Talouden trendit

BlackRock: Kolme syytä suosia eurooppalaisia osakkeita

Euroopasta löytyy pörssiyhtiöitä toimialoilta, jotka tarjoavat paitsi vakaata liiketoimintaa, kohtuullista arvostusta ja hyviä kasvunäkymiä.

Rahastojätti BlackRock kertoo tuoreessa sijoituskatsauksessaan, että Eurooppaa odottaa talouden heikko jakso energiakriisin rasittaessa kotitalouksia ja yrityksiä. Tämä pahentaa jo ennestään synkkiä inflaationäkymiä. Inflaatio lähti nousuun, kun koronapandemian jälkeinen kysyntä törmäsi häiriintyneisiin toimitusketjuihin.

Nyt Euroopan keskuspankki pyrkii hillitsemään inflaatiota nostamalla ohjauskorkoa ja sitä kautta lainakustannuksia, mikä lisää talouden vastatuulta, BlacRockin sijoitusammattilaiset arvioivat.

Kaikesta makrotalouden synkkyydestä huolimatta rahastojätti uskoo eurooppalaisiin osakkeisiin.

BlackRockin sijoitusjohtaja Nigel Bolton, salkunhoitaja Brian Hall ja salkunhoitaja Andreas Zoellinger uskovat, että eurooppalaisiin osakkeisiin on mahdollista suhtautua myönteisesti kolmesta syystä.

Boltonin, Hallin ja Zoellingerin mukaan keskimääräistä alhaisemmat eurooppalaisosakkeiden arvostuskertoimet viittaavat siihen, että talouspessimismi on jo hinnoiteltu osakkeiden arvoihin. Lähitulevaisuuden talouden synkkyys näkyy jo osakekursseissa ja eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostuserossa.

”Euroopan riippuvuus Venäjän energiatoimituksista asettaa alueen haavoittuvaan asemaan sodan jatkuessa. Eurooppalaisten osakkeiden arvostus on nyt kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella, kun taas yhdysvaltalaiset osakkeet vaikuttavat historiallisesti tarkasteltuna paljon kalliimmilta”, BlackRockin sijoitusammattilaiset toteavat.

Korkeita osinkoja ja vakaata liiketoimintaa

Bolton, Hall ja Zoellinger uskovat, että eurooppalaiset osakkeet tarjoavat nyt hyvää arvoa sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää markkinoiden viimeaikaista volatiliteettia voidakseen hyötyä pitkän aikavälin rakenteellisista suuntauksista.

Alhaisen arvostuksen lisäksi yksi syy suosia eurooppalaisia osakkeita on BlackRockin ammattilaisten mukaan se, että laadukkaat, tuloa tuottavat osakkeet voivat tarjota vakautta kasvun hidastuessa.

”Euroopassa monilla yrityksillä on ominaisuuksia, jotka ovat ratkaisevia inflaation ja hitaamman talouskasvun jaksojen yli selviytymiselle. On tärkeää sijoittaa laatuyhtiöihin, jotka ovat erittäin kannattavia, joilla on vahva markkinaosuus ja jotka kasvattavat jatkuvasti tulostaan, kassavirtaansa ja osinkojaan – taloudellisista olosuhteista riippumatta”, Bolton, Hall ja Zoellinger perustelevat.

Sijoitusammattilaiset korostavat osinkoja keskeisenä tuottolähteenä, kun osakekurssien vahva nousu puuttuu. He viittaavat Barclays Researchin selvitykseen, jonka mukaan yli 70 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä palauttaa osingot tai korottaa niitä koronakriisin aikana tehtyjen ennennäkemättömien leikkausten jälkeen.

”Etsimme kypsiä, kassavirtaa tuottavia yrityksiä, jotka ovat osoittaneet liiketoimintamallinsa ajan mittaan ja joita tukevat vahvat taseet ja luotettavat loppumarkkinat. Tällaisia yrityksiä löytyy eri aloilta, mutta yritysten valinta on avainasemassa”, Bolton, Hall ja Zoellinger toteavat.

BlackRock suosii tässä ympäristössä erityisesti Euroopan terveydenhuoltoalaa.

”Jotkut maailman johtavista terveydenhuoltoalan yrityksistä sijaitsevat Euroopassa. Etsimme yrityksiä, jotka investoivat innovaatioihin markkinaosuuden kasvattamiseksi, joilla on pitkät tilauskannat ja asiantuntemusta, jota ei ole helppo kopioida, joilla on vahva myynnin kasvuhistoria aiempien talouden laskusuhdanteiden aikana, ja jotka hyötyvät COVIDin jälkeisistä trendeistä, kuten laboratorioiden automatisoinnista, kuluttajien terveydenhoitoon keskittymisen lisääntymisestä ja innovatiivisten rokotteiden kysynnästä.”

Nollapäästöisen tulevaisuuden tekijät löytyvät Euroopasta

Monet eurooppalaiset yritykset ovat avainasemassa nollapäästötulevaisuuden mahdollistamisessa, BlackRockin asiantuntijat arvioivat.

”Euroopassa toimii monia luokkansa parhaita yrityksiä, joilla on mielestämme hyvät edellytykset auttaa maailman hallituksia saavuttamaan nollapäästötavoitteensa. Euroopan unionin (EU) tavoitteena on, että kasvihuonekaasupäästöt ovat 55 prosenttia pienemmät kuin vuoden 1990 tasot vuoteen 2030 mennessä ja että päästöt ovat nolla vuoteen 2050 mennessä. Ukrainan sota on lisännyt tämän politiikan kiireellisyyttä.”

BlackRock pyrkii sijoittamaan yrityksiin, jotka tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja energiakriisiin ja pyrkimykseen nollapäästöiseen tulevaisuuteen, kuten ”vihreän” vedyn tuotantoon – uusiutuvalla sähköllä toimivaan vedyntuotantoon – jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita teollisessa tuotannossa ja käyttää myös kuorma-autojen käyttövoimana.

”Pidämme myös puolijohteiden valmistuslaitteiden valmistajista, jotka ovat välttämättömiä sähköautoihin siirtymisessä”, Bolton, Hall ja Zoellinger toteavat.

Myös rakennusalalla on nollapäästökehityksestä hyötyjiä, sijoitusammattilaiset kertovat.

”Rakennusten osuus Euroopan energiankulutuksesta on 40 prosenttia, ja suuri osa EU:n 1 biljoonan euron ’vihreän sopimuksen’ rahoista voidaan kohdentaa tälle alalle. Etsimme yrityksiä, jotka voivat pienentää energialaskua – esimerkiksi eristys- ja ikkuna-alan yrityksiä sekä lämpöpumppujen valmistajia.”

EU toivoo aurinko- ja tuulienergian kolminkertaistamista vuoteen 2030 mennessä, mikä säästää 170 miljardia kuutiometriä kaasun käyttöä. Tästä syystä myös tuuli- ja aurinkoenergian suorat tuottajat ovat selviä hyötyjiä, Bolton, Hall ja Zoellinger arvioivat. Mutta myös raaka-aineiden, kuten kuparin, saanti on tässä prosessissa välttämätöntä.

Kommentoi
Ylös
>