Asunnot ja kiinteistöt

Kolme suurta kasvukeskusta houkuttelevimmat kaupungit asuntosijoittajalle

Asuntosijoittajan kannalta houkuttelevimmat kaupungit on laitettu riviin Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa.

Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa, jossa arvioidaan kaupunkien houkuttelevuutta asuntosijoittajan näkökulmasta pidemmällä aikavälillä.

Vuoden 2022 kaupunkirankingissa ensimmäiseksi sijoittui Tampere, toiseksi Turku ja kolmanneksi Vantaa. Kolmen kärki säilyi viime vuodesta muuttumattomana. Tampere vei jo toistamiseen voiton kaupunkirankingissa.

Tampere sai selkeästi vahvimman arvion tulevasta kehityksestä myös kevään Vuokranantaja-barometrissa, jossa kysyttiin vuokranantajien omia näkemyksiä kaupunkien kehityksestä.

”Tampereen kasvu ja kehitys on ollut viime vuosina vahvaa. Koronapandemia ei näyttäisi lainkaan vaikuttaneen tuoreen ratikkakaupungin kasvutrendiin, kun taas esimerkiksi Helsingissä väestönkasvu on hidastunut voimakkaasti. Tampereella pandemian vaikutukset asuntojen vuokrakehitykseen ja markkinointiaikoihin ovat olleet hyvin maltilliset pääkaupunkiseutuun verrattuna”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Tampere kasvoi vuonna 2021 reilulla 3200 uudella asukkaalla. Kasvuvauhti (1,3 %) oli jopa hieman vuotta 2020 (1,2 %) nopeampaa. Esimerkiksi Helsingissä kaupungin väestönkasvu oli dramaattisesti hitaampaa (0,2 %). Tampereen kasvun keskeinen ajuri oli erityisesti kotimainen muuttovoitto, joka oli viime vuonna lähes 1900 asukkaalla positiivinen.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien vuosimuutos oli Tampereella 1,1 prosenttia. Vertailun vuoksi pääkaupunkiseudulla vastaava nousu vain 0,2 prosenttia. Vuokrat nousivat Tampereella toiseksi nopeimmin heti Turun jälkeen.

Eniten vuodentakaisesta nousivat yksiöiden vuokrat (+1,3 %) ja vähiten kaksioiden (+0,9 %). Koko maan tasolla ja monessa kaupungissa vuokrataso laski vuoden 2021 viimeiseltä neljännekseltä kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle, mutta Tampereella taso pysyi muuttumattomana kaikissa huoneistotyypeissä.

Kiinnostus suuria vuokra-asuntoja kohtaan kasvanut Tampereella

”Koronan vaikutuksia Tampereen vuokra-asuntomarkkinoille voidaan pitää suhteellisen vähäisinä. Yksi selkeä muutos on kuitenkin kasvava kiinnostus kolmioita ja sitä suurempia asuntoja kohtaan. Pandemian alettua perheasuntojen vuokrat ovat nousseet kaksioita nopeammin, kun ennen pandemiaa tilanne oli päinvastainen”, toteaa Sakari Rokkanen.

Suuntaus näkyy myös Vuokraovi.com-sivuston tilastoissa. Vuokrailmoitusten markkinointiajan mediaani oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljännekselle lyhyin kolmioissa, joihin vuokralainen löytyi keskimäärin kahdeksassa vuorokaudessa.

Vuokraovi.comin Markkinapulssi -kyselyn mukaan jopa puolet vuokra-asunnon etsijöistä kokee sopivan asunnon löytämisen hankalaksi, vaikka tarjontaa on monessa kaupungissa ennätyksellisen paljon.

”Erityisen haastavaksi koettiin sopivien isompien perheasuntojen löytäminen, joiden osuus tarjonnasta on alhaisempi”, kertoo Vuokraovi.com liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen.

Vuokrien nousu oli Turussa koko maan nopeinta

Rokkasen mukaan Turun kasvu on hidastunut koronapandemian aikana, mutta asuntomarkkinoilla tämä ei ole vielä näkynyt. Vuokrien nousu on ollut viimeisen vuoden aikana Turussa koko maan nopeinta.

” Myös vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat lähes viisi prosenttia vuoden 2021 aikana. Sekä vuokrien että hintojen nousu oli kovinta kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa”, Rokkanen kertoo.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat Turussa 1,4 prosenttia vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat vastaavasti vain 0,2 prosenttia. Eniten vuodentakaisesta nousivat kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat (+1,8 %). Yksiöissä vuokrat nousivat vuodentakaisesta 1,5 prosenttia ja kaksioissa 1,2 prosenttia. Vielä ennen pandemiaa vuokrakehitys oli suuremmissa perheasunnoissa selkeästi yksiöitä ja kaksioita hitaampaa, mutta tilanne kääntyi pandemian aikana monen kotitalouden tilatarpeen kasvaessa.

Kasvanut kiinnostus suurempia vuokra-asuntoja kohtaan näkyy myös Vuokraovi.com-sivuston tilastoissa. Poikkeuksellisesti kuluvan vuoden alussa vuokralainen löytyi keskimäärin nopeimmin kolmioon. Läpi pandemian kaikenkokoisten asuntojen keskimääräiset markkinointiajat ovat pysytelleet Turussa suhteellisen lyhyinä.

Kiinnostus asuntosijoittamiseen hiipumassa

Kaupunkirankingin lisäksi Suomen Vuokranantajat on julkaissut tuoreen vuokramarkkinakatsauksen, joka on tehty yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa. Katsaus sisältää yleisen analyysin lisäksi tarkemmat arviot ja tilastot Suomen 26 suurimman kaupungin vuokra-asuntomarkkinoiden kehityksestä.

”Vuokramarkkina on lähtenyt palautumaan kohti normaalimpaa tilannetta poikkeuksellisten pandemiavuosien jälkeen. Markkinoille tulevien uusien kohteiden määrä on kääntynyt kevään aikana laskuun ja markkinointiajat ovat alkaneet lyhentymään; loppukeväästä ne olivat koko maassa lyhyemmät kuin viime vuonna minään ajankohtana”, sanoo liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen Vuokraovi.comilta.

Samaan aikaan kun vuokra-asuntojen kysyntä on palautumassa, on ilmassa merkkejä niiden tarjonnan kasvun hiipumisesta.

Vuokrien heikko kehitys sekä arviot korkojen ja hoitokulujen noususta ovat laskeneet kiinnostusta asuntosijoittamista kohtaan.

Suosion kasvun taittumisesta kertovat sekä Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri että Suomen Pankin tilastot pankkien luotonannosta. Maalis-huhtikuussa sijoitusasuntolainoja nostettiin neljännes vähemmän kuin vuosi sitten.

”Kulut ja korot nousevat PTT:n arvion mukaan lähivuosina vuokria nopeammin. Tämä luonnollisesti laskee asuntosijoittamisen kannattavuutta ja houkuttelevuutta. Sijoittajakysynnän hiipuminen yhdessä rakennusalan materiaalipulan ja kustannushaasteiden kanssa näkyy todennäköisesti asuntotuotannon hiipumisena loppuvuoden aikana. Muutaman vuoden kulutta tämä taas voi heijastua vuokra-asuntomarkkinan kiristymisenä ja vuokrien nopeampana nousuna”, arvioi Sakari Rokkanen.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin ennusteet vuosien 2022–2025 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.

Kommentoi
Ylös
>