Kasvuosakkeet

Talouden tuntemattomat jättilaiset: TSMC

Globaaleilla markkinoilla toimii jättiyrityksiä, jotka ovat suurelle yleisölle varsin tuntemattomia.

TSMC
Kuva: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

Jotkut näistä yrityksistä ovat kooltaan pienten maiden kokoisia talouden vaikuttajia. Tässä artikkelisarjassa käsitellään jättiläisiä, jotka jäävät kuluttajatuotebrändien varjoon, mutta jotka vaikuttavat kaikessa hiljaisuudessa meidän arkeemme lähes samalla tavalla kuin suuret teknologiayhtiöt kuten Google, Apple ja Microsoft.

TSMC eli Taiwan Semiconductor on puolijohdemarkkinoiden mammutti Itä-Aasiasta. TSMC on maailman suurin puolijohteiden valmistautumiseen keskittynyt yritys ja sen markkinaosuus omassa segmentissään on hämmästyttävät yli 50 prosenttia. Yhtiön liikevaihtoa on 57 miljardia dollaria ja sillä on yli 65 0000 työntekijää. Kesällä 2022 TSCM on markkina-arvoiltaan maailman yhdeksänneksi suurin yritys.

TSMC on perustettu 1987 ja sen pääkonttori on Hsinchussa Taiwanissa. Yhtiön menestys on ollut nopeaa ja kasvun odotetaan jatkuvan. TSCM julkisti vuonna 2021 100 miljardin dollarin kolmivuotisen investointiohjelman, jolla luodaan edellytykset jatkuvalle kasvulle.

TSMC on puolijohteiden kuningas

Yritys poikkeaa muista alan suurista siinä, että se on niin sanottu ”pure play” -yhtiö eli se on keskittynyt vain tuotantoon. Muut suuret ovat joko integroituneita ja jopa kokonaan tehtaattomia toimijoita. TSMC:n tuotteita ovat mikroprosessorit, joita käytetään muun muassa puhelimien, autojen, teollisuuslaitteiden ja tietokoneiden valmistamiseen. TSMC toimittaa tuotteita suurelle osalle teknologia-alan johtavista tuotetoimittajista.

Tunnetut tuotemerkit ja -patentit kuuluvat yrityksille kuten Apple, Intel, Qualcomm, Samsung, AMD, Nokia ja NVDIA. TSMC puolestaan on rakentaa kilpailukykynsä tuotantoteknologian kehittämisen ja tuotantolaitosten suunnittelun varaan. TSMC:llä on useita suurenluokan tehtaita, joita kutsutaan termeillä FAB tai Foundry. Tuotannon kehittämisessä ja siihen liittyvissä innovaatioissa TSMC on alansa ehdotonta kärkeä.

Kun uuden tuotantolaitoksen rakentaminen kestää useita vuosia ja maksaa miljardeja, vaatii investointien tekeminen erittäin suurta osaamista ja runsaasti varoja. Näiden molempien kriittisten resurssien hallintaan TSMC:lle on kertynyt runsaasti osaamista.

Puolijohteiden valmistajia on useita, mutta kiivettäessä arvoketjua ylöspäin alkaa TSMC:n kilpailukyky paljastua. Kehittyneemmissä siruissa, joita käytetään muun muassa uusimissa puhelimissa ja supertietokoneissa, TSMC:n markkinaosuus on jopa 90 prosenttia. 

Vuonna 2021 ainoastaan TSMC ja Samsung kykenivät tuottamaan uusimpia 5-nanometrin siruja, joita käytetään esimerkiksi tuoreimmissa iPhoneissa. Nämä kaksi yritystä kilpailevat myös seuraavan sukupolven 3-nanometrin sirujen tuotannon johtajuudesta. Molemmat yritykset suunnittelevat näiden sirujen massavalmistuksen aloittamista vuoden 2022 aikana.

Kestävä kilpailuetu

TSMC on onnistunut rakentamaan itselleen erittäin suotuisen aseman. Se on merkittävä toimittaja monille teknologia-alan suurimmista yrityksistä. Keskittyminen tuotantoon on tehnyt siitä houkuttelevan kumppanin. Tästä on esimerkkinä TSMC:n yhteistyö Applen kanssa. Apple siirtyi 2010-luvulla laajassa mittakaavassa TSMC:n asiakkaaksi Samsungilta, jonka Apple kokee oikeutetusti kilpailijaksi.

Vallitsevassa poliittisessa ympäristössä Taiwanilainen TSMC on myös houkuttelevampi kumppani kuin sen kiinalaiset haastajat. Se on tervetullut investoija esimerkiksi Yhdysvaltoihin, mihin kiinalaisilla haastajilla on paljon kivisempi tie, huomioiden Yhdysvaltojen ja Kiinan hyiset välit.

