Yritysuutiset

Sanoma ei yltänyt tulosodotuksiin – kasvu nojaa yhä enemmän oppimisliiketoimintaan

Espanjan markkinan väliaikaiset haasteet painoivat Sanoman tuloskehitystä.

Mediakonsernin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 313 miljoonaan euroon edellisvuoden 303 miljoonasta eurosta. Osakekohtainen tulos kuitenkin laski 0,19 euroon viime vuoden 0,22 eurosta.

Osakekohtaisen tuloksen lasku tuli yllätyksenä, sillä analyytikoiden konsensusennuste odotti 0,23 euron osakekohtaista tulosta.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven kertoo, että vuoden 2022 toinen neljännes merkitsi seuraavaa vaihetta Sanoman oppimisliiketoiminnan kasvussa. Konserni ilmoitti kesäkuussa ostavansa Pearson Italian, yhden johtavista toisen asteen oppimateriaalien tarjoajista Italian suurilla markkinoilla sekä Pearson Saksan, pienen kokeisiin valmistavia materiaaleja Saksassa tarjoavan liiketoiminnan.

Duinhovenin mukaan yritysosto sopii hyvin Sanoman strategiaan, jonka mukaisesti se aikoo kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaansa yritysostoin. Samalla se merkitsee Sanoman laajentumista Italiaan, joka on yksi Euroopan suurimmista perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden markkinoista.

Sanoma hakee nyt tosissaan pitkän aikavälin kasvua oppimisliiketoiminnoista.

Sanoma julkisti kesäkuussa myös tavoitteen, jonka mukaan yhtiö pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan yli kaksi miljardia euroon vuoteen 2030 mennessä siten, että vähintään 75 prosenttia siitä tulee oppimisliiketoiminnasta. Myös osinkopolitiikassa tavoitteet ovat kunnianhimoisemmat.

”Samalla olemme edelleen täysin sitoutuneet maksamaan kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta”, Duinhoven kertoo.

Sanoman toimintamaissa Espanjaa lukuun ottamatta orgaaninen kasvu ja taloudellinen kehitys olivat hyvällä tasolla nykyisestä inflaatiotilanteesta ja paperin hintojen noususta huolimatta, toimitusjohtaja kertoo.

Espanjassa aluehallintojen myöhäiset, uuden LOMLOE-opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät päätökset, aiheuttivat merkittäviä viivästyksiä toimituksissa. Duinhovenin mukaan Espanjassa huomattava myynnin siirtyminen toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle yhdistettynä odotetusti korkeampiin markkinointi- ja sisällöntuotantokuluihin johti operatiivisen tuloksen merkittävään laskuun.

”Tämänhetkisen arviomme mukaan uuden opetussuunnitelman asteittainen käyttöönotto Espanjassa luo vakaata kasvua vuonna 2022, mutta valtaosan uuteen opetussuunnitelmaan liittyvästä kasvusta odotetaan toteutuvan vasta vuonna 2023, osittain jopa vasta vuoden 2024 puolella.”

Media Finlandin liikevaihdon kasvun taustalla oli tapahtumaliiketoiminta, mutta segmentin kannattavuus heikkeni.

”Tilaus- ja mainosmyynti pysyivät vakaana sekä toisella vuosineljänneksellä että vuoden alkupuoliskolla. Toisen vuosineljänneksen vakaasta tilausmyynnistä huolimatta varsinkin uusien tilausten myynnissä on nähtävissä laskeva trendi koronaviruspandemiasta johtuvan vahvan kasvujakson jälkeen, minkä odotetaan vaikuttavan vuoden jälkipuoliskolla”, Duinhoven toteaa.

Kaksi vuotta kestäneen koronaviruspandemian raskaiden vaikutusten jälkeen tapahtumasesonki käynnistyi suurin toivein kaikkien sidosryhmien – esiintyjien, yleisön ja tiimiemme – keskuudessa, mutta tilanne on nyt osoittautunut haastavaksi.

”Kesäkuussa festivaalikävijöiden määrä jäi odotettua alhaisemmaksi, ja tässä vaiheessa voidaan sanoa, että sama trendi jatkui heinäkuussa, joten tapahtumaliiketoiminnan myynti ja tulos eivät tule yltämään koronaa edeltävän vuoden 2019 lukemiin. Paperin hintojen nousu, jota tapahtumaliiketoiminnan tuotot eivät vastoin odotuksiamme kompensoineet, heikensi Media Finlandin tulosta toisella vuosineljänneksellä”, Duinhoven toteaa.

Sanoma ei tehnyt muutoksia vuoden 2022 näkymiin.

Vuonna 2022 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,25–1,30 miljardia euroa, kun viime vuonna se oli 1,25 miljardia euroa. Konsernin operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja mediakonserni odottaa olevan 15–16 prosenttia, kun viime vuonna se oli 15,8 prosenttia.

Toimintaympäristöön liittyen Sanoma arvioi, että koronaviruspandemialla ei ole merkittävää vaikutusta sen liiketoimintaan. Suomen mainosmarkkinat ovat vakaat.

Kommentoi
Ylös
>