Oma talous

Kodin aurinkoenergiaa hyödyntäviin investointeihin tarjolla jopa 6000 euron energia-avustus

Korkealle noussut energian hinta on lisännyt kotitalouksien kiinnostusta aurinkopaneelien asennusta kohtaan.

aurinkopaneelit katto energiainvestointi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kertoo verkkosivuillaan, että se myöntää energia-avustuksia asuinrakennuksen omistaville henkilöasiakkaille ja taloyhtiöille energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin.

ARA on Suomen ympäristöministeriön hallinonalaan kuuluva virasto, joka vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARAn tehtäviin kuuluu asumiseen ja rakentamiseen liittyvien avustusten, tukien ja takausten myöntäminen.

ARAn ylitarkastaja Sini Sirénin mukaan sähkön ja fossiilisten polttoaineiden viimeaikainen kallistuminen ovat tuoneet runsaasti yhteydenottoja ARAan.

”Kevään ja kesän aikana olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja liittyen siihen, voiko energia-avustusta saada aurinkopaneeleiden hankintaan. Erityisesti pientalojen omistajat ovat kiinnostuneita aurinkopaneeleiden hankinnasta”, Sirén kertoo.

ARAn energia-avustusta voi saada erilaisiin aurinkoenergiaa hyödyntäviin laitteistoihin, kuten aurinkopaneeleihin ja aurinkoenergialaseihin.

Avustus riippuu investoinnin energiatehokkuuden parantumisesta

Avustuksen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi. Esimerkiksi pientalon energiatehokkuuden tulee korjauksen jälkeen parantua vähintään 44 prosenttia verrattuna rakentamisajankohtaan. Arvioinnissa käytetään E-lukulaskelmia, jotka toimitetaan hakemuksen liitteenä.

”Jos rakennuksessa ei ole aikaisemmin tehty muita energiatehokkuutta parantavia korjaustoimenpiteitä, voi olla, ettei avustamisen ehto täyty. Tällöin aurinkopaneeleiden asennuksen ohessa tulisi tehdä myös muita toimenpiteitä”, Sirén muistuttaa.

Energia-avustuksen piiriin lukeutuu yli 20 erilaista energiatehokkuutta parantavaa korjaustoimenpidettä, joita voidaan avustaa. Kuhunkin avustusluokkaan on määritelty prosenttimäärät, minkä verran toimenpiteiden kustannuksista otetaan huomioon avustuksen laskennassa. Itse avustuksen määrä on puolet huomioitavista kustannuksista.

Avustuksen suhteellinen osuus kokonaiskustannuksista riippuu siitä, asennetaanko järjestelmä ilman kattoremonttia vai kattoremontin yhteydessä.

Jos asuinrakennukseen esimerkiksi asennetaan aurinkoenergiajärjestelmä ilman kattoremonttia, se kuuluu avustusluokkaan ”lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen”. Tällöin avustuksen määrä on noin 25 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Jos taas aurinkoenergiajärjestelmä asennetaan vesikattoremontin yhteydessä, avustusluokka on ”aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä” ja kustannuksiin lasketaan sekä vesikattoremontti että aurinkoenergiajärjestelmä. Tällöin avustuksen määrä on noin 10 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Energia-avustusta kannattaa verrata kotitalousvähennykseen

Avustuksen maksimimäärä on 4000 tai 6000 euroa asuntoa kohden riippuen siitä, paljonko energiatehokkuus paranee.

Avustus lasketaan koko toimenpiteen kustannuksista, johon katsotaan kuuluvaksi kaikki siihen liittyvät laitteisto- ja materiaalihankinnat sekä työt. Samaan toimenpiteeseen ei kuitenkaan voi saada sekä energia-avustusta että kotitalousvähennystä.

”Avustuksen hakemista suunnittelevan kannattaa laskea, minkä julkisen tuen hakeminen on kannattavinta. Joissakin tapauksissa kotitalousvähennys on parempi vaihtoehto, jos toimenpiteen kokonaiskustannukset jäävät alhaisiksi tai työn osuus kustannuksista on suuri”, Sirén kertoo.

Avustuksen hakijan tulee lisäksi huomioida, että energia-avustusta tulee aina hakea ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista, kun taas kotitalousvähennyksen voi hakea töiden valmistuttua.

Mitä aurinkopaneelien asennus maksaa?

Energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön kannustavan valtionyhtiö Motivan mukaan aurinkosähköjärjestelmien hinta on alentunut  2010-luvulla ja etenkin sen alkupuolella voimakkaasti. Eniten tähän on vaikuttanut aurinkopaneelien hintojen lasku. 

Aurinkosähköjärjestelmien hintaan kuuluu paljon muutakin kuin itse aurinkopaneelit. Näitä ovat invertteri, säätölaitteet, tarvikkeet, suunnittelu ja asennustyö. Siten kokonaisen aurinkosähköjärjestelmän hinta ei ole laskenut yhtä jyrkästi.

Pientalokokoluokkaan melko tyypillisesti tarjottavan järjestelmän hinta olemassa olevaan rakennukseen asennettuna oli Motivan mukaan keväällä 2021 kuluttajalle arviolta 5 000–7 000 euroa Tällaisella järjestelmällä voidaan tuottaa vuodessa noin 4 000–4 500 kilowattituntia sähköä varjottomassa sijainnissa.

Esimerkiksi aurinkopaneelihinnat.fi-sivustolla hinnat vaihtelevat noin 6200 eurosta 8300 euroon.

Saatavan sähkön määrä riippuu kuitenkin muun muassa paneelien suuntauksesta, kallistuksesta, varjostuksista, maantieteellisestä sijainnista ja tarkasteluvuoden sääolosuhteista.

ARAn verkkosivuilla on energia-avustuslaskuri, jolla voi arvioida mahdollisesti saatavan avustuksen määrää.

2 kommenttia
 • Sumppi-1 sanoo:

  Aurinkopaneelit lisäävät huoltovarmuutta jonka arvoa on vaikeaa mitata. Paneeleilla on myös paikallisesti päästöjä pienentävät vaikutus. Vihdoin vaimenee se muutosvastarinta jonka mukaan kännyköitä tarvitsevat vain rikolliset, mitä tekee internetillä, patteriautoilla ei pitkälle pötkitä tai että Suomessa ei paista aurinko riittävästi. Apuun otetaan keppihevosia kuten esimerkiksi kehitysmaiden onnettomat työolot jotka tuskin aiemmin juuri kiinnostivat. Siis ennen kuin oma jukuripäisyys kävi kiusallisen kiistattomaksi. Kehityksen – saati kestävän – kärki ei liene ylläpitää epätaloudellista ja tehotonta teknologiaa ja vain siksi ettei muuhunkaan ole varaa eikä sille seikalle huvita tehdä mitään (ts. ylläpidetään myös kurjuutta).

  • Sumppi-1 sanoo:

   Lisään vielä sen pointin, että pyörillä kulkevat akustot muodostavat hämmästyttävän reservin josta todella vähän kuulee keskustelua. Tätä reserviä pitää ladata tavalla tai toisella, mutta näyttää onnistuvan jopa Helsingin keskustassa. Joka ikinen paneeleilla tuotettu watti vapauttaa kapasiteettia muulta käytöltä niin kauan kuin joku täällä on riippuvainen valtakunnan sähköstä.

 • Ylös
  >