Sijoittajan verotus

Osakesijoittajan vaikea valinta: Osakesäästötili vai arvo-osuustili ulkomaalaisten osakkeiden sijoituksissa?

Valinta osakesäästötilin ja arvo-osuustilin väliltä ei ole kaikissa tapauksissa yksinkertaista.

Sijoittajille tarjoutui vuoden 2020 alusta lähtien hyödyntää osakesäästötiliä sijoituksissaan. Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Sijoittaja maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja tai osinkoja.

Vaikka sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Nostetuista varoista verotettavaa pääomatuloa on se osuus, joka vastaa tuoton osuutta tilillä olevien varojen käyvästä arvosta nostohetkellä. Tuotto on verotettavaa pääomatuloa.

Tilin osakkeiden osingot saa sijoittaja sijoittaa uudelleen tilin sisällä ilman, että välissä menee veroa. Tilillä voi sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin.

Perinteisellä arvo-osuustilillä on kuitenkin edelleen omat hyötynsä. Konkreettisesti se tulee esille ulkomaisten osinkoyhtiöiden tapauksessa. Ulkomaiset osinkoyhtiöt saattavat nimittäin johtaa kahdenkertaiseen verotukseen osakesäästötilillä.

Ulkomaalaisten yhtiöiden lähdeveron vaikutus osinkoveroihin

Ulkomaille rekisteröityjen yhtiöiden osingoista peritään sijoituksen kohdemaahan osinkojen lähdevero.

Valtioiden välisillä verosopimuksilla on sovittu lähdevaltiolla pääsääntöisesti oikeus periä enintään 15 prosentin osinkojen lähdevero. Jos kuitenkin lähdevaltion perimä lähdevero ylittää verosopimuksen salliman määrän, Suomi ei hyvitä lähdeveroa, vaan sijoittajan on haettava liikaa peritty lähdevero takaisin lähdevaltion veroviranomaiselta.

Lähdevero on useimmissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa tai Yhdysvalloissa, 15 prosenttia. Joissakin maissa se on enemmän, kuten esimerkiksi Norjassa 25 prosenttia.

Arvo-osuustilillä Suomen osinkoveroprosentin ylittävät lähdeverot pääsääntöisesti hyvitetään kotimaan verotuksessa. Toisin sanoen lähdevero pienentää Suomessa maksettavan veron määrää, jolloin arvo-osuustilin ulkomaisista osingoista sijoittaja maksaa loppujen lopuksi yhtä suuren pääomatuloveron kuin suomalaisten yhtiöiden osingoista.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Yhdysvallat veloittaa sijoittajalle maksetuista osingoista 15 prosenttia. Arvo-osuustilille tehdyissä sijoituksissa tämä hyvitetään Suomen verotuksessa, kun Yhdysvalloista maksettua osinkoa verotetaan osingonsaajan tulona.

Sijoittaja maksaa siis yhdysvaltalaisten yhtiöiden osingoista yhtä suuren pääomatuloveron kuin suomalaisten yhtiöiden osingoista sen sijaan, että maksaisi täydet verot ensin USA:han ja sen jälkeen vielä Suomeen.

Osakesäästötilin tätä hyvitystä ei kuitenkaan tehdä. Osinkosijoittajan kannalta tämä on tärkeä huomioitava seikka.

Osakesäästötilillä sijoittajan riskinä on siten osinkojen kaksinkertainen verotus. Ulkomailta maksetuista osingoista osakesäästötilille sijoittaja ei saa hyvitystä lähdeverosta, toisin kuin arvo-osuustilillä.

Osakesäästötili suosii kotimaisia osinko-osakkeita

Toisaalta osakesäästötilin etu osinkojen kohdalla on, että se mahdollistaa korkoa korolle -ilmiön täysimääräisen hyödyntämisen. Sen avulla sijoittaja voi siirtää osinkojen verojen maksamista, jolloin myös vero-osuus kasvaa korkoa korolle ja näin kasvattaa sijoitettua pääomaa.

Korkoa korolle -vaikutus voi siis kumota ulkomaalaisten osakkeiden lähdeverosta aiheutuvan negatiivisen vaikutuksen, kun sijoitusaika ennen nostoa on riittävän pitkä.

Millaiset osakkeet sitten sopivat osakesäästötilille?

Lähtökohtaisesti osakesäästötilille sopivat hyvin sellaiset ulkomaiset kasvuyhtiöt, jotka eivät maksa osinkoja ja joista ei siten peritä lähdeveroakaan. Tällaisia yhtiöitä ovat monet kasvuyhtiöt, jotka panostavat kassavirtansa kasvun kiihdyttämiseen. Koska hankintameno-olettamaa ei ole mahdollista hyödyntää osakesäästötilillä, sopivat sinne erityisesti lyhyemmän ajan sijoitukset.

Sijoitus kotimaisiin osinko-osakkeisiin kannattaa monessa tilanteessa tehdä osakesäästötilin kautta. Sijoittaja hyötyy tällöin osinkojen korko korolle -vaikutuksesta maksimaalisesti, eikä osakesäästötilillä kotimaisissa osakkeissa ole kahdenkertaisen osinkojen verotuksen ongelmaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös