Yrittäjyys

Yrittäjät eivät luota eläkejärjestelmään – alivakuuttamisen korjaaminen edellyttää muutoksia

Yrittäjien eläkejärjestelmän suurin uhka on sen rahoittajien rapautunut luottamus.

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten. Kuva: Markus Sommers.

Lähes puolet yrittäjistä ilmoittaa, ettei luota eläkejärjestelmään. Epäluottamus on erityisen korkealla alle 10 henkeä työllistävissä yrittäjissä, naisten ja 40–59-vuotiaiden vastaajien keskuudessa.  

”Positiivista on, että nuorten keskuudessa luottamus oli keskiarvoa korkeammalla.Toisaalta alle 40-vuotiaista vastaajista lähes puolet oli ainakin osittain myös sitä mieltä, että yrittäjien eläkevakuutusjärjestelmä pitäisi kokonaan lopettaa”, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä ja vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain mukaisesti. YEL-työtulon perusteella määräytyy tulevan eläkkeen lisäksi myös muu ansiosidonnainen sosiaaliturva, kuten sairauspäivärahat ja työttömyysturva.

Moni yrittäjä alivakuuttaakin eläketurvansa

Yrittäjistä 57 prosenttia kokee maksavansa itselleen riittävää eläketurvaa, kun taas 43 prosenttia kokee maksavansa itselleen liian vähän. Enemmistö yrittäjistä kuitenkin maksaa tuloihinsa nähden matalaa eläketurvaa, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimus.

ETK:n tutkimuksessa tarkasteltiin myös syitä sille, miksi yrittäjät eivät maksa itselleen riittävästi eläkettä.

Yleisin syy riittämättömän eläketurvan maksulle on se, että yrittäjällä ei ole varaa maksaa suurempaa vakuutusmaksua. Kaksi kolmesta yrittäjästä on tätä mieltä.

Seuraavaksi yleisimmät syyt liittyvät eläkejärjestelmään kohdistuvaan epäluottamukseen sekä työskentelyaikeisiin. Noin puolet yrittäjistä ilmoittaa riittämättömän eläketurvan maksamiselle syyksi epäilyksen, ettei saisi riittävää eläkettä. Yhtä moni kertoo perusteeksi sen, että aikoo työskennellä eläkkeen rinnalla.

”On tärkeää, että myös yrittäjällä on mahdollisuus kerryttää vanhuudenturvaa työuransa aikana. Toisaalta yrittäjällä pitää olla myös vapauksia rakentaa turvaa toisillakin tavoilla”, Hellstén sanoo. 

Miten yrittäjien eläkejärjestelmää tulisi korjata?

Suomen Yrittäjien mielestä yrittäjän eläkejärjestelmä pitää korjata siten, että järjestelmän uskottavuus ja luotettavuus rahoittajien eli yrittäjän silmissä paranee.

YEL-järjestelmään osallistuminen on yrittäjälle pakollista, jos työtulo eli työpanoksen arvo yltää vähintään työtulon alarajaan, joka on kuluvana vuonna 8 261,71 euroa vuodessa.  

Suomen Yrittäjät on esittänyt tämän pakollisen vakuuttamisen alarajan nostamista nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle. Tämä alaraja on 13 573 euroa vuonna 2022.  

”Näin yrittäjä saisi oikeuden työuran aikaiseen ansioihin sidottuun sosiaaliturvaan aina, kun joutuu ottamaan YEL-vakuutuksen. Tällöin pakollisen vakuutuksen piirissä oleva yrittäjä tietää myös saavansa vakuutusmaksuillaan korkeampaa turvaa kuin ilman niitä”, Hellstén sanoo. 

Suomen Yrittäjät uskoo, että yrittäjien luottamusta järjestelmään parantaisi se, että vakuutusmaksujen vastineena etuustaso nousee. 

YEL-kyselyn vastaajista 62 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”Kannatan Suomen Yrittäjien ehdotusta” kanssa, kun täysin tai jokseenkin eri mieltä ilmoitti olevansa vain 12 prosenttia. 

”Ehdotuksemme sai suhteellisen vahvan tuen vastaajilta. Erityisen merkittävää on se, että 54 prosenttia myös niistä, jotka muutoksen seurauksena joutuisivat todennäköisesti nostamaan YEL-työtulonsa uudella rajalla, olivat sen puolella ja vain 21 prosenttia vastaan”, Hellstén toteaa. 

Kysely vastaajista 63 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”Myös YEL-vakuutusmaksuista osa pitää jatkossa rahastoida” kanssa ja vain viisi prosenttia eri mieltä. Suomen Yrittäjät on esittänyt, että rahastoinnin mahdollisuus pitää perusteellisesti selvittää.  

Kommentoi
Ylös
>