Vaativan pulijohdetuotannon osaaminen on keskittynyt Aasiaan ja eritysesti Taiwaniin. TSMC:llä alueen johtavana toimijana on luonnollisesti etumatka, mitä tulee asiakkaiden tai osaamisen hankintaan. Kun tähän lisätään yrityksen mittavat taloudelliset resurssit, päästään yhtälöön, jota kilpailijoiden on vaikea kopioida ja haastaa. On helppo ennustaa, että TSCM on alan suurien joukossa pitkään tulevaisuudessa.

Taiwan on riski TSMC:lle ja koko maailmantaloudelle

Aasia kulkee kaukana edellä, mitä tulee puolijohteiden valmistamiseen. Taiwan, Kiina ja Etelä-Korkea vastaavat yhdessä melkein yhdeksänkymmentäprosenttisesti alan tuotannosta. Taiwan on tässä joukossa suurin ja TSMC luonnollisesti maansa suurin toimittaja. Tämä keskittyminen on kaikissa olosuhteissa riski maailmantaloudelle, mutta Taiwaniin liittyy vielä kaksi erityistä riskiä; luonnonmullistukset ja Kiina.

Luonto koettelee usein ajoin rankasti Taiwania. Kuivuuden takia maassa säädellään veden käyttöä. Puolijohteiden tuotanto vaatii paljon vettä. TSMC käyttää päivittäin 156 000 tonnia vettä tuotannossaan. Veden puutee saattaa rajoittaa tuotantoa ja ala onkin panostanut runsaasti veden kierrätykseen. Vaikeammin ennustettavan luonnon haasteen tuovat Taiwania ravistelevat hirmumyrskyt ja maanjäristykset, joilla voi olla paikallisesti merkittäviäkin vaikutuksia teollisuustuotantoon.

Suurin yksittäinen riski Taiwanin taloudelle ja sen puolijohdeteollisuudelle on Kiina, joka pitää Taiwania kapinallisena osana maata. Kiinan johto on sitoutunut maiden yhdistymiseen, tarvittaessa voimakeinoin. Mahdollinen sota Kiinan ja Taiwanin välillä varjostaa Taiwanin tulevaisuutta. Aseellinen yhteenotto olisi luonnollisesti katastrofi TSMC:lle ja maan koko taloudelle.

TSMC on vähentämässä riippuvuuttaan Taiwanista muun muassa investoimalla uuteen tuotantolaitokseen Arizonassa. Tämän investoinnin koko on yli 10 miljardia dollaria. Käytännössä TSMC, ja koko maailma, ovat kuitenkin riippuvaisia vielä pitkään Taiwanin tuotantolaitoksista.

Esimakua mahdollisesta riskien toteutumisesta saatiin 2021 pandemiapaniikin hellitettyä ja elektroniikan kysynnän räjähdettyä. Lyhyessä ajassa puolijohteiden kysyntää kasvoi vahvasti ja sirutuotannosta tuli puollonkaula. Ongelmaa pahensi tulipalo suurella autoteollisuudelle toimittavalla sirutehtaalla Japanissa. Alan yritykset ovat investoineet tuotannon kasvattamiseksi, mutta toimitusvaikeudet näkyvät edelleen kuluttajille asti. Uusien autojen ja elektroniikan toimitusajat ovat pitkiä suurelta osin juuri sirusaatavuuden heikkouden takia.

Nyt nähdyt saatavuusongelmat ovat mitä suurimmalle todennäköisyydelle pikkujuttu verrattuna Taiwanin ja Kiinan aseellisen konfliktin tai suuren luokan luonnonkatastrofin luomaan niukkuuteen.

Puolijohteiden kysyntä kasvaa pitkälle tulevaisuuteen

Yhteiskuntien digitalisoituminen lisää puolijohteiden kysyntää. IDC ennustaa puolijohteille 5,0 prosentin vuotuista kasvua vuoteen 2026 asti. Tästä kysynnän kasvusta hyötyvät digitalisaation infrastruktuurikomponenttien valmistajat.

Lähes kaikki toimialat, autoista puhelimiin tai terveydenhuollon laiteisiin, ovat tavalla tai toiselle riippuvaisia puolijohteista. Näin ollen ala kasvu on varsin riippumatonta kysynnän trendien muutoksista. Toisaalta tuotannon kasvattamisen vaativat erittäin suuret investoinnit sitovat valtavasi pääomia ja tekevät alan yrityksistä haavoittuvia yksittäisille riskeille.

TSMC oman alansa johtavana yrityksenä on luonnollisesti myös investoijien fokuksessa. Tämä näkyy yhtiön markkina-arvossa. TSMC arvostus on kuitenkin sulanut muun markkinan mukana ja investoijien onkin harkittava, onko laskun myötä päästy jo houkuttelevalle tasolle. TSMC on listattu New Yorkin pörssissä.

Lähikuva TSCM:n tuottamasta piikiekosta. Lähde: ”Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.”.
Kommentoi
Ylös
>