuitenkin Constille myös hyötyä.

”Epävarmuus voi johtaa joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden siirtymiseen ja investointipäätösten lykkääntymiseen. Toisaalta kysyntää ylläpitää korjausrakentamisen tarvelähtöisyys. Geopoliittisen tilanteen vuoksi EU pyrkii kiihdyttämään vihreää siirtymää, minkä odotetaan luovan kysyntää Constin palveluille ja ratkaisuille.”

Geopoliittisen epävakauden vuoksi Constille tärkeiden rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Kustannusvaikutusten lisäksi sodalla on negatiivinen vaikutus rakennusmateriaalien ja -tuotteiden saatavuuteen, mikä voi vaikeuttaa Constin käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiä.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus voi johtaa joidenkin yhtiön neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden siirtymiseen ja investointipäätösten lykkääntymiseen.

Consti on jatkanut ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistettyjä lisätoimenpiteitä varmistaakseen liiketoiminnan suorituskykynsä epävarmassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet painottuvat edelleen erityisesti hankintatoimeen, tarjoustoimintaan, asiakastyöhön sekä kiinteiden kulujen hallintaan.

Vuoden 2022 ohjeistus ennallaan

Yhtiöon mukaan ammattimainen korjausrakentaminen on lisääntynyt Suomessa viimeiset 20 vuotta lähes yhtäjaksoisesti. Kasvu on ollut suhteellisen tasaista, sillä korjausrakentaminen on enemmän tarvelähtöistä ja vähemmän suhdanneherkkää kuin uudisrakentaminen.

Korjausrakentamisen tarvetta lisäävät rakennuskannan iän lisäksi erityisesti ilmastonmuutos ja energiatehokkuusvaatimukset sekä kaupungistuminen ja työskentelytapojen muutokset.

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta kuluvan vuoden ohjeistus pysyy ennallaan.

Yhtiön mukaan vahva tilauskanta, strategisten hankkeiden edistyminen sekä tasaisesti parantunut suorituskyky antavat Constille hyvät edellytykset jatkaa positiivista ja vakaata kehitystä vuonna 2022.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2022 liiketulos on 9-13 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 liiketulos oli 5,7 miljoonaa euroa.

Pitkän aikavälin ajurit houkuttelevat

Constin huhti-kesäkuun tulosraportti vastasi odotuksia, kertoo Evlin analyytikko Jerker Salokivi.

”Olemme tehneet vain pienempiä oikaisuja ennusteisiimme ja odotamme edelleen suhteellisen kasvun paranevan hieman loppuvuoden aikana ja koko vuoden kasvun olevan kohtalaisella tasolla”, Salokivi toteaa.

Evlin koko vuoden liikevoittoennuste on 10,4 miljoonaa euroa, hieman alle ohjeistushaarukan keskipisteen.

”Lyhyen aikavälin kysyntätilanteeseen liittyy edelleen epävarmuutta, etenkin yritysten osalta. Rakennusmateriaalien hintoihin ja saatavuuteen liittyvät ongelmat vaikuttavat myös edelleen, joskin korjausrakentamisessa vaikutus on alhaisempi. Joitain merkkejä on myös ollut nähtävissä, että tiettyjen materiaalien hinnoissa olisi jo nähty hintatason huipun, mutta epävarmuus säilynee läpi loppuvuoden”, Salokivi toteaa.

Analyytikon näkemyksen mukaan nykyisistä epävarmuuksista ja markkinatilanteesta huolimatta Consti on pärjännyt hyvin ja Evli on edelleen melko luottavainen tulevien neljännesten kehitykseen.

”Pitkän aikavälin ajurit ovat myös edelleen paikallaan. Verrokkeihin nähden Constin nykyinen hinnoittelu vaikuttaa olevan melko halpa ja säilytämme 12,0 euron tavoitehinnan ja osta-suosituksen”, Salokivi toteaa.

Constin arvostuskertoimet ovat Evlin tulosennusteilla kilpailijoita alhaisemmat. Esimerkiksi kuluvan vuoden Evlin ennusteella laskettu EV/EBIT-kerroin on 8,3x, kun verrokkien kertoimien keskiarvo on 12,8x. Vastaava P/E-kerroin Constilla on 12,2x ja verrokeilla 14,7x.

Kommentoi
Ylös
>