Kasvuosakkeet

Nurminen Logistics kipusi 33 prosenttia vahvan tulosraportin siivittämänä

Logistiikkayhtiön kasvuajurit ovat vahvoja, eikä maailmantalouden epävarmuus hidasta menoa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puolivuotisjaksolla orgaanisesti 14 prosenttia edellisvuodesta 71,7 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna, eli oli 4,6 miljoonassa eurossa.

Liikevaihto ylitti analyysitalo Inderesin vajaan 64 miljoonan euron ennusteen. Toteutunut vertailukelpoinen liikevoitto ylitti Inderesin 3,0 miljoonan euron ennusteen selvästi.

Yhtiön mukaan Kiinan ja Aasian konttijunaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella, vaikka Ukrainassa käytävä sota on vaikeuttanut rautatieliikennettä ja vähentänyt merkittävästi konttijunapalvelun asiakaskysyntää. Rautatieyhteyteen ei kohdistu sanktioita tai muita rajoituksia. Kiinassa koko kevään voimassa olleet koronarajoitukset vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti rautatievolyymeihin.

Yhtiön toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta kertoo, että tammi-kesäkuun tulos on vahva osoitus Nurminen Logisticsin kyvystä tuottaa kansainvälisesti kysyttyjä palveluita hyvällä hinnoitteluvoimalla huolimatta Ukrainassa käytävästä sodasta, joka on vaikeuttanut rautatieliikennettä ja vähentänyt toistaiseksi merkittävästi konttijunapalvelun asiakaskysyntää.

Suomen-Kiinan -junaradan volyymit laskussa

Nurminen Logisticsin liiketoiminnan syömähammas on ratayhteys Suomen ja Kiinan välillä.

”Geopoliittisen tilanteen selkiytyessä kysynnän palautumiselle on edellytyksiä, koska rautatieyhteyteen ei kohdistu sanktioita tai muita rajoituksia. Nurminen Logisticsin Kiinan ja Suomen välinen suora junayhteys on markkinoiden nopein, kesäkuussa 13-14 päivää. Tarve nopealle reitille Kiinan ja Euroopan välillä ei ole hävinnyt. Reitin toimintavalmius on hyvä volyymien kasvua ajatellen”, Pohjanvirta kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan voimakkaassa kasvussa olleet Suomen ja Kiinan väliset rautatiekuljetusten volyymit kuitenkin laskivat verrattuna vuoden 2021 loppuun Ukrainassa käytävän sodan alkamisen seurauksena.

Kapasiteetin sopeuttaminen toi ylimääräisiä kertakuluja.

”Reagoimme nopeasti muuttuneisiin ulkoisiin olosuhteisiin, ja teimme välttämättömiä päätöksiä raidekapasiteetin mitoittamiseksi tilanteeseen sopivaksi. Konttikapasiteetin alasajosta aiheutui 2,2 miljoonan euron kertakulu. Aloitimme henkilöstö- ja toimintakulujen alentamiseen liittyvät muutosneuvottelut itärajan toimipisteissä, joiden liiketoimintaedellytyksiä sanktiot heikensivät”, Pohjanvirta toteaa.

Uusi junayhteys kasvaville markkinoille

Liiketoiminnan jatkuvan kehityksen ja kasvun turvaamiseksi sekä Ukrainassa käytävän sodan vaikutusten minimoimiseksi Nurminen Logistics avasi Kiinan ja Euroopan väliselle rahdille uuden Venäjän kiertävän Trans-Kaspian -konttijunayhteyden. Ensimmäinen juna aloitti liikennöinnin toukokuussa.

Uudelle yhteydelle on toimitusjohtajan mukaan kysyntää.

”Reitti palvelee myös kasvavaa keski-Aasian maiden ja Euroopan välistä konttiliikennettä. Trans-Kaspian reitin kohdemarkkina keski-Euroopassa (sisältäen DACH -maat, Tsekin, Slovakian ja Balkanin alueen sekä Unkarin ja Pohjois-Italian alueet) on Aasian kaupassa moninkertainen Skandinaviaan verrattuna. Alueen asiakaskunta sijaitsee hyvien rautatieyhteyksien varrella, mutta kaukana Euroopan valtamerisatamista.” 

Yhtiö rakentaa parhaillaan myynti- ja alihankintaverkostoa keski- ja itä-Euroopan maissa, ja yhtiö avaa syksyllä Wieniin multimodal -palveluiden asiakaspalvelu- ja myyntipisteen. Kiinassa yhtiö sopii myynti- ja palveluyhteistyöstä shanghailaisen Way-easy Supply Chain -yhtiön kanssa vahvistaen asemaamme markkinalla.

Logistiikkayhtiön globaali logistiikkakenttä on voimakkaassa murroksessa; asiakkaat etsivät palveluntarjoajia, jotka pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa nopeasti uusilla ratkaisuilla.

”Tämä murros tuo Multimodal, Cargo ja konttijuna -liiketoiminnoille merkittäviä kasvumahdollisuuksia”, Pohjanvirta kertoo. 

Näkymät pysyvät suotuisina

Yhtiön mukaan globaalin talouden makroennusteet näyttävät talouskehityksen hidastuvan. Nurminen Logistics arvioi, että liiketoiminnan volyymit pysyvät kuitenkin hyvällä tasolla eikä uusia isoja kertakuluja synny lähitulevaisuudessa.

Palvelujen kysyntää tukevat globaalit megatrendit kuten ympäristötietoisuus, toimitusketjujen uudelleenarviointi sekä käyttöpääoman ja toimitusvarmuuden tehostustarpeet, jotka korostuvat kasvavissa inflaatio ja korkopaineissa. Kiinan koronasulkujen päättymiset lisäävät tavaravirtoja Nurmiselle tärkeissä tuoteryhmissä.

Nurminen Logistics odottaa rautatierahtien hintojen pysyvän nykyisellä tasolla ja muissa palveluissa hintojen odotetaan nousevan. 

Yhtiön päätavoite heinä–joulukuussa on lisätä rahtijunareittien myyntiä sekä Multimodal -palveluiden monipuolisuutta Aasiassa ja Euroopassa. Kasvun jatkumisen mahdollistamiseksi yhtiö panostaa heinä–joulukuussa kansainväliseen myyntiin, kansainvälisiin rekrytointeihin sekä kumppanuus- ja alihankintaverkoston kehittämiseen Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

Koronapandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten purkautuminen Kiinassa mahdollistaa ulkomaan operaatioiden voimakkaamman kehittämisen. 

Yhtiö arvioi, että Cargo -liiketoiminnan saaman positiivisen asiakaspalautteen ja asiakkuuksien kasvun perusteella hyvä kehitys tulee jatkumaan heinä–joulukuussa.

Nurminen Logistics ei ole ennen puolivuotiskatsausta antanut ohjeistusta vuodelle 2022 Ukrainassa käytävän sodan aiheuttaman epävarmuuden johdosta.

Nyt yhtiö kuitenkin on valmis ohjeistuksen antamaan.

Nurminen Logistics odottaa, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa tai pysyy vuoden 2021 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä on 4-7 prosentin tasolla, kun se tammi-kesäkuussa oli 6,5 prosenttia.

Nurminen Logistics oli torstain kovin nousija Helsingin pörssissä. Osake pomppasi lähes 33 prosenttia odotettua vahvemman tulosraportin ja positiivisten näkymien ansiosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös