Investors Housen IR-sivut

Investors House kasvattaa osinkoa jo seitsemättä vuotta peräkkäin

Investors Housen hallitus on päättänyt yhtiön osingonjaosta. Yhtiö pyrkii osinkoaristokraatiksi.

Investors Housen yhtiökokous päätti 27.huhtikuussa tänä vuonna maksimissaan 0,29 euron osakekohtaisesta osingonjaosta vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta, mikä toteutettiin 6. toukokuuta sekä delegoida hallitukselle päätöksen maksimissaan 0,14 euron osakekohtaisen osingon maksun toimeenpanosta.

Investors Housen hallitus on tänään päättänyt jakaa yhtiökokouksen sille myöntämin valtuuksin mainitun 0,14 euron osakekohtaisen osingon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.8.2022 ja maksupäivä 29.8.2022.

Yhteensä osinko nousee tänä vuonna siis 0,3 euroon osakkeelta, mikä tarkoittaa tämän hetken osakekurssilla noin 5,6 prosentin osinkotuottoa.

’’Olemme kehittäneet yhtiötä pitkäjänteisesti. Tästä osoituksena kannattavuutemme on kehittynyt myönteisesti ja mahdollistanut osakekohtaisen osingon kasvun seitsemän peräkkäisen vuoden ajan”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Petri Roininen.

Roinisen mukaan Investors House pyrkii jatkossakin ennakoitavaan kannattavuuskehitykseen, mikä mahdollistaisi osakekohtaisen osingon kasvun.

”Tavoitteena on olla Suomen pörssihistorian ensimmäinen kiinteistö- ja rakennusalan osinkoaristokraatti. Se edellyttää 10 peräkkäisen vuoden ajan kasvaneita osakekohtaisia osinkoja’’, Roininen toteaa.

Analyysitalo Inderes odottaa Investors Housen osingon nousevan ensi vuonna 0,33 euroon ja vuonna 2024 0,35 euroon. Ensi vuoden osinkoennuste tarkoittaisi nykyisellä kurssinoteerauksella 6,2 prosentin osinkotuottoa.

Roinisen omistusosuus Investors Housessa on kasvanut.

Roinisen määräysvaltayhteisön Core Capital Oy:n merkitsemät 130 000 uutta Investors Housen osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 29. kesäkuuta 2022. Yhteensä Core Capitalin omistusosuus nousee 910 225 osakkeeseen mikä on 14,3 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Investors House tiedotti 7. huhtikuuta suunnatusta osakeannista, jonka yhteydessä annettiin 130 000 uutta osaketta toimitusjohtajan optio-ohjelman perusteella sekä siitä, että toimitusjohtajan määräysvaltayhteisö Core Capital on hankkinut optiot ja sitoutunut kesäkuun aikana peruuttamattomasti osakkeet merkitsemään.

’’Olen pitkään toiminut ja puhunut yrittäjyyden puolesta. Entistäkin vahvempi taloudellinen sitoutuminen yhtiön kehittämiseen oli luonnollista’’, Roininen kertoo.

Kommentoi
Ylös
>