Yritysuutiset

Stockmann jatkaa onnistunutta saneerausohjelmaa – päätti suunnatusta osakeannista

Kriisiyhtiö Stockmann jatkaa liiketoimintansa tervehdyttämistä.

Kauppakonserni Stockmannin varsinainen yhtiökokous päätti viime vuoden huhtikuussa Helsingin käräjäoikeuden yhtiölle vahvistaman saneerausohjelman määräysten mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen suunnatusta antamisesta saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen, sekä myöhemmin saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille. Suunnattu anti tarjoaa mahdollisuuden konvertoida osan velkojien saamisistaan yhtiön osakkeiksi.

Yhtiön hallitus on torstaina 21.7. päättänyt saneerausohjelman mukaisesti ja varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 1 130 786 uutta osaketta, jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisille Stockmannin velkojille, joiden saneerausohjelman mukaiset aikaisemmin ehdolliset tai riidanalaiset saneerausvelat on vahvistettu lopulliselta määrältään 14.7.2022 mennessä, ja on hyväksynyt osakeannissa tehdyt merkinnät.

Merkintähinta osakeannissa oli 0,9106 euroa osakkeelta, joka on maksettu kuittaamalla saneerausvelkaa saneerausohjelman mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 1 130 786 osakkeella yhteensä 155 880 206 osakkeeseen. Stockmannin tämän hetken kurssinoteeraus pörssissä on 2,98 euroa.

Stockmannille jää osakeannin jälkeen edelleen saneerausohjelmaan kuuluvaa riitaista, ehdollista ja enimmäismääräistä saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saneerausvelkasaatavaansa.

Stockman päätti jättää hakemuksen yrityssaneerausohjelmaan huhtikuussa 2020. Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen antoi selvityksensä yhtiöstä elokuussa 2020.

Tähtisen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustui kolmeen syyhyn: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.

Yhtiö on saanut vuoden 2021 aikana tervehdytettyä toimintaansa. Konsernin liikevaihto nousi viime vuonna 899 miljoonaan euroon edellisvuoden 791 miljoonasta eurosta, jossa oli nousua 11,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Liiketulos oli 82,1 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna liiketulos oli rankasti tappiolla 270 miljoonaa euroa.

Stockmann on toteuttanut helmikuussa 2021 hyväksyttyä yrityssaneerausohjelmaa järjestelmällisesti. Joulukuussa 2021 Stockmann solmi sopimukset Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myynnistä ja pitkäaikaisesta takaisinvuokraussopimuksesta uuden omistajan kanssa.

Tämän vuoden maaliskuussa Stockmann kertoi yrityssaneerausohjelman mukaisesti sopineensa Helsingin keskustassa sijaitsevan tavaratalokiinteistönsä myymisestä työeläkevakuuttaja Kevalle.

Stockmann antoi tällä viikolla positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosennuste perustuu olettamukseen, että kulutuksessa ei tapahdu suuria muutoksia loppuvuoden aikana.

Aiemman tulosennusteen mukaan Stockmann odotti liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen.

Kommentoi
Ylös
>