Käänneyhtiöt

Kuukauden osake: Korjausrakentaja Consti on edukas käänneyhtiö

Constin liikevaihto on yli kolminkertainen markkina-arvoon nähden ja tuloskunto on kohentunut.

The element type before the first header tag is not

.
”Talotekniikan osuus on ollut viime vuosina lähes puolet kaikista taloyhtiöiden korjauksista ja noin 40 prosenttia koko rakennuskannan korjauksista. Toiseksi suurin korjauskohde on ulkopinnat ja rakenteet, joiden osuus on lähes 40 prosenttia.” – toimialatietoa, Constin vuosikertomus 2021. Kuva: Consti Oyj

Consti on tavallaan samaa sarjaa kuin kuukausi sitten analysoitu Pihlajalinna: yritysostoilla ja orgaanisella kasvulla keskisuureen kokoluokkaan nopeasti kasvanut, 2000-luvulla perustettu, pörssiyhtiö.

Katsoin viimeksi yhtiön tilannetta pintaa syvemmältä 2017. Edeltävän vuoden 262 miljoonan euron liikevaihto jakautui talotekniikkaan (39 %), korjausurakointiin (28 %) ja julkisivuremontteihin (33 %).
Liikevoitto teki 4,2 prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstöä viisi vuotta sitten keväällä oli 1 030. Osakekurssi oli 15 euroa ja markkina-arvo 115 miljoonaa euroa.

Liikevaihto käväisi 315 miljoonassa 2018-2019, mutta on sen jälkeen laskenut 290 miljoonan euron tasolle. Kannattavuus, oikaistu liiketulosmarginaali, on kahdella viime tilikaudella 2020-2021 parantunut 3,2-3,5 prosenttiin.

Kolmen viime tilikauden keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto on 10,5 prosentin tasolla eli kohtalainen. Sijoitetun pääoman tuotto tarkoittaa tässä voitollisuutta suhteessa taseen pääomiin.

Oman henkilöstön määrä on supistunut viidessä vuodessa lievästi 960 henkilöön tilikaudella 2021. Kesäkuussa 2022 konsernin palkkalistoilla oli noin 1 000 henkeä.

Sijoittajan kannalta on kiintoisinta kolme asiaa:

 • Osakekannan markkina-arvo 7,73 miljoonalla ulkona olevalla osakkeella ja nykyisellä noin 10 euron kurssilla on 77 miljoonaa euroa, kun se viisi vuotta sitten kesän korvalla oli 50 prosenttia korkeampi.
 • Yhtiön kannattavuus säilyi tammi-kesäkuussa 2022 edeltävän vuoden tasolla, vaikka rakennuskustannukset ovat olleet voimakkaassa nousussa.
 • Nettovelkaantumisaste on 60 prosenttia eli rakennusyhtiölle erittäin kohtuullinen ja pienempi (eli parempi) kuin vuosi takaperin, jolloin se oli 76 prosenttia.
Consti on kärsinyt haastavista vuosista 2017-2019, mutta sen jälkeen kannattavuus on parantunut lähemmäs johdon tavoitetasoa. Kuva: Consti, vuosikertomus 2021

Rakennusala on miehinen

Consti-konsernia on toimitusjohtanut Esa Korkeela vuodesta 2017. Hän tuli tehtävään talon sisältä toimittuaan talousjohtajana vuosina 2009-2017. Johtoryhmä on melko kokenut mutta miehinen. Hallituksessa istuu yksi nainen.

Yhtiö tekee vastuullisuustyötä ja julkaisi laajan yhteiskuntavastuuraportin huhtikuussa 2022. Constin vastuullisuusteemat strategiakaudella 2021-2023 ovat ympäristömyönteisyys, työturvallisuus ja työhyvinvointi, toimitusketju sekä asiakastyytyväisyys.

Ympäristömyönteisyys tarkoittaa asiantuntijuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista kiinteistöille, oman toiminnan energiatehokkuutta ja jätteiden lajittelua ja kierrätystä.

