Yritysuutiset

Kasvuyhtiö Qt Group sukeltaa tylyn tulosvaroituksen vuoksi

It-yhtiö Qt Group laskee vuoden 2022 liikevaihdon tulosohjeistustaan. Liikevaihdon kasvu jäi huhti-kesäkuussa vaisuksi.

Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen mukaan Qt Group-konsernin liikevaihto oli noin 37 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin yhdeksän prosenttia ja vertailukelpoisin valuutoin noin kaksi prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli noin yhdeksän miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli noin 24 prosenttia.

Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen mukaan vuoden 2022 koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla Qt Group-konsernin liikevaihto kasvoi noin 20 prosenttia noin 69 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi noin 13 prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli noin 14 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli noin 20 prosenttia.

Yhtiön mukaan vuoden toisella neljänneksellä oli nähtävissä, että epävarmuustekijät toimintaympäristössä, kuten energian hinnan nouseminen, korkea inflaatio ja talouskasvun hidastuminen lisäsivät varovaisuutta asiakkaiden ostokäyttäytymisessä erityisesti Aasiassa.

Etenkin merkittävämpiä hankkeita lykättiin tai toteutettiin ainoastaan osittain, mikä seurauksena varsinkin kehityslisenssien ja konsultoinnin liikevaihto jäi yhtiön tavoitteista.

Korostuneesta epävarmuudesta huolimatta kysyntä yhtiön ratkaisuille on hyvällä tasolla ja yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla selvästi ensimmäistä vuosipuoliskoa vahvemmin. Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta johtuen yhtiö arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihtonsa kuitenkin jäävän yhtiön aiemmin julkaisemasta ennusteesta.

Valuuttakurssimuutosten vaikutus yhtiön koko vuoden liikevaihtoon tulee olemaan merkittävä, jos valuuttakurssit pysyvät kesäkuun lopun tasolla. Valuuttakurssimuutoksista johtuen yhtiön raportoitu liikevaihdon kasvu tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuutoin.

Yhtiö arvioi, että markkinaympäristön epävarmuustekijät voivat jatkuessaan ja laajetessaan vaikuttaa entistäkin merkittävämmin etenkin yksittäisten vuosineljännesten liikevaihtoon ja kasvulukuihin.

Pidemmällä aikavälillä Qt Groupin mahdollisuudet jatkaa vahvaa liikevaihdon kasvua ovat edelleen erittäin hyvät, yhtiö uskoo.

Päivitettyjen näkymien mukaan yhtiö arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 20–30 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan 20–30 prosenttia.

Aiemmin Qt Group oli arvioinut yhtiön vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 30–40 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan 20–30 prosenttia.

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen vuoden 2022 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta torstaina 4.8.2022 klo 15:00 ja antaa siinä tarkempia tietoja vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen ja tammi-kesäkuun taloudellisesta suorituksesta.

Qt Group on kehittänyt ohjelmistokehitysalustan, jonka avulla yritykset suunnittelevat, kehittävät ja ottavat käyttöön alustariippumattomia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä. Nämä graafiset käyttöliittymät yleistyvät arkisissa laitteissa vauhdilla. Qt:n teknologiaa käytetään työpöytä- ja mobiilisovelluksissa sekä sulautetuissa järjestelmissä muun muassa kulutuselektroniikassa, ajoneuvoissa, lääkinnällisissä laitteissa ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä eri puolilla maailmaa.

Työpöytäsovellusten lisäksi konsernin kehittämispanostus kohdistuu sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla.

Yhtiö on ollut todellinen Helsingin pörssin kasvuraketti.

Qt Groupin liikevaihto kasvoi viime vuonna 52,5 prosenttia 121 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 55,0 prosenttia vertailukaudesta. Jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 40,5 prosenttia 21 miljoonaan euroon. Kasvu oli myös kannattavaa, sillä edellisvuoden 17 miljoonan euron liikevoitto nousi viime vuonna vajaaseen 29 miljoonaan euroon.

Qt Groupin osakekurssi on Helsingin pörssissä laskussa lähes 15 prosenttia maanantaina noin kello 12.20.

Kommentoi
Ylös
>