Yritysuutiset

Nokia ylitti tulosodotukset ja kasvattaa kehitys- ja myyntipanostuksia

Nokia ei tehnyt muutoksia koko vuoden näkymiin.

Pekka Lundmark Nokia toimitusjohtaja
Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Kuva: Nokia Oyj.

Nokian toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 5,87 miljardiin euroon.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, ja kasvua oli sen kaikissa neljässä liiketoiminnassa. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto kääntyi kasvuun jatkuneista toimitusketjujen rajoitteista huolimatta.

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi muuttumattomana vuodentakaiseen verrattuna ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 25 prosenttia. Tähän vaikutti Nokian mukaan se, että tiettyjen päättyneiden lisenssisopimusten uusiminen on edelleen käynnissä.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 714 miljoonaan euroon vertailukauden 682 miljoonasta eurosta, kun taas vertailukelpoinen liikevoittoprosentti laski 12,2 prosenttiin edellisvuoden vastaavan neljänneksen 12,8 prosentista. Bruttokate kasvoi liikevaihdon kasvun myötä, mutta pääasiassa valuuttakurssimuutosten aiheuttama toimintakulujen kasvu tasoitti sitä suurelta osin.

Vertailukelpoinen liikevoitto ylitti selvästi analyytikoiden 632 miljoonan euron konsensusodotuksen.

Nokian tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat edellisvuodesta, koska Nokia kertoo rakentavansa tai ylläpitävänsä teknologiajohtajuutta koko tuote- ja palveluvalikoimassaan. Myynnin ja hallinnon kulujen kasvu johtui yksityisiin langattomiin verkkoihin tehdyistä investoinneista.

Nokia pitää ennallaan koko vuoden 2022 liikevaihdon taloudelliset näkymät ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Koko vuoden liikevaihdon näkymä 30.6.2022 valuuttakursseilla on 23,5–24,7 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä pysyy aiemmin kerrotulla 11–13,5 prosentin tasolla.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo olevansa tyytyväinen toisen vuosineljänneksen vahvaan tulokseen.

”Liikevaihtomme kasvu parani kolmeen prosenttiin ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta toimitusketjujen jatkuneista pullonkauloista huolimatta. Vuosineljänneksen kannattavuus oli jälleen vahva ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme oli 12,2 %. Hieman edellisvuotta alempaan liikevoittomarginaaliin vaikuttivat tietyt sopimusten uusimisen ajoituksiin liittyvät tekijät Teknologia-liiketoimintaryhmässä sekä vertailukauteen vaikuttanut kertaluonteinen ohjelmistokauppa. Jos näitä tekijöitä ei oteta huomioon, liiketoiminnan kannattavuus parani edelleen merkittävästi”, Lundmark toteaa.

Lundmarkin mukaan Nokia näkee edelleen paljon mahdollisuuksia yritysasiakasliiketoiminnassa, jossa saatujen tilausten määrä kasvoi ja liikevaihto kääntyi kahdeksan prosentin kasvuun ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Yksityisissä langattomissa verkoissa Nokia on vuoden alusta lähtien kasvattanut investointejaan T&K-työhön sekä myynti- ja markkinointikanaviin.

”Odotamme, että saamme näille investoinneille vahvan tuoton keskipitkällä aikavälillä, mistä on osoituksena yksityisten langattomien verkkojen liikevaihdon kaksinumeroinen kasvu tällä vuosineljänneksellä”, Lundmark kertoo.

Vaikka makrotalouden epävarmuudet ovat lisääntyneet ympäri maailmaa ja merkittävä valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa joihinkin kehittyviin markkinoihin, uskoo Lundmark, että Nokian strategia on oikea näiden haasteiden keskellä navigoimiseksi.

”Asemaamme vahvistaa lisäksi 5G- ja kuituyhteyksien laajamittainen käyttöönotto. Liialliseen tyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole syytä, vaan keskitymme edelleen teknologiajohtajuuden vahvistamiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen, jotta voimme saavuttaa tulevien vuosien strategiset tavoitteemme.”

Lundmarkin mukaan Nokian parantunut kilpailukyky antaa meille hyvät edellytykset saavuttaa koko vuoden 2022 ohjeistus.

”Teknologia-liiketoimintaryhmän tiettyjen lisenssisopimusten uusimisen aikatauluun liittyy edelleen epävarmuutta, koronasulkujen riski on yhä olemassa ja toimitusketjujen tilanne jatkuu haastavana, vaikka merkkejä tilanteen paranemisesta on nähtävissä. Tällä hetkellä arvioimme liikevaihtomme olevan lähempänä antamamme vaihteluvälin ylälaitaa. Odotamme liikevoittomarginaalin asettuvan ohjeistuksen keskivaiheille ja teemme jatkuvasti töitä vastataksemme inflaatioon ja valuuttakursseihin liittyviin haasteisiin”, toimitusjohtaja toteaa.

Kommentoi
Ylös
>