Vuonna 2021 Consti Korjausrakentaminen Oy:n pääkaupunkiseudulla syntyvästä työmaajätteestä noin 51 (49) % meni raaka-ainehyötykäyttöön. Consti Talotekniikka Oy:n vastaava luku oli noin 33 (29) %. Luvut eivät sisällä aliurakoitsijoiden tekemien purkutöiden jätteitä. Niiden seurannan selvittämistä jatketaan vuonna 2022” – Consti, yhteiskuntavastuuraportti 2021, s. 18

Korona on luonnollisesti lisännyt sairauspoissaoloja, mutta työtapaturmataajuus on ollut trendinomaisessa laskussa vuodesta 2015 vuoteen 2021. Viime vuoden lukema oli 15 vähintään yhden kokonaisen sairauslomapäivän vaatinutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Rakennusalan työvoimasta valtaosa on miehiä.

Constin tasa-arvo- ja monimuotoisuustavoitteena on lisätä naisten osuutta henkilöstöstä ja varmistaa tasapainoinen ikärakenne. Naisten osuus henkilöstöstä oli vuoden 2021 lopussa 12 (11) prosenttia. Keskimäärin naisten osuus rakennusalalla on Suomessa noin yhdeksän prosenttia.” – Consti, yhteiskuntavastuuraportti 2021, s. 25

Strategia on kunnianhimoinen

Toimitusjohtaja Esa Korkeela kertaa tilikauden 2021 vuosikertomuksessa strategiaa, joka on kunnianhimoinen, sillä yhtiö pyrkii iskemään myös uudisrakentamiseen.

Helmikuussa 2021 julkistetun strategiamme keskiössä ovat houkuttelevien kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen yhtiön nykyisissä liiketoiminnoissa, laajentuminen uudisrakentamiseen, vastuullisuus sekä asiakkaille luotavan arvon laajentaminen.

Consti sai viime kesänä tilaukset kahdesta strategian mukaisesta uudishankkeesta ja vahvisti yrityskaupalla asemaansa taloyhtiömarkkinassa. Yhtiö osti kerros- ja rivitaloyhtiöiden sisäpuolisia remontteja sekä julkisivusaneerauksia toteuttavan RA-Urakointi Oy:n, jonka liikevaihto oli 8,4 miljoonaa ja henkilöstömäärä 30.

Helsingin Ilmalaan nouseva kahden toimistorakennuksen kokonaisuus on Constin ensimmäinen uuden strategian mukainen uudisrakennuskohde. Projektinjohtomallilla toteutettavan hankkeen rakentaminen alkoi elokuussa 2021, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alussa. Kuva ja teksti: Consti, vuosikertomus 2021

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu,
 • Yli 5 prosentin liikevoittomarginaali,
 • Yli 90 prosentin kassavirtasuhde (vapaa kassavirta / käyttökate),
 • Nettovelan ja käyttökatteen suhde alle 2,5,
 • Osinko vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

Tällä hetkellä nettovelan suhde viimeisen 12 kuukauden käyttökatteeseen on 1,4 eli yhtiö on selvästi tavoitettaan vakavaraisempi.

Asiakkaittain tarkasteltuna tilikauden 2021 liikevaihdosta taloyhtiöiden osuus oli 21 prosenttia, yritysten 34, kiinteistösijoittajien 20 ja julkisen sektorin 26 prosenttia.

Suurin osa liiketoiminnasta on korjausrakentamista, käsittäen muun muassa asuinkerrostalojen, liikekiinteistöjen ja julkisten tilojen peruskorjaus-, LVIS-saneeraus-, katto- ja julkisivuprojekteja. Talotekniikka-toimialan, esimerkkinä LVIS-urakat uudiskohteisiin, osuus konsernin liikevaihdosta on noin neljännes.

Constin liiketoiminnan painopiste on 70-prosenttisesti Uudellamaalla ja 17-prosenttisesti Pirkanmaalla. Loput 13 prosenttia tilikauden 2021 liikevaihdosta tuli muista suurista kaupungeista ja muualta Suomesta.

Megatrendit tukevat korjausrakentamista

Kun vuonna 2016 ammattimaisen korjausrakentamisen markkina arvioitiin Suomessa reiluun 12 miljardiin, viime vuoden vastaava luku oli 14 miljardia euroa. Ala on Suomessa fragmentoitunut eli alalla toimii paljon pieniä yrityksiä.

Rakennusteollisuus RT arvioi toukokuun 2022 suhdannekatsauksessaan korjausrakentamisen kasvavan Suomessa tänä vuonna 1,5 prosenttia. Kehitys on paljon vakaampaa kuin uudisrakentamisessa. Vertailun vuoksi, asuntoaloitukset laskevat RT:n arvion mukaan tänä vuonna 39 000:een ja ensi vuonna 35 000 asuntoon.

