Fiskarsin IR-sivut

Fiskars lisää hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 300 000 osakkeella

Fiskarsin hallitus on päättänyt nostaa 16. maaliskuuta 2022 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrää 300 000 osakkeella.

Yhdessä 4. helmikuuta ja 16. maaliskuuta tiedotettujen päätösten kanssa Fiskars hankkii omia osakkeita korkeintaan 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,2 prosenttia koko osakekannasta. Aiemmin tiedotetun mukaisesti osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Fiskars Oyj Abp tiedotti 4. helmikuuta 2022 hallituksen päätöksestä aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinta siten, että hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 200 000 kappaletta. 16. maaliskuuta 2022 Fiskarsin hallitus päätti nostaa hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärää 500 000 osakkeella. 

Osakkeiden hankinta päätettiin aloittaa varsinaisen yhtiökokouksen 2021 antaman valtuutuksen perusteella ja sitä on jatkettu varsinaisen yhtiökokouksen 2022 antaman valtuutuksen perusteella. Varsinainen yhtiökokous 16. maaliskuuta 2022 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Fiskars Oyj Abp:llä on 81 905 242 osaketta ja ääntä. 27 heinäkuuta 2022 Fiskars Oyj Abp:n omistuksessa oli 895 037 omaa osaketta.

Kommentoi
Ylös
>