Kasvuosakkeet

WithSecuren osake nousi perjantaina rajusti

F-Secure jakautui heinäkuun alusta alkaen kahdeksi erilliseksi yhtiöksi.

Helmikuussa yhtiön hallitus päätti ehdottaa F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä ja hyväksyi jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki kuluttajatietoturvaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, jonka nimeksi otetaan F-Secure Oyj.

Jatkossa F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö, joka suunnittelee ja tarjoaa tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita kuluttajille.

Pääosa F-Securen liikevaihdosta muodostuu tuotteiden ja palveluiden myymisestä sen kattavan ja maailmanlaajuisen kanavakumppaniverkoston kautta. Verkostoon kuuluu noin 170 kanavakumppania. Kanavakumppaneihin kuuluu muun muassa tietoliikennepalvelujen tarjoajia, jälleenmyyjiä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä.

Jakautumisen jälkeen toinen yhtiö on jatkossa WithSecure, joka tarjoaa yrityksille kyberturvallisuuden ratkaisuja. Sen asiakkaita ovat yritykset, IT-palveluntarjoajat, suurimmat rahoituslaitokset, teollisuusvalmistajat ja viestintä- ja teknologiayritykset.

Uusi kuluttajaliiketoimintaan keskittyvä F-Secure aloitti pörssitaipaleensa perjantaina. WithSecure jatkaa pörssissä, mutta aiempaa pienempänä.

WithSecuren osake nousi perjantaina rajusti, peräti 25,3 prosenttia.

OP kertoi hieman ennen pörssin avautumista antavansa WithSecuren osakkeelle tavoitehinnaksi 3,9 euroa, mikä ylittää reilusti perjantain kurssikiidonkin jälkeisen 2,53 euron kurssinoteerauksen.

Inderes on WithSecuren osakkeen tavoitehinnan arviossaan varovaisempi. Yhtiön tuoteliikevaihdon hinnoittelukerroin on kiinni siitä, miten hyvin WithSecure onnistuu kasvun kiihdyttämisessä tulevien vuosien aikana, arvioi Inderesin analyytikko Atte Riikola.

”Yhtiön kasvutavoitteiden mukaisella vauhdilla tuoteliikevaihdon pitäisi kasvaa selvästi yli 20 %:n vuosivauhtia, jolloin hyväksyttävä liikevaihtokerroin voisi heijastella lähemmäs globaalien kyberturvaverrokkien tasoa (2022e: 6,6x). Lähivuosina WithSecuren kannattavuus jää vielä vaatimattomaksi ja siten tällä hetkellä kasvun ja kannattavuuden yhdistelmä on moniin nopeasti kasvaviin tuoteyhtiöihin peilattuna melko matala. Tätä kokonaisuutta punniten hinnoittelemme tuoteliikevaihtoa neutraalissa skenaariossa 3,5x liikevaihtokertoimella haarukan ollessa 2,5x-4,5x”, Riikola arvioi.

Edellä mainittuja oletuksia soveltamalla Inderes arvioi WithSecuren velattomaksi arvo neutraalissa skenaariossa on 385 miljoonaa euroa haarukan ollessa 281-489 miljoonaa euroa. Inderesin arvion mukaan jakautumisessa valtaosa WithSecuren kassasta jää yhtiölle, ja kuluvan vuoden analyysitalon ennusteilla tappiot huomioiden nettokassa olisi vuoden lopussa noin 71 miljoonaa euroa.

Näin WithSecuren osakekannan arvoksi muodostuu neutraalissa skenaariossa 455 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 euroa osaketta kohden, Riikola toteaa. Osakkeen arvon haarukka on 2,0-3,2 euroa osakkeelta.

Kommentoi
Ylös
>