Markkinakommentit

Amerikkalaispankin mukaan osakemarkkinoiden kurssinousu ei kauan kestä

Citigroup kertoo argumentit näkemyksensä tueksi.

Osakemarkkinoilla nähtiin vahvaa kurssinousua heinäkuussa, kun inflaatio-odotukset tasoittuivat ja pitkät korot laskivat. Elokuussa osakkeiden kurssinousu on tasaantunut ja kääntynyt jo laskevaksi viimeisen viikon aikana.

Amerikkalaispankki Citigroup arvioi, että karhuralli ei enää kauan kestä. Karhurallilla tarkoitetaan karhumarkkinoiden aikana tapahtuvaa vähintään 10 prosentin kurssinousua. Jos kurssinousun jälkeen tehdään uudet karhumarkkinan pohjat, niin seuraava vähintään 10 prosentin kurssinousu on uusi karhuralli. Se voi toisaalta olla myös uusi härkämarkkina, jos sen jälkeen ei tehdä enää uusia pohjia.

Moni sijoittajista alkoi uskomaan uuteen härkämarkkinaan heinäkuussa, kun osakemarkkinoiden kehitys oli vahvaa. Karhurallin puolesta kuitenkin argumentoi se tosiseikka, että uudet härkämarkkinat alkavat yleensä taantumassa, kun osakemarkkinoilla aletaan hinnoittelemaan talouden elpymistä.

Kesällä nähtiin kurssinousu ilman taantumaa. Yhtiöiden tuloskehitys on edelleen kelvollista ja työllisyystilanne on vahva Yhdysvalloissa. Taantumissa tulokset ja työllisyys ovat lähes aina heikentyneet merkittävästi. Taantuma saattaa olla edessä loppuvuonna tai ensi vuonna. 

Citigroupin mukaan karhurallit ovat yleensä sentimenttivetoisia. Karhuralleja tukee usein toiveet siitä, että Fed tulisi auttamaan markkinoita. 

Sijoittajasentimenttiä mitataan muun muassa kyselyiden avulla. AAII:n amerikkalaisille yksityissijoittajille tehdyn kyselyn vastaukset osoittavat, että kyselyyn vastanneista kolmannes uskoo osakemarkkinan kallistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vielä heinäkuun lopulla vastanneista vain 27,7 prosenttia uskoi samaan. Sentimentti on siis selvästi kohentunut heinäkuun lopulta. 

Citigroup arvioi AAII:n julkaiseman sentimenttikyselyn tulosten perusteella, että nyt sentimentti on lähellä tasoa, jolloin karhurallit yleensä päättyvät. 

Sentimenttikyselyt ovat osoittautuneet vuosien saatossa hyväksi kontraindikaattoriksi. Osakemarkkinoiden tuleva tuotto on ollut kyselyä seuraavina kuukausina merkittävästi korkeampi, kun kyselyyn vastanneista pienempi osuus on arvioinut kurssien kallistuvan.

Citigroupin mukaan myös S&P 500 -indeksin häntäriskiä kuvaava SKEW-indeksi on normalisoitunut lähelle aiempien karhurallien kurssihuippujen lukemia. Nyt indeksi on tasolla 123,68. 

SKEW-indeksi lasketaan S&P 500 -indeksin häntäriskiä mittaavien optioiden avulla.  Häntäriski tarkoittaa sitä, että erittäin matalien ja toisaalta korkeiden osaketuottojen todennäköisyys on suurempi kuin normaalijakauman perusteella. Yleensä SKEW-indeksi on välillä 100-150. Korkeampi lukema tarkoittaa, että optioiden perusteella häntäriskin todennäköisyys on suurempi.

Kommentoi
Ylös
>