Yritysuutiset

Neste ylsi ennätystulokseen toisella vuosineljänneksellä – öljytuotteiden jalostusmarginaali kolminkertaistui

Neste teki erinomaisen tuloksen poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa.

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 7,0 miljardia euroa, kun se vertailukaudella oli 3,0 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1,4 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien kasvusta, jolla oli noin 2,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla Porvoon jalostamon suurseisokilla oli negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin myyntimääriin. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisella oli noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate oli huhti-kesäkuussa peräti 1 085 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 377 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoisen käyttökatteen kasvu oli selvästi odotuksia kovempi, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli 848 miljoonan euron vertailukelpoinen käyttökate.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 538 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 341 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan kasvu johtui pääasiassa korkeammasta myyntimarginaalista ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden 8,0 miljoonasta eurosta 529 miljoonaan euroon, mikä johtui poikkeuksellisen vahvasta jalostusmarkkinasta. Porvoon jalostamon suunnitellulla suurseisokilla oli merkittävä vaikutus Öljytuotteet-segmenttiin vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 865 dollaria tonnilta, kun vertailukaudella se oli 700 dollaria tonnilta. Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali nousi yli kolminkertaiseksi vertailukaudesta – 9,7 dollarista barrelilta 30 dollariin.

Ukrainan sodalla merkittävä vaikutus

Toimitusjohtaja Matti Lehmus kertoo, että Nesteen vertailukelpoinen käyttökate oli ennätyksellinen.

Lehmuksen mukaan Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut merkittävästi maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin, minkä seurauksena öljytuotteiden ja maakaasun hinnat Euroopassa ovat olleet epävakaita ja huomattavan korkeita. Uusiutuvat tuotteet -segmentin liiketulos oli vahva, ja Neste erinomaisen myyntimarginaalin. Öljytuotteet-segmentin vahvaa tulosta tukivat poikkeuksellisen korkeat dieselin ja bensiinin marginaalit ja yhtiön ylläpitää luotettava operatiivinen toiminta.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen myyntikate oli keskimäärin 865 dollaria tonnilta, mikä on uusi neljänneskohtainen ennätys.

”Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanne jatkui odotetusti tiukkana, mutta myyntimarginaaliamme tukivat poikkeuksellisen vahvat dieselmarkkinat, hyvä myyntisuoritus sekä ennakoitua suotuisammat raaka-ainehinnat neljänneksen lopulla. Tämän seurauksena myyntimarginaalimme ylitti aiemmin arvioidun vaihteluvälin. Uusiutuvien tuotteiden kysyntä pysyi vahvana koko neljänneksen ajan, ja myyntimäärämme oli 808 000 tonnia”, Lehmus toteaa.

Lehmus kertoo, että Nesteen Singaporen laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti, ja laajennus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Neste on edistynyt uusiutuvan lentopolttoaineen markkinoiden valmistelussa ensi vuonna tapahtuvaa kapasiteetin nousua varten.

”Maaliskuussa ilmoitimme sopimuksesta perustaa Marathon Petroleumin kanssa 50/50-yhteisyritys, joka tulee tuottamaan uusiutuvaa dieseliä Marathonin Martinezissa Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin valmistuttua. Odotamme liiketoimen toteutuvan tulevina kuukausina. Uusiutuvan dieselin tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2022 lopussa, ja laitoksen odotetaan saavuttavan täyden vuotuisen 2,1 miljoonan tonnin nimelliskapasiteettinsa vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhteisyrityksen ja Singaporen laajennushankkeen odotetaan kasvattavan uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteettimme 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä, ja meistä tulee ainoa maailmanlaajuinen uusiutuvien tuotteiden toimittaja, jolla on tuotantoa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa”, toimitusjohtaja kertoo.

Näkymissä kosolti epävarmuutta

Neste ei anna numeerista arvioita koko vuoden tuloksesta.

Nesteen mukaan näkyvyys maailmantalouden kehitykseen on huono korkean inflaation, heikentyneiden talouskasvunäkymien ja lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden takia.

Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut merkittävästi maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin ja energian hinnat ovat nousseet korkealle tasolle. Yhtiö odottaa merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen myyntimäärien Neste odottaa olevan hieman pienemmät kuin edellisellä neljänneksellä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen yhtiö odottaa pysyvän tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Kolmannen neljänneksen myyntimarginaalien Neste odottaa olevan 775–850 dollaria tonnilta. Neljännesvuosittaisen marginaalin ennustaminen on kuitenkin edelleen haasteellista markkinoiden suuren epävakauden vuoksi, yhtiö korostaa.

Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitosten käyttöasteiden Neste odottaa pysyvän korkeina lukuun ottamatta Singaporen jalostamoa, jossa toteutetaan suunniteltu kuuden viikon seisokki kolmannella neljänneksellä, ja Rotterdamin jalostamoa, jossa toteutetaan seitsemän viikon seisokki vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden markkinat ovat Nesteen mukaan epävakaat, ja niihin vaikuttavat Ukrainassa käytävä sota sekä kauppapakotteet ja niiden mahdolliset vastatoimet. Tämänhetkisten johdannaismarkkinoiden perusteella öljytuotemarginaalien odotetaan laskevan toisen neljänneksen tasolta. Kolmannen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalien odotetaan säilyvän vahvana mutta laskevan vuoden 2022 toisen neljänneksen poikkeukselliseen tasoon verrattuna. Kolmannen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta kolmannella neljänneksellä. Korkeiden hintatasojen odotetaan heikentävän kysyntää jonkin verran etenkin kuluttajasegmentissä.

Neste arvioi konsernin koko vuoden 2022 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,9 miljardia euroa, josta noin 0,8 miljardia euroa liittyy ilmoitettuun yhteisyritykseen Marathonin kanssa. Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää vielä hyväksyntöjä. Luku ei sisällä muita mahdollisia yritysostoja.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös