Yritysuutiset

UPM vahvassa tuloskunnossa hinnoitteluvoimansa ansioista

Metsäyhtiö onnistui katteiden hallinnassa poikkeuksellisen tiukoilla markkinoilla.

Metsäyhtiö UPM:n liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 7,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2,56 miljardia euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 26 prosenttia 387 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli suurin piirtein toteuman tasolla, 382 miljoonaa euroa.

UPM:n myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo, että UPM ylsi ennätystulokseen toisella vuosineljänneksellä.

”Onnistuimme katteiden hallinnassa poikkeuksellisen tiukoilla markkinoilla. Kaikki liiketoiminnot tekivät vahvaa tulosta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa tuotantokustannukset nousivat ripeästi ja toimitus- ja logistiikkaketjut olivat haastavat”, Pesonen kertoo.

Koko vuodelle yhtiö odottaa uutta ennätystulosta.

Metsäyhtiön taloudellinen asemamme on edelleen vahva, kun sen rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 1,5 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Heinäkuussa likviditeetti parani entisestään, kun UPM solmi kaksi uutta, yhteensä 500 miljoonan euron luottolimiittiä.

”Näin ollen meillä on tukeva perusta toteuttaa käynnissä olevat merkittävät kasvuhankkeet ja kohdata toimintaympäristöön liittyvät epävarmuudet”, Pesonen vakuuttelee.

Sopeutusta sanomalehtipaperin tuotantoon

UPM Fibresin markkinat olivat vahvat sekä sellussa että sahatavarassa. Pesosen mukaan tuotanto Suomen sellutehtailla käynnistyi hyvin sen jälkeen, kun liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset allekirjoitettiin huhtikuussa ja kaksi laajaa kunnossapitoseisokkia oli saatu päätökseensä.

UPM Communication Papersin graafisten paperien kysyntä oli hyvä ja hinnat nousivat enemmän kuin tuotantokustannukset. Erityisesti energiakustannusten nousu aiheutti kuitenkin haasteita.

Metsäyhtiö aikoo sopeuttaa sanomalehtipaperituotantoa markkinoiden pitkän aikavälin kehitykseen. UPM on myynyt UPM Steyrermühlin Itävallassa, mikä Pesosen mukaan turvaa edelleen liiketoiminnan kilpailukykyä. Tehtaan sanomalehtipaperin tuotanto päättyy ensi vuoden lopussa.

Tarra- ja pakkausmateriaaleja valmistavan UPM Specialty Papersin tulos nousi ensimmäisestä neljänneksestä.

”Irroke- ja pakkauspaperien kysyntä ja hintakehitys jatkuivat hyvinä, kun taas Aasian hienopaperimarkkinat pehmenivät Kiinan sulkutoimien johdosta. Myyntihinnat nousivat, mutta myös tuotantokustannusten nousu jatkui, ja valuuttakurssit kehittyivät meille epäsuotuisasti”, Pesonen kertoo.

UPM Energyn neljännesvuositulos oli vahva.

”Vaihtelu energiamarkkinoilla oli voimakasta ja hintataso korkea, mikä tarjosi arvonluontimahdollisuuksia vesivoimantuotannollemme. Energiafutuurien hinnat nousivat kesäkuussa ennen näkemättömällä tavalla, minkä seurauksena energiasuojauksiin meni vuosineljänneksellä poikkeuksellisen suuri rahavirta, yhteensä -1 032 miljoonaa euroa. Koska UPM:n energiasuojaukset suojaavat ainoastaan olemassa olevaa sähkön tuotantoportfoliotamme, ulos mennyt rahavirta korvautuu myöhemmin samansuuruisella sisään tulevalla rahavirralla suojauksista tai tuotannosta”, Pesonen selittää.

Energiamarkkinat ovat erittäin tiukat ja poikkeuksellisen epävarmat, mikä luo UPM Energylle vahvaa tuloksentekopotentiaalia. Myös OL3-ydinvoimalaitosyksikkö lisää UPM Energyn päästötöntä sähköntuotantoa lähes 50 prosenttia varsin oivalliseen aikaan, Pesonen arvioi.

UPM ei muuttanut vuoden 2022 ohjeistusta

Pesonen muistuttaa, että maailmassa ja maailmantaloudessa on ollut harvoin niin paljon epävarmuutta kuin nyt.

”Odotamme koko vuoden tuloksemme nousevan uudelle ennätystasolle. Keskipitkän aikavälin epävarmuutta lieventää se, että kasvuhankkeemme tuovat merkittävää tulosta käynnistymisten myötä jo ensi vuodesta alkaen. Pidemmällä aikavälillä luotan Biofore-strategiaamme, joka tarjoaa maailmalle juuri sitä, mitä tarvitaan: kilpailukykyistä, päästötöntä sähköä sekä vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia materiaaleja, joilla on lukemattomia loppukäyttömahdollisuuksia”, toimitusjohtaja kertoo.

Metsäyhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä koko vuonna 2022 vuodesta 2021 että vuoden 2022 jälkipuoliskolla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2022 näkymissä on edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, energian hintoihin ja saatavuuteen Euroopassa, OL3-voimalaitosyksikön käynnistymiseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon vaikutti merkittävästi lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa. Tämä ei enää rajoita tuotantoa ja siten UPM:n toimitusmäärien odotetaan kasvavan vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko vuoden 2022 tulokseen lakon vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten UPM odottaa olevan korkeammat useimmissa yhtiön liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Kommentoi
Ylös
>