Sijoitusuutiset

Peliyhtiö Next Games poistuu pörssistä teknojätin omistukseen

Next Games siirtyy täysin suoratoistopalvelu Netflixin omistukseen.

Teknojätti Netflix kertoi viime helmikuussa tehneensä vapaaehtoisen, suositellun ostotarjouksen kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista suomalaisen peliyhtiö Next Games Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista.

Next Gamesin hallituksen päätösvaltaiset ja eturistiriidattomat hallituksen jäsenet päättivät yksimielisesti suositella Next Gamesin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ostotarjouksen hyväksymistä.

Next Gamesin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi kertoi, että yhtiön hallitus on huolellisesti harkinnut Netflixin kykyä olla Next Gamesille hyvä ja vahva omistaja.

”Peli- ja viihdealan konsolidaatio kiihtyy ja hallitus näkee selkeän edun Next Gamesille yhdistyä yhden maailman suurimman viihdeyhtiön kanssa. Näkemyksemme mukaan Next Games hyötyy Netflixin pitkäaikaisesta osaamisesta viihdealalla ja vertaansa vailla olevasta teknologisesta ja luovasta osaamisesta sekä datavetoisesta strategiasta.Yhtiön hallitus näkee, että tarjous on hyvä ja kohtuullinen mahdollisuus Next Gamesille ja yhtiön osakkeenomistajille”, Niemi totesi.

Next Gamesin hallitus on 8. elokuuta päättänyt hakea monenkeskisen kaupankäynnin lopettamista Next Gamesin osakkeella sekä Next Gamesin osakkeen poistamista First North Growth Market Finland -markkinapaikan listalta.

Netflix on käynnistänyt osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn kaikkien Next Gamesin vähemmistöosakkeiden lunastamiseksi 9.5.2022 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle.

Netflix omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa Next Gamesin kaikista osakkeista ja äänistä. Netflixillä on siten oikeus saada omistukseensa kaikki Next Gamesin vähemmistöosakkeenomistajien omistamat osakkeet. Edellyttäen asiaan määrätyn välimiesoikeuden hyväksyntää, Netflixillä on oikeus saada vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet omistukseensa asettamalla vakuus lunastushinnan maksamisesta.

Next Games jättää mahdollisimman pian kaupankäynnin lopettamista ja listalta poistamista koskevan hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle. Hakemuksessa tullaan pyytämään kaupankäynnin lopettamista ja listalta poistamista mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Netflix on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden lunastusmenettelyn kohteena oleviin Next Gamesin osakkeisiin.

Kommentoi
Ylös
>