Kasvuosakkeet

Metso Outotec alkaa näyttää houkuttelevasti hinnoitellulta

Konepajayhtiön konsensuksen mukainen tavoitehinta antaa ymmärtää, että osakkeessa olisi 45 prosentin nousuvara.

Metso Outotec kaivos

Konepajayhtiö Metso Outotecin osake laski maanantaina 4,75 prosenttia, kun yhtiö kertoi alaskirjauksesta Venäjän liiketoiminnassaan.

Yhtiö on toisen neljänneksen aikana ajanut alas liiketoimintaansa ja asiakassopimuksiaan Venäjällä yhtiön tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa julkistetun suunnitelman mukaisesti. Maaliskuun 2022 lopussa Metso Outotecin tilauskannassa oli 479 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle. Tästä noin 315 miljoonaa euroa odotettiin tuloutuvan liikevaihdoksi tämän vuoden aikana, josta 215 miljoonaa euroa oli toimituksia tuolloin ei-sanktioiduille asiakkaille.

Toisen neljänneksen aikana Metso Outotecin toimitukset ei-sanktioiduille asiakkaille olivat 67 miljoonaa euroa, ja yhtiö on päättänyt kirjata varauksen liittyen jäljellä oleviin toimituksiin Venäjälle. Yhteensä 150 miljoonan euron kertaluonteinen kirjaus koostuu alasajoon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista.

Varaus kirjataan yhtiön toisen neljänneksen tulokseen kertaluonteisena oikaisueränä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta oikaistuun EBITA-tulokseen. Sopimusten alasajon negatiivinen vaikutus konsernin kesäkuun lopun tilauskantaan on noin 380 miljoonaa euroa.

150 miljoonan euron alaskirjaus on pieni suhteessa yhtiön koko liiketoimintaan, sillä viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 4,2 miljardia euroa.

Kaivosratkaisuille on kysyntää

Lisäksi Venäjään kohdistuvat pakotteet tarkoittavat pitkällä aikavälillä sitä, että korvaavia kaivostuotteita on löydettävä ja tuotettava muualla maailmassa. Sen uskotaan lisäävän Metso Outotecin ratkaisujen kysyntää, onhan se kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen tarjoaja kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa.

Myös tilauksia tulee. Tammi-maaliskuussa tilaukset kasvoivat 29 prosenttia edellisvuodesta 1,4 miljardiin euroon ja sen jälkeenkin yhtiö on saanut merkittäviä uusia tilauksia.

”Vahvaa markkina-aktiviteettia vauhdittavat hyödykkeiden korkeat hinnat ja tuotantomäärät mineraali- ja metallimarkkinoilla sekä kivenmurskauslaitteiden ja -palveluiden hyvä kysyntä erityisesti Pohjois-Amerikassa”, totesi ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Yhtiö odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla.     

Inderesin analyytikko Erkki Vesola toteaa, että kaikkiaan toiselle vuosineljännekselle kirjattavien julkistettujen tilausten virta on ollut hyvää. Inderes arvioi näiden yhteisarvosta tähän mennessä on 225 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toisaalta toiselle vuosineljännekselle kirjattavia tilauksia voidaan edelleen julkistaa. Inderesin ennuste konsernin huhti-kesäkuun tilauskertymäksi on tällä hetkellä 1,3 miljardia euroa, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uudenlainen kaivosalan supersykli on Metso Outotecin etu

Metso Outotec hyötyy tämän hetken raaka-ainahintojen noususta. Lukuisten perusmetallien hinnat ovat nousseet rajusti. Pakotteet Venäjää kohtaan ovat ruokkineet raaka-ainehintojen nousua entisestään.

Edellinen kaivosalan supersykli nähtiin vuosina 2011-2014, jolloin kysynnästä vastasi pääosin rautamalmi. Tuolloin kullan ja kuparin louhintaan tehdyt investoinnit vastasivat noin 35 prosenttia kokonaisinvestoinneista.

Nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Tässä syklissä Ukrainan sodan lisäksi sähköistyminen tulee oleman kaivossyklin ajuri. Sähköautojen suosio kasvaa ja ne tarvitsevat akkuja. Akut puolestaan tarvitsevat akkumineraaleja.

Metso Outotec hyötyy tästä uudesta kaivossyklistä.

Yhtiö on laajasti mukana mineraalien käsittelyn ja metallien jalostuksen koko arvoketjussa, ja se tarjoaa kattavia erikoisratkaisuja koko prosessiin aina murskauksesta lopputuotteisiin. Metso Outotecilla on laaja valikoima johtavia teknologioita esimerkiksi hienonnuksessa, rikastuksessa ja metallien jalostuksessa.

Toinen yhtiön kilpailutekijä on ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus.

Maailmantalouden kasvavat paineet ilmaston lämpenemisen hidastamiseen saattavat yhä kasvattaa mineraalien kysyntää. Se täytyy kuitenkin tapahtua nykyistä matalammilla päästöillä.

Metso Outotecilla on ympäristöystävällinen portfolio, jossa noin sadalla tuotteella on matalampi veden ja energiankäyttö kuin kilpailijoilla keskimäärin. Yhtiön vastuullisuusstrategian keskiössä on noin 100 tuotteen Planet Positive -tarjoama.

Arvostuskertoimet houkuttelevalla tasolla

Metso Outotecin osakekurssi on laskenut vuoden aikana yli 25 prosenttia. Hyvästä tuloskehityksestä ja korkeana pysyneistä tulosennusteista johtuen arvostuskertoimet ovat laskeneet.

Analyytikoiden konsensusennuste konepajayhtiön osakekohtaiselle tulokselle on, että viime vuoden 0,41 euron osakekohtainen tulos kipuaa tänä vuonna 0,5 euroon ja ensi vuonna 0,6 euroon.

Metso Outotec

Ensi vuoden osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella Metso Outotecin P/E-kerroin on 11,8x ja EV/Ebitda-kerroin 6,8x.

Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta yhtiön osakkeelle on 10,4 euroa, mikä ylittää selvästi tämän hetken 7,1 euron kurssinoteerauksen.

Toisaalta Metso Outotecin tulosmarginaalit saattavat olla lyhyellä aikavälillä paineessa alaspäin.

”Olemme jo aiemmin todenneet, että MO:n marginaaleihin kertyy painetta heikentyvän liikevaihtomixin (laitemyynnin kasvava osuus) sekä kulutusosien alentuvien katteiden myötä. Tämä saattaa johtaa konsensuksen marginaaliennusteiden laskuun. Kokonaisuutena MO:n osakkeen arvostuskuva on melko neutraali, mutta lähempi tarkastelumme tapahtuu vasta päivitettyjen konsensuslukujen myötä ennen Q2-raportin julkistamista”, Vesola arvioi.

Toinen epävarmuustekijä Metso Outotecin kohdalla on sen syklisyys. Mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan, saattavat yhtiön kysyntänäkymät laskea nopeastikin.

Kommentoi
Ylös
>