Kasvuosakkeet

Enersense painui tappiolle – Analyytikko: Tulosohjeistukseen kova kolaus

Enersense laski ohjeistustaan ja kertoi toisen vuosineljänneksen oikaistun käyttökatteen painuneen tappiolle.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International laskee taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2022 oikaistun käyttökatteen osalta. Samalla yhtiö antoi ennakkotietoja toisen vuosineljänneksen tuloksestaan, joka on odotusten mukaisesti vuoden heikoin vuosineljännes.

Enersensen kannattavuutta loppuvuonna painavat tutut makrotalouden haasteet: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio, materiaalien saatavuusongelmat, koronaviruspandemia sekä niistä johtuneet viivästyneet projektien aloitukset. Myös ICT-alan lakko painaa tulosnäkymiä.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö ennakoi liikevaihdon olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 6–12 miljoonaa euroa vuonna 2022, kun viime vuonna liikevaihto oli 239 miljoonaa euroa.

Aiemman ohjeistuksen mukaan Enersense oli ennustanut liikevaihdon olevan tänä vuonna 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen olevan 15–20 miljoonaa. Oikaistu käyttökate oli viime vuonna 19 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate tappiolle

Enersense julkisti myös alustavia tunnuslukuja toiselta vuosineljännekseltä.

Liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 59,8 miljoonaan euroon viime vuoden 61,6 miljoonasta eurosta.

Oikaistu käyttökate kääntyi tappiolliseksi -0,4 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudelle oli positiivinen 4,8 miljoonaa euroa.

Koko alkuvuoden eli tammi-kesäkuun liikevaihto oli 113,6 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 114,9 miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate jäi 5,0 miljoonaan euroon, kun viime vuonna oikaistu käyttökate oli 7,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan ennakoidun mukaisesti panostukset merituulivoimaan ja uuteen toiminnan ohjausjärjestelmään ovat heikentäneet alkuvuoden oikaistua käyttökatetta. Näiden vaikutus alkuvuoden operatiiviseen käyttökatteeseen on 2,4 miljoonaa euroa.

Enersense julkaisee puolivuosikatsauksensa torstaina 4.8.2022. Hiljaisen jakson vuoksi Enersense ei kommentoi ennakkotietoja tuloksestaan ennen puolivuosikatsauksen julkaisemista.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2027 Enersense pitää ennallaan.

Osakkeen riskit suuria suhteessa tuotto-odotukseen

Enersensen kannattavuuskehitys ei ole pysynyt liikevaihdon kasvun mukana. Inderesin analyytikko Petri Gostowski toteaa, että yhtiön ”tulosohjeistukseen tuli kova kolaus”.

Analyytikon mukaan jo ensimmäisen neljänneksen jälkeen Enersensen kuluvan vuoden tulosohjeistukseen liittyi riskejä, mitä vuoden edetessä voimistunut kustannusinflaatio on kasvattanut entisestään.

”Yhtiön projektiliiketoiminta ja suurelta osin useamman neljänneksen päähän ulottuva tilauskanta aiheuttavat jo huolia myös ensi vuoden tuloksen osalta. Viime aikoina voimakkaasti nousseet kustannukset kohottavatkin tilauskannan katetasoihin liittyvää epävarmuutta merkittävästi”, Gostovski toteaa.

Gostowskin näkemyksen mukaan Enersensen tuloshaasteet yhdessä korkean arvostustason kanssa muodostavat erittäin heikon riski/tuotto-suhteen.

Inderes laski Enersensen suosituksen myy-tasolle aikaisemmalta vähennä-tasolta ja laski tavoitehinnan 5,0 euroon aikaisemmasta 7,0 eurosta.

Kommentoi
Ylös
>