Sijoitusuutiset

Mollivoittoiset markkinat nakersivat eläkevaroja 9 miljardia euroa kolmessa kuukaudessa

Suomalaisten työeläkkeiden rahoituksessa käytettävät eläkevarat jatkoivat laskuaan vuoden toisen neljänneksen aikana.

Varat laskivat yhdeksän miljardia ja niitä oli kesäkuun päättyessä 239 miljardia euroa. Laskua aiheutti pörssilistattujen osakkeiden ja korkosijoitusten heikko kehitys, kertoo Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö Työeläkevakuuttajat Tela tiedotteessaan.

Vuoden toisella vuosineljänneksellä entisestään kohonnut inflaatio ja talouden heikot näkymät nakersivat sijoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta, mikä näkyi osakeindeksien laskuna.

”Alkuvuosi oli sijoitusmarkkinoilla epävakaa. Inflaation kiihtyminen, yleinen korkotason nousu sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttivat myös työeläkesijoituksiin. Vaikutusta oli edelleen myös koronapandemian aiheuttamilla tuotantoketjujen ongelmilla. Erityisesti Kiinassa koronarajoitukset ovat jatkuneet tiukkoina vielä tämän vuoden aikana”, kuvaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Koivurinteen mukaan eläkevaroista merkittävä osa, 53 prosenttia, on osake- ja osaketyyppisissä sijoituksissa.

”Näistä varsinkin listattujen osakkeiden lyhyen aikavälin arvonvaihtelu voi olla suurta. Osakkeiden tuotto-odotus on kuitenkin muita omaisuuslajeja korkeampi pitemmällä aikajänteellä, jolla työeläkevarojen sijoitustuottoja on mielekästä tarkastella.”

Työeläkesijoittajat hyötyivät toisen vuosineljänneksen aikana sijoitusten hajautuksesta.

”Hajautus vaimensi synkän alkuvuoden vaikutusta työeläkevaroihin. Kun sekä osakkeet että korkopaperit näyttivät vahvasti punaisia lukuja, kiinteistösijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoitukset olivat vielä nimellisesti plussalla”, Koivurinne kertoo.

Osakesijoitusten tuotot olivat keskimäärin reaalisesti -13,2 prosenttia, korkosijoitusten -11, kiinteistösijoitusten -2,4 ja vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot keskimäärin reaalisesti -2,3 prosenttia.

Kokonaisuudessaan eläkevarojen sijoitustuotto oli ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta reaalisesti -10,7 prosenttia. Sijoitusten maantieteellisessä jakautumisessa oli vain pientä muutosta.

Eläkevarat laskivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 16 miljardia. Varojen supistumisesta huolimatta työeläkejärjestelmän rahoitus on Koivurinteen mukaan kestävällä pohjalla.

”Varojen laskua tänä vuonna edeltää hyvä sijoitusvuosi 2021, jolloin varat kasvoivat noin 33 miljardilla eurolla. Työeläkejärjestelmään on kerätty puskuria huonojen aikojen varalle, mistä kertoo vahvalla tasolla oleva yksityisalojen työeläkevakuuttajien riskinkantokykyä kuvaava vakavaraisuus.”

Loppuvuoden näkymiä leimaa Koivurinteen mukaan epävarmuus.

Lue myös tämä: Onko Suomen usean eläkeyhtiön malli tehoton? – Konkariekonomisti liputtaa Kanadan mallin puolesta

Kommentoi
Ylös
>