Yritysuutiset

Metso Outotec kasvatti liikevaihtoaan 28 prosenttia – näkymissä varovaisuutta

Metso Outotec ylsi toisella vuosineljänneksellä vahvaan markkina-aktiviteettiin erityisesti kaivoslaitteissa ja palveluissa.

Saadut tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa 18 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1.3 miljardia euroa.

Oikaistu ebita-tulos nousi 131 miljoonasta eurosta 155 miljoonaan euroon. Tuloskasvu jäi kuitenkin analyytikoiden odotuksista, sillä konsensusennuste ebita-tulokselle oli lähes 164 miljoonaa euroa.

Liikevoitto jäi kuitenkin tappiolle -13 miljoonaa euroa, johtuen Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvästä 150 miljoonan euron kertaluonteisesta kulusta.

Kaivosmarkkinoiden vahvan aktiviteetin ja kysynnän sekä vahvan aseman ja Planet Positive -tuotetarjoaman ansiosta tilaukset kasvoivat kiinteillä valuuttakursseilla 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kerto toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Kivenmurskaus-segmentin saadut tilaukset olivat edellisvuoden tasolla huolimatta Euroopan markkinoiden heikkenemisestä. Metallit-segmentti raportoi jonkin verran matalamman tilauskertymän, joka johtui asiakkaiden investointien ajoituksesta.

Tuloksessa korkeat raaka-aine-, komponentti-, logistiikka- ja energiakustannukset aiheuttivat jonkin verran paineita. Vauramon mukaan eniten tämä näkyi Kulutusosat-liiketoiminnassamme, jossa yhtiö jatkaa työtä näiden haasteiden vaikutuksen vähentämiseksi.  Valuuttakurssien poikkeuksellisen korkealla volatiliteetilla oli 34 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun EBITAan, mikä johtui Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta ja muutamien meille tärkeiden kaivosmaiden valuuttojen heikentymisestä.

Venäjän liiketoiminnot alas

Metso Outotec on toisen neljänneksen aikana ajanut alas liiketoimintaansa ja asiakassopimuksiaan Venäjällä yhtiön tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa julkistetun suunnitelman mukaisesti.

”Alasajo lopputoimitusten ja sopimusten päättämisen kautta on ollut rajallista johtuen konfliktin pitkittymisestä, pakotteista ja vientirajoituksista sekä pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuudesta”, Vauramo kertoo.

Maaliskuun 2022 lopussa Metso Outotecin tilauskannassa oli 479 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle. Tästä noin 315 miljoonaa euroa odotettiin tuloutuvan liikevaihdoksi tämän vuoden aikana, josta 215 miljoonaa euroa oli toimituksia tuolloin ei-sanktioiduille asiakkaille.

Heinäkuun alussa yhtiö päätti kirjata 150 miljoonan euron kertaluonteisen varauksen, joka koostuu alasajoon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista, jonka odotetaan kattavan jäljellä olevat Venäjä-riskit. Varaus on kirjattu yhtiön toisen neljänneksen tulokseen kertaluonteisena oikaisueränä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta oikaistuun EBITAan.

Sopimusten alasajon negatiivinen vaikutus konsernin kesäkuun lopun tilauskantaan on noin 380 miljoonaa euroa. Metso Outotec ei ole kirjannut tuloja sanktioiduista asiakkaista tai sopimuksista eikä yhtiö ota uusia tilauksia Venäjälle toimitettavaksi.

Markkinanäkymät

Metso Outotec odottaa kaivosmarkkinoiden vahvan aktiviteetin jatkuvan vuoden toisella puoliskolla huolimatta siitä, että metallien hinnat ovat viime aikoina laskeneet huipuistaan.

Inflaation ja Euroopassa jatkuvan sodan yhtiö odottaa heikentävän yleistä talouskehitystä, minkä vuoksi Metso Outotec on hieman varovainen odotuksissaan kivenmurskausmarkkinoiden kehittymisestä erityisesti Euroopassa.

”Vaikka volatiliteetti maailmantaloudessa ja meilletärkeillä markkinoilla todennäköisesti jatkuu, olen varma, että asemamme on vahva ja voimme jatkaa strategiamme toteuttamista suunnitellusti – mukaan lukien Metallit-liiketoiminnan strateginen tarkastelu osana liiketoimintaportfoliomme jatkuvaa kehittämistä”, Vauramo toteaa.

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna, käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä tasolla kaivosmarkkinoiden pysyessä vahvana ja kivenmurskausmarkkinoiden hieman laskiessa.

Kommentoi
Ylös
>