Kasvuosakkeet

Pihlajalinna rakentaa pohjaa tuloskasvulle ison yritysoston turvin

Pohjola Sairaalan osto luo Pihlajalinnalle lyhyen aikavälin tulospaineita, mutta samalla kasvattaa kasvunäkymiä pitemmällä aikavälillä.

Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavan Pihlajalinnan liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 21,9 prosenttia vertailukaudesta 173,7 miljoonaan euroon. Yritysjärjestelyjen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 23,7 miljoonaa euroa eli 16,6 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 7,5 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia.

Käyntimäärät kasvoivat 69 prosenttia vertailuneljänneksestä ja kasvu oli 28 prosenttia ilman yritysjärjestelyjä. Kaikista vastaanottokäynneistä 38 prosenttia tapahtui etäkanavissa.

Yhtiön oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia oli 7,3 miljoonaa euroa. Lukema oli 18,6 prosenttia alhaisempi kuin vuosi sitten, jolloin se oli 8,9 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,19 eurosta 0,08 euroon.

Osakekohtainen tulos jäi selvästi odotuksista, sillä analyytikoiden konsensusodotus osakekohtaiselle tulokselle oli 0,14 euroa.

Yhtiön mukaan tarjonnan kasvattaminen on nostanut kustannuksia lääkäriasematoiminnassa ja työterveyspalveluissa.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen kertoo, että leikkaustoiminnan volyymit ja kannattavuus kehittyivät kuluneella vuosineljänneksellä odotuksia paremmin. Sitä vastoin lääkäriasema- ja työterveyspalveluiden kannattavuus heikkeni koronapalveluiden vähentymisen, uusien lääkärikeskusten avaamisen, sairauspoissaolojen ja tarjonnan kasvattamisen johdosta.

Tarjonnan kasvattamisen yhtiö arvioi vaikuttavan toisen vuosipuoliskon tulosta parantavasti.

Leikkaustoiminnan ja etäpalveluiden kannattavuus on vertailukautta edellä suurempien volyymien johdosta. Kokonais- ja osaulkoistusten kustannukset pysyivät edelleen korkealla tasolla, mutta kuluneella vuosineljänneksellä tehostamisohjelmien, vuosisopimusten indeksikorotusten ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelumaksujen palautusten johdosta kannattavuus jo hieman parani.

Pihlajalinna jatkaa kasvua yritysostoin ja toimipisteverkostoa kasvattamalla

Pihlajalinna sai helmikuun alussa hankitun Pohjola Sairaalan palveluiden integraation toteutettua.

”Yhteisissä toimipaikoissa organisoituminen ja synergiahyötyjen saavuttaminen toimitilojen, hallinnon sekä tarjonnan kasvattamisen osalta ovat hyvässä vauhdissa”, kertoo Joni Aaltonen.

Strategiansa mukaisesti Pihlajalinna kasvattaa edelleen toimipisteverkostoa ja palvelutarjoamaa niin yritysostoin kuin toimipisteverkostoa kasvattamalla.

Huhtikuun alussa Pihlajalinna hankki Etelä-Savon Työterveys Oy:n koko osakekannan ja kattavia palveluja tarjoavan Lääkärikeskus Ikioma Oy:n enemmistöosakkuuden. Yhtiö hankki huhtikuun alussa myös Punkkibussi-liiketoiminnan Saaristolääkärit Oy:ltä. Alkuvuonna yhtiö on avannut neljä uutta lääkärikeskusta: Lahteen, Espooseen ja Vantaalle sekä toukokuussa Rovaniemelle.

Uusien toimipisteiden avaaminen näkyy ensi vaiheessa matalampana kannattavuutena.

Pohjola Sairaalan yhdistyminen on kriittinen menestystekijä

Pihlajalinna odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan selvästi, ja koko vuoden oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia yhtiö odottaa pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Pohjola Sairaalan integraation ja kuntayhtiöiden toiminnan tehostamisohjelmien vuoksi oikaistu EBITA vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta jäi odotetusti viime vuoden tasosta.

Pohjola Sairaalan hankinta nostaa konsernin liikevaihtoa vähintään 50 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Koronapalveluiden liikevaihdon odotetaan jäävän vuoden 2021 tasosta.

Pihlajalinna keskittyy vuonna 2022 yhdistämään Pohjola Sairaalan toiminnan kiinteäksi osaksi Koko Suomen Lääkärikeskus -konseptiaan. Kannattavuuden pitäminen vuoden 2021 tasolla edellyttää onnistumista tarjonnan kasvattamisessa, yritysjärjestelyiden suunniteltujen synergiahyötyjen toteutumista sekä onnistumista kuntayhtiöiden toiminnan tehostamisessa.

Mahdollisuus merkittävään tulosparannukseen

Evli arvioi aamukatsauksessaan, että Pihlajalinnalla tyypillisesti korkeita henkilöstökustannuksia ajaneet sairauspoissaolot ovat olleet toistaiseksi menossa olevalla kolmannella neljänneksellä matalammat kuin alkuvuonna. Samalla Pihlajalinnan kapasiteetti kasvaa vielä hieman, vaikkakin yhtiö on jo pitkälti saavuttanut haluamansa tason.

Korkeammat käyttöasteet tulevat ajamaan kannattavuutta korkeammalle vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana, Evli uskoo. Lisäksi Pihlajalinna on tehnyt hintoihinsa tiettyjä korotuksia viime aikoina eikä kustannusinflaatio vaikuttaisi olevan yhtiölle suurempi ongelma.

Evli näkee kolmannen neljänneksen EBITA:n pysyvän vielä hieman paineessa suhteessa vuodentakaiseen, mutta yhtiöllä pitäisi olla mahdollisuudet yltää merkittävään parannukseen viimeistään vuoden viimeisellä neljänneksellä.

”Korkea kysyntä tukee kannattavuutta, mutta toisaalta lyhyen aikavälin kustannusasiat sekä Pohjola Sairaalan parannusvauhti synnyttävät tiettyä epävarmuutta loppuvuoden kannattavuuden ympärille. Lisäksi velkaantuneisuus on koholla, ainakin lyhyellä aikavälillä, Pihlajalinnan panostettua laajentumishankkeisiin”, Evli toteaa.

Evli ei edelleenkään pidä yhtiön ohjeistusta erityisen haastavana, mutta mahdollinen ohjeistuksen nosto ei todennäköisesti tapahdu ennen vuoden viimeisen neljänneksen aikoja. Evli odottaa tuloskasvulle jatkoa ensi vuonnakin.

Pihlajalinna hinnoitellaan tällä hetkellä verrokkejaan edullisemmin.

”13x EV/EBIT -arvostuskerroin, meidän ensi vuoden ennusteillamme, on noin 15 % verrokkien alapuolella, kun taas Pihlajalinnan liikevoittomarginaali tulee ensi vuonnakin pysymään ainakin kolmanneksen verrokkien alapuolella.”

Evlin mukaan Pihlajalinnan pitkän aikavälin arvostuskuva pysyy edelleen melko vaatimattomana. Pankin uusi tavoitehinta on 12,5 euroa, kun se aiemmin oli 13 euroa. Evli toistaa ostosuosituksen Pihlajalinnalle.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös