Yritysuutiset

Luottoluokittaja luottaa, että Uniper saa tarvittaessa tukea valtiolta jatkossakin

S&P Global Ratings vahvistaa Fortumin tytäryhtiö Uniperin BBB- luottoluokituksen negatiivisin näkymin Saksan hallituksen tuen jälkeen.

S&P Global Ratings (S&P) on saanut päätökseen Fortumin tytäryhtiön Uniperin luottoluokituksen tarkastelun. Luottoluokittaja vahvistaa pitkän aikavälin luottoluokituksen pysyvän tasolla BBB-, negatiivisin näkymin.

S&P asetti 5. heinäkuuta Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin luottoluokitukset niin sanottuun CreditWatch Negative -tarkkailuun. S&P:n mukaan Uniper voidaan määritellä yhteiskunnalle kriittisiä palveluja tuottavaksi yhtiöksi, jota valtio hyvin suurella todennäköisyydellä tukisi.

Luottoluokittaja siis luottaa siihen, että Uniper saisi jatkossakin valtion tukea, jos sen vaikeudet jatkuvat tai syvenevät. S&P ei ilmoita, kumman maan mahdollisesta tuesta olisi kyse, Suomen vai Saksan.

Samaan aikaan S&P:n toteaa Uniperin erillisen luottokelpoisuuden heikentyneen. Uniperin näkymä on S&P:n mukaan negatiivinen siksi, että epävarmuus Uniperin toimintaympäristössä jatkuu erityisesti kaasutoimitusten osalta.

Luottoluokittaja teki päätöksensä sen jälkeen kun Fortum ja Uniper 22. heinäkuuta ilmoittivat sopineensa Saksan hallituksen kanssa kattavasta vakautuspaketista taloudellisen tuen antamiseksi Uniperille. Koska Uniper on Saksan suurin maakaasun tuoja Venäjän asettamat rajoitukset kaasun viennille Eurooppaan ovat vaikuttaneet eniten sen liiketoimintaan, ja aiheuttaneet yhtiölle merkittäviä taloudellisia vaikeuksia.

Uniperin ”investment grade” -luottoluokituksen vahvistus S&P:ltä on yksi keskeisistä Uniperin vakautuspaketin edellytyksistä. Vakautuspaketin täytäntöönpano edellyttää vielä tarvittavat viranomaishyväksynnät, erityisesti Euroopan komission hyväksynnän, sekä Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen.

Fortum ja Uniper sopivat viime viikolla Saksan hallituksen kanssa kattavasta vakautuspaketista taloudellisen avun antamiseksi Uniperille.

Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperin osakkeista merkitsemällä noin 157 miljoonaa uutta osaketta noin 267 miljoonalla eurolla. Osakkeet merkitään nimellisarvolla 1,70 euroa osakkeelta.

Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta vaihdettavissa olevilla instrumenteilla ja tarvittaessa valmistautuu antamaan lisäätukea mahdollisten tappioiden kattamiseksi.

Saksan valtion omistama pankki KfW antaa Uniperille seitsemän miljardia euroa lisätukea yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi nostamalla aiemmin myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää nykyisestä kahdesta miljardista eurosta yhdeksään miljardiin euroon.

Lisäksi Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jonka avulla Uniper voi 1. lokakuuta lähtien siirtää asiakkailleen 90 prosenttia korkeammista kaasun hankintakustannuksista, jotka aiheutuvat venäläisen kaasun toimitusrajoituksista.

Kaasuliiketoimintansa vuoksi Uniper on kriittinen Saksan energian toimitusvarmuudelle ja yhtiöllä on tärkeä rooli Euroopan energiasektorilla. Siksi on Fortumin mukaan erittäin keskeistä vakauttaa Uniperin liiketoiminta huomioimalla välittömästi yhtiön kaasuliiketoiminnan tappiollisuus ja merkittävät rahoitustarpeet sekä samalla aloittaa toimenpiteet yhtiön kaasuliiketoimintamallin riskien vähentämiseksi ja Uniperin luottoluokituksen varmistamiseksi, jotta liiketoiminta on kestävää myös pitkällä aikavälillä.

Kommentoi
Ylös
>