Samalla korjausrakentamisen kehitys on ollut jo pitkään nousujohteista. Korjausrakentamisen tarvetta lisäävät, Constin vuosikertomuksesta, s. 8:

 • Kaupungistuminen
 • Väestön ikääntyminen
 • Vanheneva rakennuskanta
 • Kasvava tarve joustaville ja monikäyttöisille tilaratkaisuille
 • Energiatehokkuus ja kestävyysvaatimukset
 • Digitaaliset ratkaisut ja teknologiat tuovat mahdollisuuksia ja vaatimuksia myös rakentamiseen.

Korjausrakentamisessa talotekniikka on ollut 2000-luvulla selkeä kasvualue 4-5 prosentin vuosikasvullaan, kun koko korjausrakentamisen kasvu on ollut parin prosentin luokkaa. (lähde: Constin vuosikertomus / Forecon)

Rakennusalan yhtiöt ovat pärjänneet sekä aboluuttisesti että pörssin yleiskehitykseen (OMXHPI) nähden heikosti viiden vuoden ajalla Helsingin pörssissä. Constin kehitys on ollut parempaa kuin YIT:n ja SRV:n, luvuissa ei osinkoja. Kuva: TradingView

Edukas mutta ei riskitön

Constin polku ei ole ollut kovin stabiili, mutta vuonna 2020 tulos alkoi kohentua heikolta tasoltaan. Kehitystä tuki tilinpäätöksen 2020 mukaan organisaatiouudistus, käänneohjelma sekä ”liiketoiminnan kustannusten joustavuus volyymimuutoksiin nähden”.

On kiinnostavaa, että yhtiö pitää kustannusten kannalta haastavassa markkinatilanteessa ohjeistuksensa ennallaan.

Tammi-kesäkuun 2022 osavuosikatsauksessa Korkeela muistuttaa yhtiön toimenpiteiden painottuvan ”edelleen erityisesti hankintatoimeen, tarjoustoimintaan, asiakastyöhön sekä kiinteiden kulujen hallintaan”.

RT kiinnittää toukokuun suhdannekatsauksessa todella paljon huomiota rakennuskustannuksiin, otteita presentaatiosta:

Materiaalien saatavuus on epävarmaa ja kustannuskehitystä on mahdoton ennakoida

Yleinen epävarmuus ja kustannuskehityksen ennakoimattomuus tekevät yritysten tarjoustoiminnasta erittäin vaikeaa.

Rakentaminen kallistuu ensi vuonna laskuun

Myös Consti näkee riskejä 22.7. julkaistussa tuoreessa osavuosikatsauksessaan:

Yleisiä riskejä kasvulle ovat rakennuskustannusten nousu ja sekä henkilöstön että materiaalien saatavuus. Puute osaavasta henkilöstä koskee erityisesti kasvukeskuksia, joihin sekä uudis- että korjausrakentaminen yhä voimakkaammin keskittyy.

Kustannusvaikutusten lisäksi sodalla on negatiivinen vaikutus rakennusmateriaalien ja -tuotteiden saatavuuteen, mikä voi vaikeuttaa Constin käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan lisää epävarmuutta Constin toimintaympäristöön, mutta yleisesti korjausrakentaminen ottaa osumaa vähemmän kuin uudisrakentaminen. Remonttien tarve ei katoa.

Yhtiö arvioi liiketuloksen olevan tänä vuonna 9-13 miljoonaa euroa. Viime vuoden oikaistu liiketulos oli 9,5 miljoonaa.

Tilauskanta on kehittynyt vakaasti. Jos liikevaihdon kasvu jatkuu loppuvuonna samaa parin prosentin tasoa kuin alkupuoliskolla, koko vuoden liikevaihdoksi muodostuu arviolta 295-300 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentiksi ohjeistuksen keskiarvolla 3,7 prosenttia.

Kun nettovelka on 18 miljoonaa euroa ja markkina-arvo 77 miljoonaa, velattoman arvon (95 milj. e) ja liiketuloksen (11 milj. e) suhteeksi muotoutuu noin 9. Se on maltillinen taso jo nyt, vaikka yhtiöllä on matkaa strategiseen kannattavuustavoitteeseensa.

Consti nosti osinkoaan 0,40 eurosta 0,45 euroon osakkeelta keväällä 2022. Osinkotuoton taso suhteessa nykykurssiin on rakennusalan yhtiölle hyvä.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

a: 1254b:1244c: 1
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös