Yritysuutiset

Caverion löi tulosodotukset, epävarmuus lähiajan näkymissä kuitenkin suurta

Caverionin huhti-kesäkuun tulosraportissa näkyi koronakriisin negatiivisten vaikutusten rauhoittuminen.

Kiinteistöjen, teollisuuden ja infrastruktuurin teknisiin ratkaisuihin keskittynyt Caverion kasvatti liikevaihtoa toisella vuosineljänneksellä 5,9 prosenttia vertailukaudesta 577 miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 4,7 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia ja Projektit-liiketoiminta kasvoi 2,5 prosenttia.

Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1,9 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli alle 1,8 miljardia euroa.

Yhtiön huhti-kesäkuun oikaistu EBITA nousi viime vuoden 19,7 miljoonasta eurosta 22,9 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 21,3 miljoonan euron oikaistu EBITA. Liikevoitto nousi viime vuoden 13,9 miljoonasta eurosta 17,5 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusodotus oli 16,8 miljoonaa euroa.

Caverionin toimitusjohtaja Jacob Götzsche kertoo, että geopoliittisessa ympäristössä viime aikoina tapahtuneiden muutosten odotetaan vaikuttavan myös Caverioniin.

”Myimme Venäjän tytäryhtiömme vuoden 2021 lopulla, eikä meillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti”, hän kertoo.

Götzschen mukaan koronapandemian vaikutukset alkoivat vähitellen rauhoittua toisen vuosineljänneksen aikana, mutta infektioiden määrä alkoi kuitenkin nousta jälleen vuosineljänneksen loppua kohti.

Jatkuvaa liikevaihtoa tuovien palveluiden merkitys jatkaa kasvua

Projektien ja Palveluiden kiinteiden sopimusten lisäksi Caverion näkee vahvaa kysyntää myös Palveluiden lisäpalvelutilauksissa.

”Odotamme, että tilauskantamme kasvu tukee edelleen liikevaihtomme kasvua vuonna 2022”, toimitusjohtaja kertoo.

Yhtiön viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui: Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta nousi 66 prosenttiin viime vuoden 64,8 prosentista toisella vuosineljänneksellä 2022. Palvelut-liiketoimintamme suuren osuuden ansiosta yli puolet liikevaihdosta on toistuvaa palvelu- ja huoltotoimintaa, Götzsche kertoo.

Kannattavuudessa erityisesti Itävallan, Suomen, Saksan ja Norjan divisioonat edistyivät hyvin. Tanskan divisioona jatkoi myönteistä tuloskehitystä. Molemmat liiketoimintayksiköt, Palvelut ja Projektit, paransivat suoritustaan toisella vuosineljänneksellä 2022.

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 8,8 miljoonan euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan.

Caverion on toimitusjohtajan mukaan aloittanut matkan kohti kohdennettuja yritysostoja strategiansa mukaisesti.

”Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyttämme palvella asiakkaitamme ja osana tätä saimme päätökseen tanskalaisen DI-Teknik A/S:n yritysoston huhtikuussa 2022, suomalaisen palveluyhtiö Wind Controllerin ja suomalaisen teollisuuden palveluasiantuntija WT-Service Oy:n ostot toukokuussa 2022 sekä yhden pienehkön yritysoston Norjassa toukokuussa 2022. DI-Teknik on yksi Tanskan suurimmista teollisuuden automaatioyhtiöistä ja tuo meille täysin uutta kyvykkyyttä tällä alueella. Wind Controller on Suomen johtava tuulivoima-alalla toimiva tekninen konsultti ja palveluntarjoaja.”

Caverion on tunnistanut joukon asiakasratkaisuja, joihin liittyen yhtiö perustaa osaamiskeskuksia ja jakaa tietoa hyödyntäen läsnäoloaan maantieteellisellä toiminta-alueellaan. Lisäksi yhtiö jatkaa IT-ympäristön suoraviivaistamista.

Näkymät epävarmoja

Ukrainan sodan luoma epävarmuus on heikentänyt Caverionin kasvunäkymiä useissa sen toimintamaissa. Konfliktin paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti koko Euroopan kasvuennusteisiin ja mahdollisesti johtaa talouden taantumaan.

Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun sekä päätöksenteon viivästyksillä on ollut jo vaikutusta Caverioniin, mutta ne eivät vaikuttaneet merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 suoritukseen. Nämä voivat lisääntyä entisestään Ukrainan sodan jatkuessa pidempään.

Caverionin on kuitenkin epävarmuudesta johtuen vaikeaa arvioida kriisin mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia yhtiöön.

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista vuoden 2022 aikana. Yhtiön Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaata ja suhdanteista riippumatonta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Sekä liike- ja toimistorakentamisen uudisrakentamisen että korjausrakentamisen Caverion odottaa kasvavan tasaisesti vuonna 2022.

Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. EU:n yleistaloudellinen luottamusindikaattori on matalammalla tasolla Ukrainan kriisin seurauksena. Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen.

Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista myös Projekteissa vuoden 2022 aikana.

Kommentoi
Ylös
>