Yrittäjyys

Kevytyrittäjät haluavat muutoksia eläkevakuuttamiseen – kokevat YEL-järjestelmän hankalaksi ja jäykäksi

Hallitus on muuttamassa yrittäjän eläkelakia.

Yli puolet (59 %) kevytyrittäjistä katsoo, että yrittäjän eläkevakuutuksen tulisi perustua toteutuneisiin ansioihin ja YEL-maksu tulisi pidättää suoraan palkanmaksun yhteydessä.

Tiedot käyvät ilmi työeläkeyhtiö Elon ja Uusi työ ry:n touko-kesäkuun aikana teettämästä tutkimuksesta.

Suurinta kannatus on yli 58-vuotiaiden keskuudessa, joista 64 prosenttia kannattaa ajatusta. Nykyisellään YEL-vakuutus perustuu työtuloon, joka tarkoittaa yrittäjätoiminnalle annetun työpanoksen arvoa.

Peräti 43 prosenttia kevytyrittäjistä arvioi yrittäjän eläketurvan pohjana toimivan työtulon määrittelyn vaikeaksi. Erityisen hankalaksi kevytyrittäjät kokevat sitoutumisen kiinteään maksuun, kun tulot vaihtelevat ja niitä on monen vaikea ennakoida. Yleisesti yrittäjän eläkevakuuttamisen koki helpoksi vastaajista kolmasosa (35 %) ja vaikeaksi samoin kolmasosa (36 %).

Lakimuutos vireillä

Yrittäjän eläkelakia on tarkoitus muuttaa vuodenvaihteessa. Lakia tarkennetaan sen osalta, miten yrittäjän eläkevakuuttamisen pohjana olevaa vuotuista työtuloa määritellään. Työtuloa myös tarkastellaan jatkossa säännöllisesti, joka kolmas vuosi. Hallitus antoi lakiesityksen eduskuntaan juhannusviikolla.

”Lainsäädännön selkeyttäminen ja työtulojen säännöllinen tarkastelu ovat hyviä uudistuksia. Muutosten tarkoituksena on varmistaa yrittäjien riittävä eläke- ja sosiaaliturvaa”, kertoo Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto.

Kevytyrittäjillä olisi kyselyn mukaan toiveita myös suurempiin uudistuksiin.

”Iso osa kevytyrittäjistä tekee yrittäjätyötä sivutoimenaan. Olisi tärkeää, että myös sosiaaliturvassa huomioitaisiin työnteon muuttuvat tavat. Nykyisen kiinteän, vuotuisen YEL- työtulon määrittelyn rinnalla pitäisi olla mahdollisuus vakuuttaa toteutuneiden ansioiden perusteella. Näin ansaituista ansioista kertyisi eläkettä ja sosiaaliturvaa helpommin kaikissa työnteon muodoissa”, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen toteaa.

Yrittäjän eläkevakuutuksen tuntemisessa on parantamisen varaa

Puolelle kevytyrittäjistä oli epäselvää, että yrittäjän eläkevakuutus YEL vaikuttaa vanhuuseläkkeeseen. Samoin tietämys YELin vaikutuksesta sosiaaliturvaan oli heikolla tasolla. Ainoastaan 44 % tiesi vaikutuksesta sairauspäivärahaan ja 37 % työkyvyttömyyseläkkeen suuruuteen.

Uusi työ ry:n Jenni Karjalainen peräänkuuluttaa järjestelmään selkeyttä ja käyttäjäystävällisyyttä.

”Kevytyrittäjät kokevat YEL-järjestelmän hankalaksi ja jäykäksi. Järjestelmän tulisi olla selkeämpi ja käyttäjälleen vaivaton. Sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta olisi tärkeää, että myös YELin piirissä vakuutetut saisivat riittävän turvan esimerkiksi työttömyyden tai sairauden varalle”, Karjalainen sanoo.

Tutkimuksesta kävi ilmi myös, että lähes kolmannes (28 %) alle 30-vuotiaista kevytyrittäjistä ei osaa vastata kysymykseen, onko heillä yrittäjän eläkevakuutus.

”Nuoret ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja innostus yrittäjyyteen on loistava juttu. Tämä ja aikaisemmat selvitykset kertovat siitä, etteivät nuoret tiedä, miten heidän sosiaaliturvansa ja eläkeaikainen toimeentulonsa on hoidettu. On huolehdittava siitä, että nuorilla on kaikki edellytykset ja tiedot oman sosiaaliturvansa ylläpitämiseen. Meidän pitää pystyä viestimään näistä asioista riittävän selkeästi”, toteaa Elon Katja Veirto.

Kyselyssä kävi myös ilmi, etteivät läheskään kaikki olleet tietoisia mahdollisuudesta vähentää YEL-vakuutusta verotuksestaan. 29 prosenttia kevytyrittäjistä ei ollut hyödyntänyt verovähennysoikeuttaan.

Reilu kolmasosa (38 %) oli vakuuttanut itsensä YELin vähimmäistasolla.

Kevytyrittäjistä reilu 10 prosenttia on eläkeläisiä

Eläkkeellä olevien osuus kevytyrittäjistä on kasvanut nopeasti. Elon ja Uusi työ ry:n kevytyrittäjäkyselyyn vastanneista 11 prosenttia työskenteli yrittäjänä eläkkeen rinnalla. Uusi työ ry:n aiemmin keväällä julkaisemassa Kevytyrittäjyys 2022 -kyselyssä eläkeläisiä oli vastaajista 14 prosenttia.

”Yhä useampi eläkeläinen haluaa elämään sisältöä jatkamalla mielekkääksi koettua työtä. Tämä on todella myönteistä. Joustava työskentely toimii monelle eläkeläiselle ja työnantajalle hyvänä ratkaisuna. Lisääntynyt eläkeläisten työskentely voi lisätä myös monimuotoisuuden arvostamista työelämässä”, arvioi Katja Veirto.

Uusi työ ry:n Karjalainen pitää kehitystä luonnollisena.

”Eläkeläisten kasvanut kiinnostus kevytyrittäjyyteen kertoo varmasti siitä, että kevytyrittäjyyspalvelut ovat yhä useammalle tuttuja. Aiemmin montaa on saattanut askarruttaa, kuinka työnteko eläkkeellä vaikuttaa verotukseen ja mitä pitää työnteossa huomioida. Kevytyrittäjyys on helppo tapa tehdä keikkatyötä eläkkeeltä käsin, kun laskutuspalvelu huolehtii paperityöstä”, Karjalainen kuvaa.

Mikä on YEL-vakuutus ja milloin yrittäjä tarvitsee sen?

YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus määrittää yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan tason. YEL-työtulon taso vaikuttaa myös perhe-etuuksien sekä sairauspäivärahan määrään.

YEL-vakuutusta otettaessa määritetään jokaisen yrittäjän kohdalla työtulo. Työtulo tarkoittaa yrittäjätoiminnalle annetun työpanoksen arvoa. Sen pitää vastata sellaista kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle.

Yrittäjä vakuutusvelvollinen, jos hänen työtulonsa on vuonna 2022 vähintään 8 261,71 euroa vuodessa.

Kyselytutkimuksen toteutti Aula Research työeläkeyhtiö Elon toimeksiannosta ja sen kohderyhmänä ovat Uusi työ ry:n jäsenyritysten asiakkaat. Kyselyn otos kerättiin sähköisesti avoimen linkin kautta 24.5.–8.6.2022 ja siihen vastasi 789 kevytyrittäjää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös