Netumin IR-sivut

Netum vahvistaa asemaansa korkeakoulumarkkinassa – sopimus ammattikorkeakoulun kanssa

It-palvelutalo Netum Group jatkaa kasvuaan opetustoimialalla.

Yhtiö on entistä kiinteämmin mukana suomalaisten korkeakoulujen Peppi-opintohallinnon järjestelmän ylläpito- ja kehitystyössä solmittuaan 16.6. sopimuksen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa ohjelmistokehityksen ja konsultoinnin työstä.

Netum on toiminut opetustoimialan hankkeissa jo runsaan kymmenen vuoden ajan, ja yhtiöllä on asiakkaanaan 18 korkeakoulua. Niistä viisi ostaa Netumilta Peppi-tietojärjestelmän palveluita.

Puolitoista vuotta sitten alkanut yhteistyö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa vahvistui 16.6. solmitulla uudella yhteistyösopimuksella, joka koskee Peppi-opintotietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa. Sopimus on jatkoa aiemmalle ylläpitosopimukselle. 

Peppi on suomalaisten korkeakoulujen käyttöön kehitetty opintohallinnon järjestelmä, jota suurin osa maamme korkeakouluista ja ammattikorkeakouluista käyttää. Sitä hallinnoi korkeakouluista koostuva Peppi-konsortio, joka yhdessä koordinoi ohjelmistokokonaisuuden kehittämistarpeita. Peppi-ohjelmistoa hyödyntävät oppilaitokset, kuten Haaga-Helia, tekevät lisäksi täydentävää ohjelmistokehitystä oman järjestelmäkokonaisuutensa tarpeisiin itse valitsemiensa kumppaneiden kanssa. Tällainen kumppanuussopimus Haaga-Helialla on Netumin kanssa. 

”Kun aloitimme yhteistyön Haaga-Helian kanssa noin puolitoista vuotta sitten, työ oli ensisijaisesti ylläpitoa ja pienkehitystä. Tämän uuden sopimuksen myötä yhteistyömme syvenee. Tunnemme korkeakouluympäristöt ja korkeakoulujen IT-tarpeet sekä Pepin vuosikausien ajalta, joten meillä on vahva kyvykkyys Pepin asiakaslähtöiseen ohjelmistokehitystyöhön sekä ylläpitoon ja esimerkiksi raportoinnin kehittämiseen”, Netumin asiakkuusjohtaja Jussi Vasama toteaa. 

Netumin Jatkuvuuspalveluiden yksikön päällikkö Kimmo Koivisto on samaa mieltä ja jatkaa: ”On hienoa päästä kehittämään Peppiä siten, että asiakas pystyy hyödyntämään sitä entistä paremmin prosessiensa ja palveluidensa hallinnassa ja toteuttamisessa. Käytännössä tämä merkitsee sujuvampia palveluita korkeakouluille kokonaisuudessaan – opiskelijoille, opettajille ja koko henkilökunnalle sekä sidosryhmille.”   

Netumin korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluasiakkaita ovat esimerkiksi Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu Tampereella ja Maanpuolustuskorkeakoulu Helsingissä. Netumin palveluihin kuuluvat digipalvelut, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. 

Toimitusjohtaja Matti Mujunen kertoo opetustoimialan olevan yksi Netumin strategisista painopistealueista: 

”Meillä on monen kokoisia asiakkaita monilta toimialoilta esimerkiksi yksityisellä sektorilla ja valtionhallinnossa. Opetustoimiala on yksi painopisteemme, ja olemme kerryttäneet siitä kokemusta ja asiantuntemusta kehittämällä opetustoimelle digitaalisia ratkaisuja ja esimerkiksi toiminnanohjausta jo yli vuosikymmenen ajan. Opetustoimen asiakkaat kääntyvät puoleemme myös tiedolla johtamisen kehitystyössä. Tämä uusi sopimus Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa on osoitus siitä, että osaamistamme arvostetaan ja tarvitaan. On ilo ja kunnia saada tehdä merkityksellistä työtä.”  

IT-palvelutalo Netum Group palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX.

Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 22,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 230 henkilöä Suomessa. 

Kommentoi
Ylös
>