Rahoitusteoriaa

Sijoittaja: Hajauttaminen kansainvälisesti kannattaa

Kärsivällinen sijoittaja hyötyy sijoitusten hajauttamisesta maantieteellisesti eri markkinoille. Sijoittaja osoittaa sen konkreettisin esimerkein.

Sijoittaja Markku Kurtti osoittaa Twitter-ketjussa, miten sijoitusten hajauttaminen eri markkinoille parantaa sijoitussalkun tuotto-riski -suhdetta.

Kansainvälisen hajauttamisen hyöty riippuu siitä, kuinka paljon eri markkinoiden tuotot korreloivat keskenään. Jos korrelaatio on suuri, on hajautushyöty pieni. Mitä pienempi on korrelaatio, sitä enemmän hajauttamisesta on hyötyä.

Kurtin mukaan korrelaatiot määrittävät hajautushyödyn, ja markkinoiden väliset korrelaatiot ovat tunnetusti korkeita etenkin kriiseissä. Näin tilanne on kuitenkin vain lyhyellä aikavälillä, sillä korrelaatiot pienenevät sijoitushorisontin pidentyessä, hän korostaa.

”Lyhyellä aikavälillä korrelaatio on suurelta osin emotionaalista, mutta pitkällä aikavälillä fundamenttien määrittämää”, sijoittaja tviittaa.

Kurtti ottaa esimerkin viidestä kansainvälisestä osakemarkkinasta. Niiden keskimääräinen keskinäinen korrelaatio on alle vuoden ajanjaksolla korkea, 0,7. Kun ajanjakso nousee yli viiden vuoden, laskee korrelaatio välille 0,3 – 0,5.

”Yli viiden vuoden horisontilla hajautushyödyn voi odottaa olevan merkittävä”, sijoittaja toteaa.

Tuottojen heilunnan selittää lyhyellä aikavälillä globaali arvostuskertoimien heilunta, mutta pitkällä aikavälillä maakohtaiset fundamentit. Toisin sanoen hajauttaminen pienentää sijoitussalkun volatiliteettia eli tuoton vaihtelua ja parantaa siten riskikorjattua tuottoa.

Kurtin mukaan globaalisti hajautetun portfolion Sharpen luku kasvaa odotetusti ajan myötä. Myös paljon eri maita sisältävän Eurooppa-portfolion Sharpe kasvaa.

Sharpen luku kertoo sijoituksen riskiin suhteutetun tuoton. Tunnusluku vertaa sijoitukselta odotettua ylituottoa sen volatiliteettiin eli arvonvaihteluun. Sharpen luku kuvaa siis, kuinka paljon tuoton saamiseen on otettu riskiä. Mitä suuremman arvon sharpen luku saa, sitä parempi sijoituskohde.

Käytännössä korkea Sharpen luku tarkoittaa sitä, että pitkän aikavälin tappioiden ja heikkojen tuottojaksojen todennäköisyys ja syvyys pienenee, Kurtti toteaa.

Maantieteellisestä hajauttamisesta on siten kahdenlaista hyötyä sijoittajalle.

”Hajauttaminen ei vain pienennä volatiliteettia ja siten paranna riskikorjattua tuottoa, vaan myös pienentää tuotto-odotukseen liittyvää epävarmuutta”, Kurtti kiteyttää.

Kurtti kiteyttää johtopäätökset seuraavasti: pitkällä aikavälillä kansainvälinen hajauttaminen on sijoittajalle erittäin hyödyllistä, vaikka lyhyen aikavälin korrelaatiot eivät näyttäisi rohkaisevilta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös